Facebook

Český horolezecký svaz

Demolice Žlebské jehly

Demolice Žlebské jehly

Aktualizace 29.11. 2013

 

K demolici Žlebské jehly, která se jevila v září jako nevyhnutelná, zatím nedošlo, neboť dosud nebyla udělena výjimka ze zákazu stanoveného v zákoně o ochraně přírody a krajiny (§ 26 odst. 3, písm. a) - zákaz hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, kterou mohou nevratně poškozovat půdní povrch, zákaz provádět terénní úpravy značného rozsahu).  Společnost provádějící sanace, SG-Geoprojekt, podala Správě CHKO Labské pískovce jménem investora, kterým je Správa železniční dopravní cesty, žádost o udělení výjimky, bez níž není odstranění Žlebské jehly možné. Správní řízení v této věci bylo v listopadu 2013 zahájeno a ČHS je jedním z účastníků řízení. O jeho výsledku vás budeme informovat.

 


 

 

V červnu letošního roku jsme vás informovali o dočasném uzavření několika lezeckých objektů v Labském údolí z důvodu zajištění bezpečnosti železničního koridoru na levém břehu Labe. Jedním z dočasně uzavřených lezeckých objektů, které měly být sanovány, byla i Žlebská jehla.

 

Posléze však došlo ke změně záměru investora a bylo rozhodnuto, že Žlebská jehla bude zcela zlikvidována. Český horolezecký svaz, který prostřednictvím OVK Labské pískovce sanační práce v Labském údolí dlouhodobě sleduje, se pokusil intervenovat ve prospěch zachování Žlebské jehly, a proto adresoval Správě železniční cesty v Ústí nad Labem dopis požadující přehodnocení demolice, s poukazem na to, že se jedná o významnou krajinnou dominantu údolí spojenou s historií lezení, a zejména s varováním, že by se demolice této věže mohla stát nebezpečným precedentem pro další zásahy. Dopis V. Wolfa a J. Pletichy si v plném znění můžete přečíst zde.

 

I přes úsilí ČHS se záměr investora nepodařilo zvrátit a Žlebská jehla bude v nejbližších týdnech demolována. Lezcům nezbývá než vymazat tuto věž, na které byly uskutečněny první výstupy již na počátku 20. století, ze svých průvodců. Zápis z kontrolního dne, na kterém bylo o demolici rozhodnuto, je zde.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS

 

 

 

Instagram

Instagram Horosvaz