Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Granty na údržbu skal v roce 2012 - vyhodnocení

Granty na údržbu skal v roce 2012 - vyhodnocení
28. 12. 2012 | Rubrika: O ČHS

ČHS v roce 2012 opět vyhlásil granty na údržbu skalních oblastí v souvislosti s ochranou přírody, které bylo možno využít např. na údržbu nebo vybudování přístupových cest ke skalám, protierozních opatření, odstraňování náletových dřevin, značení přístupových cest nebo instalaci informačních tabulí.

 

Podmínky pro poskytnutí grantů byly stejné jako v předchozím roce:

 • O grant mohly požádat oddíly ČHS, jejich sdružení nebo členové ČHS.
 • Poskytnuté prostředky mohly pokrýt 100 % z celkových nákladů akce, s tím, že na akci mohlo být přiděleno max. 10 tisíc Kč.
 • Poskytnutí grantu bylo podmíněno souhlasem příslušné oblastní vrcholové komise, souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (v případě zvláště chráněného území) a popř. souhlasem majitel dotčeného pozemku.

O grant na údržbu skal požádalo 6 oddílů. Vyhodnocení žádostí a přidělení finančních prostředků na jednotlivé akce provedl předseda CVK V. Wolf, který rozhodl, že granty v částkách od 6 do 10 tisíc Kč budou přiděleny všem žadatelům. Celkově bylo rozhodnuto o přidělení 40.000 Kč, s tím, že celkové náklady na všechny dotované akce byly cca 60.000 Kč. Skutečný objem vyčerpaných prostředků na granty na údržbu skal byl o cca 200 Kč nižší.
 
HK Pálavský věšák

 • přiděleno a čerpáno 10.000 Kč
 • Kácení a likvidaci náletových dřevin na Pálavě.

údržba skal na Pálavěúdržba skal na Pálavě

 

HK Ostaš

 • přiděleno a čerpáno 6.000 Kč
 • Údržbové práce na Ostaši, zejména na vybudování schodů nad věží Sova, vytvoření protierozních zábran a odstranění náletových dřevin pod Slují Českých bratří a Sokolem.

 

TJ Baník Karviná

 • přiděleno a čerpáno 6.000 Kč
 • Úklidové a udržbové akce skalní oblasti Godula u Komorní Lhotky v Beskydách - celkový úklid skal, odstranění dřevin a hlíny, úklid ohniště a okolí, obnova informační tabule a částečná kontrola jisticích bodů.

GodulaGodula

 

HO Bořeň Bílina

 • přiděleno 10.000 Kč a čerpáno 9.834 Kč
 • Protierozní zábrany a terasy ve východním prostoru, obnovení přístupové cesty od Skautské věže k Severnímu pilíři včetně, vyčištění cesty z turistické okružní pod Severní pilíř, odstranění náletových dřevin. Rekonstrukce kamenných schodů vybudovaných před rokem 1930, které se nachází na cestě nad turistickou chatou. 

Oprava schodů na BořniOprava schodů na BořniOprava schodů na Bořni

 

HO Vrchoviny

 • přiděleno a čerpáno 8.000 Kč
 • Údržba lezecké oblasti HIS u Nového Města nad Metují.

 

Granty na údržbu skal na rok 2013 budou vyhlášeny v průběhu ledna 2013.

 

B. Valentová, tajemnice