Facebook

Český horolezecký svaz

Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Výstupy roku

Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Výstupy roku

ČHS vyhlašuje další ročník soutěže Výstupy roku, ve které jsou oceňovány nejlepší horolezecké, lezecké a také skialpinistické výkony realizované členy ČHS.  

Vyhlašovány budou nejlepší výkony za období od 1.8. 2012 do 31.7. 2013.

 

Slavnostní vyhlášení Výstupů roku proběhne již tradičně na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují, v neděli 25.8. 2013. Nejlepší horolezecké, lezecké a skialpinistické výkony budou finančně oceněny.

 

Pravidla soutěže jsou stejná jako v předchozích letech:

 • Horolezecké, lezecké a skialpinistické výkony budou hodnoceny a oceňovány v těchto osmi kategoriích:
  • velehory nad 6.000 m n.m.
  • hory pod 6 000 m  n.m. –. mixový a ledovcový charakter
  • hory pod 6 000 m n.m. – skalní lezení (včetně big wall)
  • skalní terény – pískovcové oblasti
  • skalní terény – ostatní skalní oblasti
  • bouldering
  • mixy a ledy sportovního charakteru
  • skialpinistické výstupy a sjezdy
 • V každé kategorii může být vyhlášen pouze jeden Výstup roku, který je určen pouze pro výkony, které lze považovat za výjimečné na mezinárodní úrovni.  
 • V jednotlivých kategoriích bude možno udělit čestná uznání, kterými jsou oceňovány výkony, které jsou významné v rámci ČR.
 • Návrh na udělení Výstupu roku 2013 musí splňovat tyto podmínky:
  • musí jít o výkon uskutečněný v období od 1.8. 2012 do 31.7. 2013
  • autor nebo autoři výstupu musí být členové ČHS
 • Součástí návrhu musí být stručné informace:
 • o autorovi nebo autorech výstupu (jméno, věk, jiné významné výstupy), 
 • bližší informace o výstupu (místo, termín, stručný popis , obtížnost, styl lezení, uvedení zda se jedná o prvovýstup, první opakování apod.),
 • zdůvodnění, proč je výstup navržen na ocenění; pokud je to možné, měl by být návrh doplněn obrazovou dokumentací, tj. nákresem výstupu, fotografiemi.

Vyhledání a výběr návrhů do soutěže Výstup roku 2013 zajistí především předsedové příslušných komisí ČHS, ale návrhy hodnotných výkonů může zaslat každý z vás. Navrhnout můžete nejen výstup jiného lezce, ale i svůj vlastní výstup. Pokud budete nominovat do soutěže někoho jiného, může to být pouze s jeho souhlasem.

 

Návrhy horolezeckých, lezeckých či skialpinistických výkonů, které by podle vás zasloužily ocenění, pošlete nejpozději do 4.8. 2013 e-mailem na sekretariát ČHS - info@horosvaz.cz. Do předmětu zprávy napište "Výstup roku". Pro zaslání nominovaného výkonu můžete využít tento formulář.

 

Informace o předchozích ročnících soutěže Výstupy roku naleznete v rubrice Nejlepší horolezecké výkony.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS