Facebook

Český horolezecký svaz

V Českém ráji se uskutečnilo společné školení správců skal ČHS a SHS James

V Českém ráji se uskutečnilo společné školení správců skal ČHS a SHS James

V sobotu 25.5.2019 se v lomu v Klokočských skalách uskutečnilo další školení osazování jištění určené správcům skal i dalším zájemcům zejména z řad prvovýstupců, které připravila Centrální vrcholová komise ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi z Českého ráje.

 

Klokočí 2019

 

Školení vedl předseda CVK Karel Berndt, odborný výklad a hlavně praktické ukázky osazování a testování jištění byly "v režii" Vladimíra Těšitele.

 

IMG_0366 IMG_0380 IMG_0383 IMG_0393

 

Školení se zúřčastnili i správci skal ze Slovenska, neboť členové Komise ochrany prírody SHS James projevili zájem o celý systém údržby skal, který je v ČR realizován prostřednictvím oblastních vrcholových komisí a správců, i o zkušenosti z jednání s orgány ochrany přírody. Školení předcházelo páteční setkání, které bylo věnováno výměně zkušeností z těchto oblastí. Informace z ČR prezentovali předseda CVK K. Berndt, člen OVK Jizerské a Lužické hory J. Hušek ml., správce databáze skal P. Jandík a za ochranu přírody B. Valentová. Situaci na Slovensku představil Vlado Linek, předseda Komisie ochrany přírody. 

 

Dokumenty z akce: 

Osazování jistících prvků pískovce_Těšitel_2019

Chyby při upevňování jistících bodů chemickou maltou_Těšitel 2019

Zpráva z akce

 

Další fotografie - Fotogalerie skály, příroda

foto B. Valentová

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz