Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Generální zasedání UIAA - Amsterodam 2012

Generální zasedání UIAA - Amsterodam 2012
22. 10. 2012 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (1)

V polovině října (12.-13.10. 2012) se v Amsterodamu konalo další plenární zasedání UIAA. Hostitelem zasedání, kterého se zúčastnilo více než 100 členů ze 49 horolezeckých organizací, byl Královský holandský horolezecký a lezecký klub (Royal Dutch Mountaineering and Climbing Club - NKBV). Český horolezecký svaz a současně Slovenský horský spolek James zde zastupoval předseda ČHS Zdeněk Hrubý.

 

Nejdůležitějším bodem jednání byly volby do vrcholných orgánů UIAA. Presidentem UIAA na další čtyřleté období byl zvolen Holanďan Frits Vrijlandt, který stál v letech 2006 - 2012 v čele NKBV a šest let pracoval ve správní radě UIAA. F. Vrijland uvedl, že si přeje ukončit dosavadní "turbulentní" období spojené mj. s častými změnami na pozici presidenta, chce přinést do UIAA stabilitu a růst, a chce věnovat pozornost zájmům menších členských organizací. Také se přihlásil ke Strategickému plánu UIAA, který byl na tomto plenárním zasedání schválen (pro období 2013 - 2016). 
 

Novými členy výkonného výboru UIAA (executive board), tj. vedení UIAA, se vedle presidenta F. Vrijlandta stali Heléne Denis (Francie), Pier Giorgio Oliveti (Itálie) a Thomas Kaehr (Švýcarsko). Funkce hlavního ekonoma se ujal Peter Farkas (Maďarsko).

 

Do správní rady UIAA (management committee), která sestává z členů výkonného výboru, zástupců pěti největších členských organizací, zástupců kontinentů a několika volených členů, byli plenárním zasedání zvoleni Lucia Foppoli (Itálie), Tadao Kanzaki (Japonsko), David Munõz (Chile), Joan Garrigos i Toro (Španělsko), Col. H.S. Chauhan (Indie), Nejat Akinci (Turecko), Anne Arran (Velká Británie) a již zmínění Helène Denis a Thomas Kaehr.

 

Dalším důležitým bodem programu bylo schválení Strategického plánu UIAA na období 2013 - 2016, mezi jehož cíle patří stabilizace a růst role UIAA v oblastech týkajících se horolezectví, ochrany horského prostředí, metodiky, podpory mládeže a rozvoje soutěžního sportu, a také snaha stabilizovat finanční situaci UIAA prostřednictvím sponzorských apod. zdrojů.

 

Plenární zasedání hlasovalo také o udělení titulu čestný člen UIAA, který byl zvolen Ang Tshering Sherpa z Nepálské horolezecké federace, jehož hlavní zásluhou je podpora rozvoje horolezectví a trekkingu v Nepálu.

 

Fotografie z GA UIAA 2012

 

B. Valentová, tajemnice

| Komentáře(1)