Facebook

Český horolezecký svaz

Hanibalovy vánoce pro bezpečáky

22. 12. 2005 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (4)

Poté co se v zápise z minulého Výkonného výboru objevila závažná informace o tom, že úrazová sekce Bezpečnostní komise (BK) sice nehodlá čerpat žádné prostředky na svoji činnost ze svazového rozpočtu, avšak pro příští rok požaduje zajištění přísunu černého karibského rumu jako spotřebního materiálu, nutného k zajištění alespoň základního provozu subkomise, se odehrály věci, o kterých považuji za nutné informovat.

Z mého (možná subjektivního hlediska) oprávněný požadavek na spotřební materiál pro BK byl v podstatě ignorován ze strany volených svazových představitelů, avšak stal se dosti diskutovaným na známých lezeckých webech (kde nutnost přísunu karibského rumu někteří zpochybňovali, jiní se – ó hrůza – snažili o nahrazení karibského rumu tuzemákem s poukazem, že tak dojde k značné úspoře a podstata věci; tedy fakt, že dělat bezpečáka horolezcům je sice krásné poslání, leč bez nápojů opojných jej opravdu vykonávat nelze, zůstane nazkrácena). Z této, pohříchu většinou neplodné diskuse, však vzešel šlechetný čin, který jistě v pozitivním smyslu vstoupí do dějin českého horolezectví: našel se totiž osvícený sponzor, odhodlaný BK zajistit důstojné podmínky pro další práci.

Jakožto představitel BK si Tedy dovoluji s potěšením ctěné lezecké obci oznámit, že hladký průběh zasedání úrazové sekce BK v následujícím roce zajistila sponzorským darem v podobě tří kartónů černého karibského rumu firma Hanibal, obchod s potřebami pro svobodné cestování (viz (www.hanibal.cz).

Zdeněk Láznička

Tři kartóny (tedy šestatřicet sedmiček) Captain Morgan – Jamaica rum byly představitelům BK předány v prostorách Hanibalova obchodu v Korunní ulici v Praze, za přítomnosti svazového tajemníka a dokonce samotné óó veliké Předsedkyně ČHS.

Hanibalův rum  Hanibalův rum
Slavnostní předání spotřebního materiálu nutného k zajištění činnosti BK
(všechny tři kartóny jsou cudně skryty za poutačem – to aby nevznikl dojem, že v BK působí nějací opilci. Předávaná láhev je toliko vzorkem určeným k okamžitému spotřebování a zhodnocení kvality tolik potřebného materiálu)

Hanibalův rum
Ochutná a schválí?
(T. Frank zastupující zde BK nalévá ochutnávku samotné předsedkyni A. Čepelkové, která má mít konečné slovo při schválení kvality spotřebního materiálu nutného k činnosti svazových bezpečáků)

Hanibalův rum  Hanibalův rum
Ochutnaná láhev je opatřena souhlasným podpisem předsedkyně a na věčnou paměť umístěna na čestné místo
– tedy mezi jiné flašky

Hanibalův rum
Zástupci Hanibala v průběhu ochutnávky

Bezpečnostní komise tímto vyjadřuje poděkování firmě Hanibal, která se takto zasloužila o její další činnost a pravděpodobně i o své rozšíření, neboť zájem o práci v komisi po oznámení že spotřební materiál pro následující rok byl oproti letům předcházejícím zajištěn prostřednictvím sponzorských prostředků se dramaticky zvýšil.

BK zároveň děkuje všem svým dalším příznivcům a přátelům za všestrannou podporu a dovoluje si Vám všem popřát hezké svátky a úspěšný (a hlavně bezpečný) příští rok plný krásných (a hlavně bezpečných) zážitků.

Z BK zapsal: Tomáš FRANK

| Komentáře(4)