Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Investiční dotace pro sportovní kluby a jednoty

Investiční dotace pro sportovní kluby a jednoty
13. 09. 2018 | Rubrika: O ČHS

MŠMT zveřejnilo na svých internetových stránkách výzvu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530, resp. podprogramu 133D 531 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.

 

Žádosti o dotace mohou podávat spolky (a pobočné spolky), které mají sport jako svoji hlavní činnost. Žádosti o dotace jsou přijímány v období od 11.9. do 15.10.2018.

Kompletní informace najdete na stránkách MŠMT.

 

Valentová, sekretariát ČHS