Facebook

Český horolezecký svaz

Členství v oddíle

Horolezecké oddíly sdružují výhradně řádné členy "A". Členem oddílu nemůže být osoba, která není členem ČHS. 

 

Horolezecké oddíly ČHS nemají právní osobnost, jedná se o pouhé sdružení členů registrované v ČHS pod zvoleným názvem. Založení a činnost oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů a nesmí být v rozporu se Stanovami ČHS 

 

V čele oddílu stojí předseda, který je oprávněn zastupovat členy oddílu na valné hromadě. O změně osoby předsedy oddílu je nutno informovat sekretariát ČHS.

 

Horolezecký oddíl musí mít od 1.1.2021 nejméně 10 členů; snížení počtu členů pod tuto hranici je důvodem k jeho zrušení.

 

správa členské základny oddílu

Předseda spravuje členskou základnu svého oddílu prostřednictvím modulu Předseda, který je na webu ČHS. V tomto modulu může editovat vybrané údaje oddílu a členů, přijímat nové členy apod. 

Modul Předseda - NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ_V5_18.11.2020

 

Přijetí nového člena do oddílu je podmíněn souhlasem předsedy oddílu.

Předseda může nového člena zaregistrovat do ČHS prostřednictvím modulu Předseda

 

Člen do 18 let včetně je od placení členského příspěvku osvobozen, pouze pokud je objednávka realizována v rámci rodinného členství alespoň jednoho z rodičů. Osvobození od členského příspěvku neplatí,

je-li členství pro osobu ve věku do 18 let včetně objednáno samostatně.

 

Informace o založení nového oddílu na stránce Založení oddílu

 

OBJEDNÁVÁNÍ členských PRŮKAZŮ, pojištění a ČHS Trio

Předseda (zástupce) oddílu objednává pro členy členské průkazy, cestovní pojištění UNIQA a ČHS Trio prostřednictvím modulu Předseda. Takto může objednat i rodinné varianty; cestovní pojištění a ČHS Trio může objednat jen v základním tarifu.

 

Členové oddílu mohou využít i e-shop. Individuální objednávka prostřednictvím e-shopu je nutná v těchto případech: vyšší tarif pojištění, ČHS Trio s vyšším tarifem pojištění, platba prostřednictvím ÖAV.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS NA ROK 2021

děti a mládež do 18 let (nar. 2003 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 2002 - 1996)

500 Kč

dospělí 26 - 65 let (nar. 1995 - 1956)

600 Kč

senioři 66 let a více (nar. 1955 a dříve)

200 Kč

Již uhrazený členský příspěvek 2021 člena ve věku 76 a staršího, který je členem horolezeckého oddílu - spolku, nebo členem horolezeckého oddílu bez právní osobnosti, může být refundován z rozpočtu ČHS, pokud předseda  horolezeckého oddílu o refundaci požádá. Refundace se bude provádět k datu stanovenému sekretariátem ČHS.

 

Dokladem členství "A" je členský průkaz, který je platný od 1.1. daného roku do 31.1. následujícího roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

KONTAKT NA SEKRETARIÁT V PŘÍPADĚ DOTAZů

Ivana Trávníková, 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny: 

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

 

Instagram

Instagram Horosvaz