Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Výstupy roku

Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Výstupy roku

ČHS vyhlašuje další ročník soutěže Výstupy roku, ve které jsou oceňovány nejlepší horolezecké, lezecké a také skialpinistické výkony realizované členy ČHS.  

Vyhlašovány budou nejlepší výkony za období od 1.8. 2012 do 31.7. 2013.

 

Slavnostní vyhlášení Výstupů roku proběhne již tradičně na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují, v neděli 25.8. 2013. Nejlepší horolezecké, lezecké a skialpinistické výkony budou finančně oceněny.

 

Pravidla soutěže jsou stejná jako v předchozích letech:

 • Horolezecké, lezecké a skialpinistické výkony budou hodnoceny a oceňovány v těchto osmi kategoriích:
  • velehory nad 6.000 m n.m.
  • hory pod 6 000 m  n.m. –. mixový a ledovcový charakter
  • hory pod 6 000 m n.m. – skalní lezení (včetně big wall)
  • skalní terény – pískovcové oblasti
  • skalní terény – ostatní skalní oblasti
  • bouldering
  • mixy a ledy sportovního charakteru
  • skialpinistické výstupy a sjezdy
 • V každé kategorii může být vyhlášen pouze jeden Výstup roku, který je určen pouze pro výkony, které lze považovat za výjimečné na mezinárodní úrovni.  
 • V jednotlivých kategoriích bude možno udělit čestná uznání, kterými jsou oceňovány výkony, které jsou významné v rámci ČR.
 • Návrh na udělení Výstupu roku 2013 musí splňovat tyto podmínky:
  • musí jít o výkon uskutečněný v období od 1.8. 2012 do 31.7. 2013
  • autor nebo autoři výstupu musí být členové ČHS
 • Součástí návrhu musí být stručné informace:
 • o autorovi nebo autorech výstupu (jméno, věk, jiné významné výstupy), 
 • bližší informace o výstupu (místo, termín, stručný popis , obtížnost, styl lezení, uvedení zda se jedná o prvovýstup, první opakování apod.),
 • zdůvodnění, proč je výstup navržen na ocenění; pokud je to možné, měl by být návrh doplněn obrazovou dokumentací, tj. nákresem výstupu, fotografiemi.

Vyhledání a výběr návrhů do soutěže Výstup roku 2013 zajistí především předsedové příslušných komisí ČHS, ale návrhy hodnotných výkonů může zaslat každý z vás. Navrhnout můžete nejen výstup jiného lezce, ale i svůj vlastní výstup. Pokud budete nominovat do soutěže někoho jiného, může to být pouze s jeho souhlasem.

 

Návrhy horolezeckých, lezeckých či skialpinistických výkonů, které by podle vás zasloužily ocenění, pošlete nejpozději do 4.8. 2013 e-mailem na sekretariát ČHS - info@horosvaz.cz. Do předmětu zprávy napište "Výstup roku". Pro zaslání nominovaného výkonu můžete využít tento formulář.

 

Informace o předchozích ročnících soutěže Výstupy roku naleznete v rubrice Nejlepší horolezecké výkony.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS