Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Informace Disciplinární komise ČHS

19. 02. 2008 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Vzhledem ke skutečnosti, že se množí dotazy na průběh disciplinárních řízení vedených s členy reprezentace za používání MG na písku, bych rád využil této cesty a veřejně se k  problematice vyjádřil.

Nejprve bych rád  odpověděl na častou otázku, proč to trvá tak dlouho. Asi zklamu všechny, kdo si myslí a naznačují, že jde o nějaké zákulisní tahy, nebo taktické zdržování. Není tomu tak. Jde jen o to, že koncem roku jsem byl nucen veškerý čas věnovat péči o klienty naší společnosti a přemíra práce a stresu vyústila začátkem tohoto roku ve zdravotní potíže, které si vyžádaly zdravotní dovolenou.

Pokud se týká průběhu řízení, výsledek řízení s Adamem Ondrou je všem znám a není třeba jej dále rozebírat. Řízení s Jitkou Mázlovou a Lubošem Mázlem je ve fázi odvolání proti rozhodnutí DK, která udělila trest zastavení sportovní činnosti na dobu jednoho roku. DK se bude odvoláním zabývat na svém dalším zasedání. V řízení s Ondrou Benešem a Tomášem Sobotkou DK udělila trest zastavení sportovní činnosti na dobu jednoho roku s odkladem na zkušební dobu jednoho roku. Vzhledem ke skutečnosti, že se přestupci vzdali odvolání, předpokládám, že po vyřešení administrativních úkonů nabude rozhodnutí právní moci a bude zveřejněno. Stejná situace je v řízení s Martinem Stráníkem.

Závěrem bych rád podotkl na adresu všech kritiků, že si stále stojím za názorem, že DK je ve svém rozhodování nezávislá a pečlivě zvažuje všechny důkazy a tvrzení  předložené v rámci řízení.

Roman Wimmer,
předseda DK ČHS

| Komentáře(0)