Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v oddíle

Horolezecké oddíly sdružují výhradně řádné členy "A". Členem nemůže být osoba, která není členem ČHS. 

 

Horolezecké oddíly ČHS nemají právní osobnost, jedná se o pouhé sdružení členů registrované v ČHS pod zvoleným názvem. Založení a činnost oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů a nesmí být v rozporu se Stanovami ČHS 

 

V čele oddílu stojí předseda, který je oprávněn zastupovat členy oddílu na valné hromadě. O změně osoby předsedy oddílu je nutno informovat sekretariát ČHS.

 

Horolezecký oddíl musí mít nejméně 5 členů; snížení počtu členů pod tuto hranici je důvodem k jeho zrušení.

 

správa členské základny oddílu

Předseda spravuje členskou základnu svého oddílu prostřednictvím modulu pro oddíly, který je umístěn na webu ČHS. V tomto modulu může editovat vybrané údaje oddílu a členů, přijímat nové členy apod. 

 

Přijetí nového člena do oddílu je podmíněn souhlasem předsedy oddílu. Předseda může nového člena zaregistrovat do ČHS sám, prostřednictvím modulu pro oddíly. K zaregistrování do ČHS slouží také vyplněná a podepsaná přihláška, která musí být zaslána poštou nebo e-mailem na sekretariát ČHS. 

Přihláška fyzická osoba - formulář

 

Informace o založení nového oddílu na stránce Založení oddílu

 

OBJEDNÁVÁNÍ členských PRŮKAZŮ, pojištění a ČHS Trio

Členské průkazy pro členy oddílu a rodiny objednává předseda či jiný zástupce oddílu prostřednictvím modulu pro oddíly.  

 

Zástupce oddílu může pro členy oddílu a rodiny objednat i cestovní pojištění a ČHS Trio, vždy pouze základní tarif.

Informace ČHS Trio.

 

Oddíloví členové si mohou objednat členský průkaz také sami

v e-shopu ČHS. 

 

Individuální objednávka prostřednictvím e-shopu je nutná v těchto případech: vyšší tarif pojištění, ČHS Trio s vyšším tarifem pojištění, platba prostřednictvím ÖAV (informace platba přes ÖAV).

 

Modul pro správu oddílů

 

NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ - verze 1

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS NA ROK 2019

děti a mládež do 18 let (nar. 2001 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 2000 - 1993)

300 Kč

dospělí 26 - 60 let (nar. 1992 - 1959)

400 Kč

senioři 61 let a více (nar. 1958 a dříve)

zdarma

Členský průkaz lze zakoupit v rámci balíčku ČHS Trio, který obsahuje cestovní pojištění a členství ve Slovinském horolezeckém svazu, díky kterému lze získat slevy na ubytování na apských chatách. 

Podrobné informace -

 

Dokladem členství "A" je členský průkaz, který je platný od 1.1. daného roku do 31.1. následujícího roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

KONTAKT NA SEKRETARIÁT V PŘÍPADĚ DOTAZů

Ivana Trávníková, 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny: 

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod. a čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.