Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v oddíle

Horolezecké oddíly sdružují výhradně řádné členy "A". Členem oddílu nemůže být osoba, která není členem ČHS. 

 

Horolezecké oddíly ČHS nemají právní osobnost, jedná se o pouhé sdružení členů registrované v ČHS pod zvoleným názvem. Založení a činnost oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů a nesmí být v rozporu se Stanovami ČHS 

 

V čele oddílu stojí předseda, který je oprávněn zastupovat členy oddílu na valné hromadě. O změně osoby předsedy oddílu je nutno informovat sekretariát ČHS.

 

Horolezecký oddíl musí mít od 1.1.2021 nejméně 10 členů; snížení počtu členů pod tuto hranici je důvodem k jeho zrušení.

 

správa členské základny oddílu

Předseda spravuje členskou základnu svého oddílu prostřednictvím modulu Předseda, který je na webu ČHS. V tomto modulu může editovat vybrané údaje oddílu a členů, přijímat nové členy apod. 

Modul Předseda - NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ_V4_16.10.2019.pdf

 

Přijetí nového člena do oddílu je podmíněn souhlasem předsedy oddílu.

Předseda může nového člena zaregistrovat do ČHS prostřednictvím modulu Předseda

 

Informace o založení nového oddílu na stránce Založení oddílu

 

OBJEDNÁVÁNÍ členských PRŮKAZŮ, pojištění a ČHS Trio

Předseda (zástupce) oddílu objednává pro členy členské průkazy, cestovní pojištění UNIQA a ČHS Trio prostřednictvím modulu Předseda. Takto může objednat i rodinné varianty; cestovní pojištění a ČHS Trio může objednat jen v základním tarifu.

 

Členové oddílu mohou využít i e-shop. Individuální objednávka prostřednictvím e-shopu je nutná v těchto případech: vyšší tarif pojištění, ČHS Trio s vyšším tarifem pojištění, platba prostřednictvím ÖAV.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS NA ROK 2020

děti a mládež do 18 let (nar. 2002 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 2001 - 1995)

300 Kč

dospělí 26 - 60 let (nar. 1994 - 1960)

400 Kč

senioři 61 let a více (nar. 1959 a dříve)

zdarma

Dokladem členství "A" je členský průkaz, který je platný od 1.1. daného roku do 31.1. následujícího roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

KONTAKT NA SEKRETARIÁT V PŘÍPADĚ DOTAZů

Ivana Trávníková, 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny: 

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.