Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členské příspěvky 2008 - oddíly

15. 11. 2007 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Členská kartička ČHS pro rok 2008

Je platná od 1.1.2008 do 31.1.2009. Objednat ji lze již nyní a dále kdykoliv do konce roku 2008.

Průkazy pro členy ČHS registrované v základních organizačních složkách (oddílech) mohou objednávat pouze jejich předsedové nebo jimi pověřené kontaktní osoby! Objednávka musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo, abychom věděli, pro koho kartičky vytisknout. Dále kopii dokladu o zaplacení příspěvků (případně přesné popsání platby včetně všech symbolů) a adresu, kam vše poslat.

!!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!

Všichni noví členové musí nyní vyplnit členskou přihlášku. 
Bez řádně vyplněné a od předsedy potvrzené přihlášky nelze nového člena zaregistrovat!!!

Pro urychlení a usnadnění vaší i naší práce používejte pro objednávání tento formulář 70.0 KB.
Objednávku zašlete na sekretariát ČHS, nejlépe e-mailem na adresu info@horosvaz.cz, nebo poštou na adresu Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2 P.S. 40, 160 17 Praha 6 Strahov. Případně lze také zaslat objednávku faxem na číslo 296 118 207.

Výše příspěvků pro rok 2008:

      děti a mládež do 18 let (ročník 1989 a mladší)                     100,- Kč

      dospělí od 19 do 59 let (ročník 1988 až 1949)                       400,- Kč

      "zkušení" horolezci (ročník 1948 a méně)                                0,- Kč

      registrace (noví členové, ztráta kartičky aj.)                          50,- Kč       

Ke každé objednávce, která se vyřizuje poštou, stále platí povinnost úhrady 18,- Kč na poštovné.


Platební informace:

Číslo účtu ČHS:          1727209504/0600

Variabilní symbol:       111

Specifický symbol:      číslo oddílu

                                    

U každé platby prosím zkontrolujte  pečlivě vyplnění variabilního a specifického symbolu. Pokud do 14 dnů po zaplacení a odeslání objednávky nedostanete kartičky, zavolejte na sekretariát - 296 118 347, ať zjistíme, kde se stala chyba.

| Komentáře(0)