Facebook

Český horolezecký svaz

Doporučení pro oddíly týkající se členské základny a přestupů

Doporučení pro oddíly týkající se členské základny a přestupů
07. 10. 2021 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor ČHS schválil na začátku října doporučení pro oddíly, které se týká jejich členské základny a přestupů mezi oddíly. Jeho smyslem je poradit oddílům, jak zabránit nečekanému odchodu, nebo dokonce "přetahování" členů do jiných oddílů a jejich důsledkům. 

 

K nechtěnému odcházení a hlavně přetahování členů do jiných oddílů skutečně dochází, přičemž problém se týká především oddílů, které systematicky pracují s mládeží. Úsilí, které tyto oddíly vložily do výchovy talentů (energie, čas, odborné síly...), přichází v takových případech vniveč.  

 

Standardní způsob řešení těchto situací ve sportovních svazech představují přestupní řády, prostřednictvím nichž jsou regulovány přesuny členů mezi oddíly v průběhu závodní sezony, Přestupní řád však není v ČHS dosud zaveden, a navíc řeší pouze oddílové členství závodníků, nikoli běžných členů. (Se zavedením přestupních pravidel počítáme později, po zavedení závodních licencí pro sportovní lezení v roce 2022.)

 

Doporučení je vhodné hlavně pro oddíly, které mají právní osobnost, a tudíž si mohou upravit podmínky členství ve svých stanovách či vnitřních dokumentech. 

 

Kromě tohoto doporučení mohou předsedové oddílů využít k lepší kontrole své členské základny nástroj, který je v modulu Předseda k dispozici od začátku letošního roku. Předsedové oddílů zde mohou zakázat přímé odhlášení člena z oddílu, bez vědomí předsedy. 

 

Doporučení pro oddíly - stabilizace členské základny

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz