Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Členství, Trio a cestovní pojištění na rok 2023

Členství, Trio a cestovní pojištění na rok 2023
16. 11. 2022 | Rubrika: O ČHS

Objednávání členských průkazů ČHS, balíčku ČHS Trio a cestovního pojištění UNIQA včetně připojištění na rok 2023 lze objednávat od 1. prosince 2022. V průběhu prosince bude možné objednávat současně členství a pojištění pro rok 2022 i 2023, avšak balíček Trio pouze pro rok 2023. Objednávky bude možné vyřizovat jako obykle prostřednictvím 

e-shopu, modulu Předseda (objednávky oddílů) nebo osobně na sekretariátu ČHS.

 

Výše členských příspěvků, Tria a cestovního pojištění zůstávají stejné jako v letošním roce.

 

Platnost členských průkazů ČHS i cestovního pojištění UNIQA je jako vždy kalendářní rok a 1 měsíc, tedy do 31. 1. 2024. Členské průkazy Slovinského horolezeckého svazu (PZS), které jsou součástí balíčku Trio, budou platit rok, tj. do 31. 12. 2023. 

 

Novinky pro rok 2023

Máme velkou radost, že vám můžeme oznámit možnost objednání digitálních členských průkazů, které si bude možné nahrát do své elektronické peněženky v mobilním telefonu (Portmonka v systému Android, Wallet v systému iOS), namísto plastového průkazu. Věříme, že se nám touto cestou povede omezit produkci plastových karet, které jsou ekologicky i ekonomicky nevhodné. Digitální průkazy budou dostupné prostřednictvím e-shopu od 1. 12. 2022. Možnost volby digitálního průkazu při objednávkách prostřednictvím modulu Předseda bude doplněna později. 

 

Druhou novinkou je možnost ochránění přístupu do e-shopu prostřednictvím hesla, které si zvolíte. 

O podrobnostech obou obou novinek vás budeme včas informovat. 

 

Členství a členské průkazy na rok 2023
děti a mládež do 18 let (nar. 2005 a mladší) 100 Kč
děti a mládež do 18 let v rámci rodinného členství zdarma
junioři 19 - 25 let (nar. 2004 - 1998) 500 Kč
dospělí 26 - 65 let (nar. 1997 - 1958) 600 Kč
senioři 66 let a více (nar. 1957 a dříve) 200 Kč

Dítě do 18 let má členství zdarma jen pokud je objednávka realizována v rámci tzv. rodinného členství, tj. objednávka pro dítě a alespoň jednoho z rodičů současně. Za rodinu jsou v rámci členství v ČHS považováni rodiče nebo partneři a děti do 18 let. Za rodinu nelze považovat sourozence nebo rodiče a dítě starší 18 let. 

(Pozor - definice rodiny platná v rámci cestovního pojištění je mírně odlišná: Rodinu mohou tvořit i dva manželé nebo partneři bez dětí, a v případě rodiny s dětmi do 18 let je počet dětí omezen na 4; podmínkou je společné bydliště.)

 

Již uhrazený členský příspěvek 200 Kč za člena ve věku 76 let a staršího, který je členem oddílu, může být refundován z rozpočtu ČHS, pokud o to předseda oddílu požádá prostřednictvím modulu Předseda do 30. 11. 2023. Refundace bude provedena na konci příslušného kalendářního roku. 

 

Členské příspěvky všech členů od 19 let včetně zahrnují pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě či majetku způsobené při provozování horolezectví a jiných outodoorových sportů s limitem 1 mil. Kč; pojištění odpovědnosti platí na území ČR.

 

I na rok 2023 lze kupovat průkazy ČHS prostřednictvím zástupců Österreichischer Alpenverein (ÖAV). Ti, kdo mají zájem o tuto kombinaci a dosud nebyli členy ČHS, se musí do ČHS nejprve zaregistrovat prostřednictvím našeho e-shopu. Bez registrace nelze průkaz ČHS zaslat. 

Podrobné informace naleznete na stránce Členství v ČHS a ÖAV.

 

Členy ČHS, individuálními, nebo oddílovými, se mohou stát i cizinci. V případě zájmu o členství v některém z oddílů je potřebný souhlas předsedy příslušného oddílu. Při zapisování rodného čísla uveďte za lomítkem čtyři nuly. 

 

BALÍČEK ČHS TRIO

Balíček ČHS Trio zahrnuje vedle členství v ČHS také celoroční cestovní pojištění UNIQA a členství v PZS, na základě kterého získáte slevy na alpských chatách (stejně jako v případě členství v ÖAV). Balíček Trio pro dospělého člena s tarifem pojištění Evropa 30 stojí 1695 Kč. 

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA

Podmínky cestovního pojištění budou v roce 2023 téměř stejné jako dosud. Nové je rozšíření pojištění odpovědnosti i na řízení nemotorových vodních a vzdušných plavidel (vyjma větroňů) a také automatické odesílání potvrzení v angličtině. Ceny pojištění se nemění, základní tarif Evropa 30 stojí 785 Kč.

Podrobné informace naleznete a podrobnosti na stránce Cestovní pojištění UNIQA, věnujte jim pozornost!

 

DOPORUČENÍ PRO OBJEDNÁVÁNÍ PRŮKAZŮ A DALŠÍCH PRODUKTŮ

Předsedy oddílů prosíme, aby pro objednávání průkazů a dalších produktů využívali modul Předseda, který slouží i pro kompletní správu oddílové členské základny a obsahuje export, který mohou oddíly využít pro hlášení členů do Rejstříu sportu NSA. Aktuální verzi manuálu zveřejníme nejpozději 1. 12. 2022.

 

Předsedové mohou pro své členy - jednotlivce i rodiny - objednávat členství ČHS, základní tarif cestovního pojištění (Evropa 30) a balíček Trio se základním tarifem cestovního pojištění. Vyšší tarify pojištění, připojištění a Trio s vyššími tarify pojištění si členové objednávají sami prostřednictvím e-shopu, nebo osobně na sekretariátu.

Modul Předseda slouží i k objednávání závodních licencí pro závody ve sportovním lezení.

 

Členství, Trio i pojištění si mohou v e-shopu vyřizovat individuální i oddíloví členové. Upozorňujeme, že v e-shopu je možno platit pouze prostřednictvím platební brány (platba kartou, nebo přes bankovní tlačítka převodem). Platby mimo platební bránu zaslané přímo na účet ČHS nelze zpracovat, budou vráceny zpět.

 

Podrobné informace naleznete na stránce Členství v ČHS.

 

ČASOPISY PRO ČLENY

V e-shopu si členové budou opět moci objednat předplatné časopisů Montana a Svět outdooru za zvýhodněné ceny. Distribuci časopisů budou zajišťovat redakce časopisů. 

 

Pro osobní vyřízení průkazů, cestovního pojištění či Tria využívejte, prosím, výhradně úřední hodiny v úterý 9.00 – 11.00 a 13.00 – 18.00.

 

Kontakt v případě dotazů: 4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj

 


 

I. Trávníková, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz