Facebook

Český horolezecký svaz

Generální shromáždění UIAA 2005

29. 11. 2005 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Generální shromáždění UIAA - Singapore,  12. až 15. 10. 2005

Plenární zasedání komise závodního lezení ICC

Plenárního zasedání se zúčastnili zástupci z 35 ti členských zemí ICC. Jedním z hlavních bodů byly volby nového čtyřčlenného vedení a 6ti členů výboru (managementu) ICC. Z členských zemí bylo navrženo právě deset kandidátů, takže volby byly jednoduché a kandidáti obdrželi od 31 do 34 hlasů. Ve funkci předsedy pokračuje Marco Scolaris.

Na zasedání byl za člena ICC přijata Horolezecká asociace Kazachstánu, zastoupená přítelem čs. horolezectví Kazbekem Valyievem a za aspiranta členství byl přijat  Baskický svaz sportovního lezení.

Ze zpráv jednotlivých kontinentálních organizací vyplynul velký nárůst popularity závodů v Jižní Americe a v Asii a to zejména v Číně.  Mezi oběma „lokalitami“ se odehrál souboj o pořádání mistrovství světa juniorů v r. 2007. Zvítězil Equador (Quito) počtem hlasů 18 ku 15ti nad Indonesií (Bali).

Marco Scolaris prezident ICC (uprostřed)

Podle ICC je velkým úkolem jednotlivých členských svazů rozšíření lezeckých aktivit mezi mládeží prostřednictví škol, tak jak je tomu již v Francii a zčásti v Itálii. Význam lezení na umělých stěnách zdůraznil také hlavní čestný host generálního shromáždění UIAA, ministr obrany a předseda Národního olympijského výboru Singapuru admirál Teo Chee Hean, který v těchto aktivitách vidí způsob jak odlákat mládež z ulic k sportovním aktivitám. Proto vláda Singapuru podporuje výstavbu nových umělých stěn.

Kalendář akcí ICC na rok 2006 je velmi rozsáhlý, ale zatím není definitivní. Jedinou akcí na území ČR má být světový pohár v lezení na ledu na Špičáku.

Generální shromáždění UIAA (GA)

Jednání bylo zahájeno minutou ticha věnované uctění památky obětí zemětřesení v Pakistánu. V Singapuru bylo zastoupeno  61 členských zemí.  Zasedání se zúčastnila řada zástupců asijských zemí a naopak, patrně vzhledem k „odlehlosti“, chyběla řada zástupců z významných horolezeckých svazů Evropy – např. ze Slovinska, Polska, Ukrajiny, ale také ze Slovenska – od našich přátel z JAMESu jsem měl pověření je v Singapuru zastupovat. 

Mezinárodní horolezecká asociace UIAA se nachází ve vážné vleklé krizi. Po nepovedených spekulativních nákupech cenných papírů poklesl „kapitál“ UIAA z 605.000,- švýcarských franků v r. 2000 na 143.000,- v r. 2003. Tato situace vyvolala na generálním shromáždění v Berchtesgadenu (říjen 2003) ustavení pracovní skupiny vedené Josefem Klennerem z německého svazu DAV, která kromě úsporných opatření navrhla i některá organizační opatření, která byla zčásti přijata na generálním shromáždění v New Delhi v říjnu 2004. Právě výsledky voleb – vedení (board) a rady (council), ve které vzhledem k novému modelu mají značné „slovo“ největší svazy z alpských zemí – DAV, OeAV a CAI se mj. staly příčinou dalších problémů.

President Alan Blackshaw se v průběhu roku 2005 často dostával do rozporu s ostatními členy vedení, ale bohužel reagoval velmi nešťastně – zpochybněním demokratičnosti voleb v New Delhi a obviněním ICC ze zmanipulování voleb. To se objevilo i ve zprávě pro GA a navíc Alan vydal bez vědomí vedení UIAA brožuru o 50ti stránkách, věnovanou výše uvedeným podezřením. Dne 14. 10. 05 zasedala rada – „council UIAA“ a  doporučila generálnímu shromáždění v Singapuru zprávu předsedy UIAA za rok 2005 nepřijmout.

Po složitém schvalování programu s doplňováním různých bodů, pokračovalo jednání hlasováním o přijetí, či nepřijetí zprávy Alana Blackshawa. Ve vztahu ke zprávě, zejména ve snaze podpory předsedy, odeznělo několik příspěvků, které mu podle mého názoru  nepomohly, ale naopak spíše ublížily, např. silně arogantní vstup Roberta Pettigrew, či komentáře bývalého předsedy Iana MacNaught-Davise, který je za neutěšenou situaci v UIAA jednoznačně odpovědný.

Zpráva nebyla schválena a Alan navrhl odklad řešení situace o 2 měsíce. To vyvolalo řadu zčásti emotivních vystoupení a tak bylo jednání přerušeno s tím, že dojde ve vedení k dohodě o návrhu dalšího postupu. Po pauze na oběd Alan Blackshaw sdělil své odstoupení. Zastupujícím předsedou se tak stal Nico de Jong z Nizozemska.

