Facebook

Český horolezecký svaz

Cestovní pojištění UNIQA a Covid - upozornění!

Cestovní pojištění UNIQA a Covid - upozornění!
02. 09. 2021 | Rubrika: O ČHS

Věnujte pozornost těmto informacím týkajícím se cestovního pojištění UNIQA a epidemie Covid-19. 

 

Cestovní pojištění UNIQA zahrnuje krytí nákladů spojených s nemocí COVID. ale pouze v případě, že se země nenachází v černě označené skupině zemí na semaforu Ministerstva zahraničních věcí a není ve válečném konfliktu. Na tyto situace se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny: "Pojištění nelze sjednat do oblastí, které ústřední orgán stát­ní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí) označil jako válečnou zónu nebo do oblastí, kam ústřední orgán státní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí) uveřejní na svých webových stránkách nedoporučení či zákaz cestovat, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak." Pro smlouvu ČHS k tomu platí, že "Pojištění nevylučuje krytí nemoci COVID 19 a to ani z důvodu zařazení do tzv. „červené země“..."

MZV Centrum pro cesty do zahraničí - "COVID semafor"

 

Cestovní pojištění platí po celou dobu pobytu i v případě, že země je v den odjezdu v zelené, oranžové, červené nebo tmavě červené skupině a až během pobytu klienta se octne v černě skupině.

 

Upozorňujeme, že cestovní pojištění nekryje "preventivní" karanténu, ale pouze náklady spojené s karanténou v případě pozitivního výsledku testu klienta na COVID. Pojištění dále nekryje ušlou mzdu nebo zisk.

 

Na základě lékařské zprávy o onemocnění COVID nebo o karanténě (i preventivní), prodlouží pojišťovna UNIQA  zdarma pojištění každému, kdo se z těchto důvodů nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu a nemá jinou možnost návratu. Pojištění je platné až do chvíle, kdy je návrat možný.

 

Pokud má klient pozitivní výsledek COVID testu a je umístěn do karantény, lze z cestovního pojištění uhradit případné náklady na prodloužení pobytu v dané destinaci a náklady na náhradní dopravu. Pojišťovna hradí prodloužení pobytu ve výši 2 500Kč/den/osoba do celkové maximální výše 30 000 Kč.

V případě onemocnění nemocí COVID je náhradní ubytování klienta hrazeno z léčebných výloh. Dle rozhodnutí lékaře buď hospitalizace v nemocnici, nebo pokud má klient mírné příznaky, ubytování v hotelu nebo ubytovacím zařízení stejné kategorie, jako bylo původní ubytování.

Před případným prodloužením pobytu či řešením náhradní dopravy je nutné kontaktovat asistenční službu!!!

 

Pokud se v karanténě octne jeden člen skupiny, která cestuje společně, a tudíž měla celá rizikový kontakt, řeší se situace individuálně. Klientům s negativním výsledkem testu, kteří uvíznou v karanténě kvůli kontaktu s pozitivní osobou, nárok na náhradu nákladů za ubytování a dopravu nevzniká. Je jim však bezplatně prodlouženo pojištění do doby, kdy se mohou vrátit do ČR. 

 

Ve všech výše uvedených případech kontaktujte asistenční službu - Europe assistance: +420 296 333 696. 

 


 

I. Trávníková, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz