Facebook

Český horolezecký svaz

Hlasy delegátů na Valné hromadě ČHS - upozornění pro oddíly

Hlasy delegátů na Valné hromadě ČHS - upozornění pro oddíly
08. 02. 2021

Letošní Valná hromada ČHS je naplánována na sobotu 20. března 2021 a uskuteční se, v důsledku epidemie Covid-19 nestandardním způsobem - formou videokonference a na ni navazujícím hlasováním per rollam, prostřednictvím e-mailové komunikace. Podrobné informace budou zveřejněny a rozeslány nejpozději 19. února. 

 

Letošní Valná hromada bude "jiná" také proto, že se v souladu s platným zněním Stanov ČHS bude jednat o shromáždění delegátů - zástupců oddílů ČHS, nikoli o shromáždění členů jako v předchozích letech.

 

Počet hlasů každého delegáta je odvozen od počtu členů příslušného oddílu registrovaných v oddíle 30 dnů před konáním Valné hromady, tj. 19. února 2021. Započítávají se členové, kteří mají členský průkaz na letošní rok, nebo alespoň na loňský rok.

Klíč k určení počtu hlasů je následující:

- oddíl s počtem členů 10 až 29 – 1 hlas

- oddíl s počtem členů 30 až 49 –  2 hlasy

- oddíl s počtem členů 50 až 79 –  4 hlasy

- oddíl s počtem členů 80 a více – 8 hlasů

 

Předsedům oddílů doporučujeme, aby si zkontrolovali stav členské základny svého oddílu a včas provedli registrace a objednávky průkazů. Členové, které zaregistrujete po 19. únoru, nebudou do mít na počet hlasů oddílu na Valné hromadě vliv. 

 

Předsedy oddílů, které nejsou v ČHS registrovány jako spolky, dále upozorňujeme, že minimální počet členů oddílu je 10 (dříve 5). Oddíly, které mají méně 10 členů, na situaci opakovaně upozorňujeme, ale pokud se počet jejich členů nezvýší, budou ještě před Valnou hromadou zrušeny. Hranice minimálního počtu členů se netýká oddílů, které jsou v ČHS zaregistrovány jako samostatné právnické osoby - spolky.  

 

B. Valentová, ČHS