Dalším rozporuplným  programem jednání byla změna sídla UIAA ze Švýcarska do italského Torina, kde ze strany piemontské vlády byly poskytnuty prostory bez úhrady pronájmu a navíc se sedmiletým krytím nákladů zaměstnanců, tzn. bez nákladů pro UIAA.  Tato nabídka se objevila již na předchozím generálním shromáždění v New Delhi a v podstatě byl se změnou sídla/sekretariátu  UIAA vysloven souhlas. Po protestech z Británie a z Německa, vyžadujících setrvání  sídla UIAA ve Švýcarsku a po doplňkové nabídce sídla v Budapešti (za úhradu) došlo k hlasování s negativním výsledkem pro Torino. Znamená to, že nadále bude sídlo ve Švýcarsku s poměrně vysokými náklady.

Podle návrhů pracovní komise z Berchtesgadenu měla být již na GA v Singapuru přijata nová organizační struktura UIAA. Na GA v Singapuru bylo pouze nastíněno několik variant budoucího organizačního uspořádání s tím, že definitivní návrh bude zaslán jednotlivým asociacím k připomínkám do dvou měsíců od konání generálního shromáždění. S pochopením zástupců GA se návrhy v minimální diskuzi na kterou byl čas nepotkaly. Bylo nastíněno několik alternativ. Jednou z nich je rozčlenění aktivit do několika základních, bohužel nevyrovnaných skupin – např. horolezectví (2 mil. aktivistů), skialpinismus (tč. pouze cca 200 registrovaných závodníků) a seskupení závodních disciplin – umělé stěny a led. Další členění navrhuje 2 skupiny – celoroční a zimní discipliny – je to absurdní, protože např. závody v lezení na ledu mohou být na jižní polokouli snadno realizovány z našeho pohledu i v letním období, tzn. opět se jedná o celoroční aktivity. Návrhy alternativ uspořádání jsou tedy pouze pracovní a budou zaslány na jednotlivé členské organizace k posouzení a sdělení komentářů, resp. návrhů na změny.

Můj komentář -  paradoxně se  UIAA, tedy asociace horolezeckých  asociacích, resp. federací postupně stává seskupením pro sportovní a soutěžní aktivity. Lze respektovat nárůst aktivit soutěžních sportů a sny některých „bafuňářů“ UIAA o účasti lezeckých či skialpinistických závodů na olympijských hrách. Organizace  UIAA by ale měla především být věrná  svým ideálům z doby založení a k těm patří především rozvoj horolezectví a řešení příslušných aktivit. Při  zhodnocení diskutovaných problematik ve vedení UIAA i programu generálního shromáždění, se právě tato priorita v UIAA postupně ztrácí. Při rozhovorech, resp.  diskusích s řadou zástupců, především z asijských zemí – např. z Nepálu, Činy, Indie, Japonska, Jižní Koreje - také jejich národní asociace postrádají v současné době v UIAA  výraznější zájem o problematiku horolezectví v horách a ve velehorách.

Zprávy z jednotlivých komisí byly velmi stručné, protože nezbyl čas. ICC a komise skialpinismu se prezentovaly filmovými záznamy z významných událostí minulého roku a představily základní akce roku 2006, kdy mimo jiné proběhne od 27.2 do 4. 3. první mistrovství světa ve skialpinismu, více informací na webu www.skimountcuneo2006.it.

Hong-Gil Um z Jižní Koreje
patrně tč. horolezec, který nejčastěji vystoupil na omitisícové vrcholy:  Hong-Gil Um z Jižní Koreje


Expediční komise realizovala řadu aktivit – snad nevýznamnější v Pakistánu  a to především ve spolupráci s novým vedením pakistánské horolezecké asociace a dosáhla některých zásadních změn. Kromě snížení poplatků za povolení, např. další zjednodušení formalit a snížení dalších nákladů - pro Nanga Parbat není nutný styčný důstojník, v oblasti Baltora bude nadále působit pouze 1 styčný důstojník pro všechny expedice. V oblasti Baltora jsou také vybudována stanoviště pro sběr odpadků a pro táboření účastníků výprav i nosičů a došlo k přesně definovanými podmínkám pro spolupráci s nosiči.

Přátelé  z Dhaulagiri I
Přátelé  z Dhaulagiri I: vlevo Yagihara Kuniaki z Japonska, účastník výprvy v r. 1978 - provývstup JV hřebenem a Kazbek Valyiev z Kazachstánu - účastník výpravy v r. 1988 - provýstup JZ hřebenem v alpském stylu (spolu se Zolo Demjánem a Juriem Mojsejevem).

Vladimír Šatajev z Ruska
dlouholetý spolupracovník čs. horolezců - Vladimír Šatajev z Ruska


Z řady aktivit lékařské komise bych chtěl upozornit na aktivitu bývalého předsedy komise Bruno Durrera, vedoucí k mezinárodnímu uznání diplomu „horské mediciny“.

Horolezecká komise (Mountaineering comm.– naše metodická) kromě prezentace svých jednání upozornila především na přípravu semináře o horolezectví žen. Bezpečnostní komise prezentovala řadu odborných aktivit a s jejím předsedou J. F. Charlettem jsem projednal zapojení delegáta z ČHS Sylvy Tally, do aktivit této komise.

Jiří Novák

| Komentáře(0)