Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Členství v oddíle

Horolezecké oddíly sdružují výhradně řádné členy "A". Členem oddílu nemůže být osoba, která není členem ČHS. 

 

Horolezecké oddíly ČHS nemají právní osobnost, jedná se o pouhé sdružení členů registrované v ČHS pod zvoleným názvem. Založení a činnost oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů a nesmí být v rozporu se Stanovami ČHS 

 

V čele oddílu stojí předseda, který je oprávněn zastupovat členy oddílu na valné hromadě. O změně osoby předsedy oddílu je nutno informovat sekretariát ČHS.

 

Horolezecký oddíl musí mít od 1.1.2021 nejméně 10 členů; snížení počtu členů pod tuto hranici je důvodem k jeho zrušení.

 

správa členské základny oddílu

Předseda spravuje členskou základnu svého oddílu prostřednictvím modulu Předseda, který je na webu ČHS. V tomto modulu může editovat vybrané údaje oddílu a členů, přijímat nové členy apod. 

 

Přijetí nového člena do oddílu je podmíněn souhlasem předsedy oddílu.

Předseda může nového člena zaregistrovat do ČHS prostřednictvím modulu Předseda

Oddíl si může upravit i způsob vystoupení člena z oddílu, zde je Doporučení pro oddíly

 

Člen do 18 let včetně je od placení členského příspěvku osvobozen, pouze pokud je objednávka realizována v rámci rodinného členství alespoň jednoho z rodičů. Osvobození od členského příspěvku neplatí,

je-li členství pro osobu ve věku do 18 let včetně objednáno samostatně.

 

Informace o založení nového oddílu na stránce Založení oddílu

 

OBJEDNÁVÁNÍ členských PRŮKAZŮ, pojištění a ČHS Trio

Předseda (zástupce) oddílu objednává pro členy členské průkazy, cestovní pojištění UNIQA a ČHS Trio prostřednictvím modulu Předseda. Takto může objednat i rodinné varianty; cestovní pojištění a ČHS Trio může objednat jen v základním tarifu.

 

Členové oddílu mohou využít i e-shop. Individuální objednávka prostřednictvím e-shopu je nutná v těchto případech: vyšší tarif pojištění, ČHS Trio s vyšším tarifem pojištění, platba prostřednictvím ÖAV.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS NA ROK 2023

děti a mládež do 18 let (nar. 2005 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 1998 - 2004)

500 Kč

dospělí 26 - 65 let (nar. 1958 - 1997)

600 Kč

senioři 66 let a více (nar. 1957 a starší)

200 Kč

 

Již uhrazený členský příspěvek člena ve věku 76 a staršího, který je členem horolezeckého oddílu - spolku, nebo členem horolezeckého oddílu bez právní osobnosti, může být refundován z rozpočtu ČHS, pokud předseda  horolezeckého oddílu o refundaci požádá. Refundace se bude provádět k datu stanovenému sekretariátem ČHS.

 

Dokladem členství "A" je členský průkaz, který je platný od 1.1. daného roku do 31.1. následujícího roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

KONTAKT NA SEKRETARIÁT V PŘÍPADĚ DOTAZů

Ivana Trávníková, 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny: 

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

 

Instagram

Instagram Horosvaz