Facebook

Český horolezecký svaz

Cestovní pojištění UNIQA - nové tarify pro rok 2019

Cestovní pojištění UNIQA - nové tarify pro rok 2019
16. 11. 2018 | Rubrika: O ČHS

Na začátku listopadu jsme se sešli se zástupci pojišťovny UNIQA ke každoročnímu vyhodnocení využití cestovního pojištění a průběhu pojistných událostí. Cílem byla také analýza tříletého období, kdy bylo nabízeno pojištění s velkým množstvím tarifů, a navržení případných úprav. Tyto změny mají lépe reflektovat potřeby pojištěných, zpřístupnit kvalitnější pojištění více členům ČHS a zjednodušit a zpřehlednit dosavadní systém pojištění. Vše při zachování jeho hlavních předností.

 

Pojištění, které ČHS svým členům nabízí, se vztahuje na jakýkoli pobyt v zahraničí včetně pracovních cest studijního a administrativního charakteru; pojištěna je i činnost horského vůdce, průvodce a instruktora. Jde o cestovní pojištění, které kryje horolezectví i další outdoorové aktivity jako pohyb na via ferratách, vysokohorskou turistiku, lyžování, snowboarding i skialpinismus, canyoning, vodácké sporty i např. paragliding stejně jako třeba pobyt u moře či poznávací zájezd. Přitom není nijak omezena nadmořská výška, ve které k případnému incidentu dojde, vztahuje se i na pohyb mimo značené cesty a sjezdovky a kryje i účast na sportovních soutěžích.

 

K hlavním přednostem nabízeného pojištění patří, vedle pokrytí téměř neomezeného spektra aktivit, vysoké pojistné krytí v případě léčebných výloh a asistenčních služeb, v rámci nichž je posílena složka věnovaná záchranným operacím (horská služba, vrtulník), asistenční služba v českém jazyce, možnost zvolit tarif „na míru“ (Evropa / svět, doba pobytu v zahraničí) a možnost kdykoli se v průběhu roku dopojistit.  

 

Z analýzy vyplynulo, že za roky 2016 – 2018 řešila pojišťovna celkem 128 pojistných událostí. Z toho 25 je možné kvalifikovat jako těžký úraz, 7x byla příčinou horská nemoc, bohužel součástí bylo i 8 úmrtí. Pojistné bylo bez problémů vyplaceno včetně nejnákladnějšího případu, kdy se výše plnění přiblížila maximálnímu pojistnému limitu 2 mil. Kč. Paradoxně se nejednalo o exotickou destinaci, ale o vzdálenější část Evropy. Ani typ úrazu nebyl nijak atypický, vyžádal si ale nákladnou léčbu a dopravu do ČR leteckým speciálem. Mnoho pojistných plnění bylo v řádech statisíců korun.

 

Ukazuje se, že i poměrně banální úraz může vést k nečekaně vysokým nákladům na léčebné či jiné výlohy a tedy i k potřebě velmi vysokého pojistného plnění.  Z tohoto důvodu jsme s pojišťovnou jednali o zvýšení limitu léčebných výloh, asistenčních služeb a celkového kumulovaného limitu z dosavadních 2 milionů na 3 miliony Kč a navýšení dalších limitů pojistného plnění.

 

Při podrobnější analýze tarifů, které si naši členové nejčastěji kupují, jsme došli k závěru, že pouze zhruba 1/3 z nich se spokojí se základním tarifem bez dalšího připojištění. Je zde patrný trend zvyšujícího se zájmu o pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. Toto nás vedlo k návrhu, aby všechny tarify do budoucna zahrnovaly i pojištění odpovědnosti a úrazu, ale za výrazně nižší sazbu, než je současný doplatek 480 Kč.

 

Výsledkem jednání s pojišťovnou je zjednodušení nabídky tarifů, úprava cenových hladin a navýšení limitů pojistného plnění. Všechny tarify v sobě nově zahrnují pojištění jak odpovědnosti, tak úrazu bez dalších doplatků. Jde tedy o jednotný tarif, který lze i nadále pořídit ve variantách pro různé délky souvislého pobytu v zahraničí, s platností buď jen v Evropě, nebo celosvětově.

 

Cena nového tarifu je pak o 195 Kč vyšší než dosavadní základní verze, což je výrazně méně oproti původnímu doplatku 480 Kč za rozšíření pojistného krytí. Změna je tak výhodná i pro ty členy, kteří si dopláceli jen za odpovědnost nebo jen za úraz. Došlo zároveň k navýšení limitu pojistného plnění, a to na 3 mil. Kč. Zůstává možnost pořízení výhodného rodinného balíčku pro až dva dospělé a až čtyři děti. Stejně tak zůstává možnost připojištění (z Evropy na svět a/nebo prodloužení délky souvislého pobytu v zahraničí), kde dojde jen k úpravě kalkulace měsíční sazby připojištění.

 

Přes určité navýšení nákladů na pořízení cestovního pojištění v základním tarifu doufáme, že budou změny přijaty pozitivně, neboť jsou spojeny s dalším zvýhodněním pojistných podmínek - vyšší pojistné limity, automatické pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění.  Jsme přesvědčeni, že pojištění UNIQA pro naše členy je v současnosti nejflexibilnější a nejvýhodnější variantou pro jakékoliv zahraniční outdoorové aktivity. Jedná se o bezkonkurenčně nejlepší podmínky, které lze na českém trhu získat.

 

Kompletní přehled tarifů a jejich cen najdete na stránce věnované pojištěníCestovní pojištění UNIQA

 

Pojištění, stejně jako členské průkazy a ČHS Trio na rok 2019 bude možno začít objednávat v prosinci. Zakoupení pojištění bude možné těmito způsoby:

- prostřednictvím e-shopu ČHS

- na sekretariátu ČHS v úředních hodinách (platba v hotovosti)

- prostřednictvím předsedů oddílů, kteří budou moci využít nový webový modul, který připravujeme.

 

V případě dotazů se obracejte na I. Trávníkovou: 4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj, 734 837 300, 273 136 385.

Telefonické dotazy směřujte prosím do doby úředních hodin:

úterý 9-11, 13-18 hod., čtvrtek 13-18 hod.

 

Změny se promítnou i do nabídky - ČHS Trio.

 

Všechny změny platí od 1. 1. 2019, pojištění na rok 2019 bude možné objednávat v prosinci, jeho platnost je od data zaplacení (nejdříve však 1. 1. 2019) až do 31. 1. 2020.

 

R. Plevková, sekretariát ČHS