Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Cestovní pojištění UNIQA - upřesnění podmínek

Cestovní pojištění UNIQA - upřesnění podmínek
27. 03. 2019 | Rubrika: O ČHS

Upozorňujeme na upřesnění podmínek cestovního pojištění UNIQA, které se týkající situace, kdy se člen pojišťuje, nebo připojišťuje v době, kdy je již v zahraničí. 

 

V obou případech platí, že doba výjezdu, na kterou se vztahuje pojištění, začíná vždy automaticky překročením státních hranic ČR směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic směrem do ČR! Tomu je třeba přizpůsobit tarif pojištění, tj. dobu pojištění na 30 / 90 / 180 nebo 360 dnů.

Pozor - max. nepřetržitá doba pobytu v zahraničí je 360 dnů!

 

Sjednání pojištění při pobytu v zahraničí

Pojištění lze sjednat i v průběhu pobytu v zahraničí.  

Pokud člen odjel nepojištěn,nebo měl jiné pojištění než UNIQA sjednané přes ČHS, začne pojištění platit od 00 hod. 7. dne následujícího po uhrazení pojištění. 

Tarif musí být zvolen tak, aby pokryl celou dobu pobytu od překročení hranic ČR do zahraničí, nejen dobu od data, kdy se člen rozhodl koupit si cestovní pojištění UNIQA.

Příklad: odjezd z ČR 1.4.2019 bez pojištění (s jiným pojištěním), plánovaný návrat do ČR 31.5., tj. nepřetržitý pobyt v zahraničí 61 dnů. Úhrada pojištění ze zahraničí provedena dne 20.4. Vzhledem k celkové době pobytu v zahraničí je nutno zvolit tarif E90 nebo S90. Odklad účinnosti pojištění od 7 dnů. 

 

Sjednání připojištění při pobytu v zahraničí

Připojištění lze sjednat i v průběhu pobytu v zahraničí, pokud člen potřebuje posílit pojistnou ochranu, tj. prodloužit délku pobytu v zahraničí nebo změnit tarif z Evropy na svět. 

Období, na které si člen sjedná ze zahraničí připojištění, musí zahrnovat celou dobu jeho nepřetržitého pobytu v zahraničí, tj. od data, kdy překročil hranice ČR směrem do zahraničí. 

Příklad: Odjezd z ČR 1.4.2019 s tarifem E30, původně zamýšlený návrat 30.4., tj. za 30 dnů. Rozhodnutí o prodloužení pobytu v zahraničí do 31.5. a zakoupení připojištění dne 20.4. Začátek připojištění musí být datum překročení hranic ČR směrem do zahraničí, tj. 1.4.! Připojištění začne platit hned. 

 

Výše uvedené upřesnění platí od 1. dubna 2019. Na pojištění a připojištění zaplacené před tímto datem se nevztahuje. 

 

B. Valentová, sekretariát ČHS