Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Co je nového v ČHS

18. 09. 2008 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Co je nového v ČHS

Změny na sekretariátu

Po více než čtyřletém působení na místě tajemníka ukončil svůj stálý pracovní poměr s koncem srpna  Jindra Pražák. Začínal na sekretariátu jako „civilkář“, ve funkci šéfa sekretariátu si počínal velmi obratně a všestranně a stal se výraznou tváří  „servisní“ úlohy svazu. Chci mu tímto za nás všechny poděkovat a popřát hodně zdaru v jeho další životní dráze, i když z hlediska provozních záležitostí svazu znamená jeho odchod pochopitelně komplikace. 
Nahradila ho paní PhDr. Božena Valentová, která koncem června zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení a začala pracovat od 1. září. V současné době přebírá ve spolupráci s Jindrou jeho agendu a zároveň spadla rovnýma nohama do organizace zasedání bezpečnostní komise UIAA, kterou bude hostit Strahov  v příštím týdnu (tuto akci,  na které se mj. sejdou největší světoví výrobci horolezeckého materiálu, u nás hostíme díky neúnavnému Sylvovi Tallovi). Další nová tvář, filmař a publicista Jiří Reiner, má ambice zlepšit komunikaci svazu směrem k veřejnosti i dovnitř, po redakční stránce se starat o svazový web, začít pracovat na vytvoření archivu ČHS a případně se věnovat i dalším záležitostem dle potřeb a zadání výkonného výboru. Není však ještě zaměstnancem svazu. Pokud oba obstojí a vyhoví očekáváním na ně kladeným, měla by kombinace jejich práce zkvalitnit služby členům svazu.

Změny v odborných komisích

Dá se říci, že se s nimi roztrhl pytel. Od začátku roku pracuje jako nový předseda metodické komise Jiří Vogel, který nahradil Janka Bednaříka. S prací placeného předsedy Centrální vrcholové komise skončil začátkem dubna Jiří Rosol (byl zaměstnán formou dohody o pracovní činnosti). Výkonný výbor jmenoval novým předsedou CVK Vladimíra Wolfa, který se rozhodl tuto práci vykonávat bez nároku na odměnu. Další tváří, která z bafuňářského hlediska opustila ČHS, je Martin Otta. Předsedu  komise alpinismu nahradil bývalý člen reprezentace, Jan Kreisinger. Jako subkomisař komise alpinismu se začal intenzivně starat o reprezentaci „skalkařů“ Petr Resch. Poslední čerstvou změnou je rezignace Dana Kadlece na místo vedoucího komise soutěžního lezení mládeže. Jeho nástupce zatím nebyl jmenován, ale na jeho nalezení se pracuje. Všem končícím mnohokrát děkuji jménem vedení za odvedenou práci, všem začínajícím za odvahu se do ní pustit.
Před létem bylo schváleno nové členění komisí, vnášející řád do částečného chaosu způsobeného existencí statutu komise a subkomise s nejednotným významem. Znamená odklon od seskupení do větších celků, každá komise tak bude mít oddělený rozpočet a jasné zařazení buď mezi soutěžní, nebo nesoutěžní. Podle tohoto modelu již byl ostatně členěn návrh rozpočtu 2008. 

Změny ve výkonném výboru

Počátkem roku opustila řady VV Soňa Boštíková, a to z těch nejušlechtilejších důvodů. Nyní je šťastnou maminkou malé Sáry a po ČHS se jí patrně vůbec nestýská. Na místo prvního (ekonomického) místopředsedy byl kooptován nestor českého horolezectví Václav Širl, který by měl  mít jako bývalý vrchní účetní české pobočky světové automobilky pro toto místo více než dostatečnou kvalifikaci. Z výkonného výboru se rozhodl na posledním srpnovém jednání odstoupit Radek Lienerth. Úplně čerstvou novinkou pak je, že se řady vedení podařilo doplnit zpět do sedmičlenného stavu jednomyslnou kooptací Petra Resche, který se dobře uvedl jako vedoucí subkomise a je znám jako dobrý organizátor.

Co dál?

Možnosti kooptace jsou dle stanov vyčerpány a nový výkonný výbor bude volit příští Valná hromada. Svůj definitivní odchod jsem již dala na vědomí výkonnému výboru, a o ukončení své práce uvažuje i více členů stávajícího VV.  Je proto velmi důležité se zabývat  otázkami příštího vedení svazu a jeho dalším směřováním už nyní, na podzim. Výkonný výbor sice podá Valné hromadě svou koncepci, ale  o skutečném směru dalšího působení by měli rozhodnout nově zvolení kandidáti. Apeluji proto na všechny členy, aby i během podzimních pěkných dnů určených k lezení začali přemýšlet o nominacích do nového vedení svazu.  Z podzimních „společenských“ událostí čeká svaz ještě hostitelství zasedání Lékařské komise UIAA, spojené s Pelikánovým seminářem. Konec roku bude jistě ve znamení bilance sportovních úspěchů, mezi kterými už nyní vyniká historické vítězství Adama Ondry v prestižní anketě SALEWA Rock Award. Těšit se jistě budeme i z dalších sportovních úspěchů.

Hezký podzim přeje

Alena Čepelková, předsedkyně

Informace z archivu

Osobnosti

Širl, Václav

| Komentáře(0)