Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

ČHS hledá odborníka pro komunikaci s médii a styk s veřejností

21. 02. 2012 | Rubrika: O ČHS

Český horolezecký svaz vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného pracovníka pro komunikaci s médii a styk s veřejností

 

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oblasti žurnalistiky a podobně zaměřených oborů nebo minimálně 5 let praxe v oblasti médií
  • perfektní znalost práce s počítačem

Pracovní náplň - aktuálně:

  • příprava tiskových zpráv (fotodokumentace)
  • komunikace s médii a veřejností
  • samostatné zajišťování spolupráce a styků s médii

Pracovní náplň – výhled do dalších let:

  • řízení redakce a administrace webových stránek pro média
  • koordinace přípravy propagačních materiálů
  • vytváření koncepce zveřejňování informací a prezentace ČHS

 

Forma spolupráce:

  • na živnostenský list nebo dohodu o provedení práce

Písemné přihlášky doložené životopisem a doklady o vzdělání přijímá Český horolezecký svaz na adrese:
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, P.S. 40, 16017 Praha 6 – Strahov, nebo nebo prostřednictvím emailu
info@horosvaz.cz; do předmětu napište „výběrové řízení média“ a požadujte zpětnou zprávu o doručení.
 
Termín pro zaslání přihlášek:
25. 03. 2012
(otisk poštovního razítka)
S výsledky výběrového řízení budou uchazeči seznámeni nejpozději do 30. 03. 2012.
 
Za Komisi pro média a marketing Petr Resch a Tomáš Binter

Instagram

Instagram Horosvaz