Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Uznávání vzdělání trenérů

Uznávání vzdělání trenérů
25. 04. 2017 | Rubrika: Soutěžní lezení

V návaznosti na rozhodnutí VV ČHS ze dne 19. 4. 2017, který na základě stanoviska Katedry sportů v přírodě FTVS potvrdil neplatnost trenérských licencí vydaných před rokem 2014 a na doporučení Revizní komise ČHS v rámci vyjádření ze dne 6. 3. 2017, bude uznávání vzdělání trenérů dosaženého před rokem 2014 řešeno takto:

 

Pokud někdo z držitelů nyní již neplatných trenérských licencí projeví zájem o získání platné trenérské licence a doloží, že v minulosti absolvoval alespoň část vzdělání odpovídající rozsahem i kvalitou současným požadavkům trenérských licencí, může mu UK FTVS jako akreditované školící pracoviště tuto část vzdělání uznat. Pokud mu FTVS část vzdělání uzná a tento zájemce splní podmínky přijetí ke studiu trenérské licence předepsané platným Kvalifikačním řádem pro trenéry sportovního lezení ČHS, nemusí v rámci studia absolvovat tuto uznanou část vzdělání v rozsahu definovaném FTVS. Zbývající část vzdělání musí absolvovat v plném rozsahu.

 

Klára Černá, sekretariát