Facebook

Český horolezecký svaz

TESTOVÁNÍ SPS, VSCM A REPREZENTACE

TESTOVÁNÍ SPS, VSCM A REPREZENTACE
22. 01. 2021 | Rubrika: Soutěžní lezení

Nabídka nového testování pro členy Sportovních středisek, VSCM a reprezentace

baluoordinace-14

img-8244dscf4510

Zdroj: www.acbaluo.cz

 

SpS:

Sportovcům zařazeným v roce 2021 do SpS bude v 1. čtvrtletí roku nabídnuto testování v Aplikačním centru BALUO v Olomouci.

Testování je zaměřené na rozklíčování pohybového potenciálu sportovce.

 

Máme za to, že výstupy z níže uvedených částí testování značně pomohou trenérům připravovat své svěřence všestranně a  vyvarovat se preventivně rizikům spojeným s lezeckým sportem.

Rozklíčování těchto parametrů u mladého sportovce, který je stále ve vývoji,  je z našeho pohledu jednou z nejdůležitějších částí jeho přípravy.

Testování se skládá ze tří částí: biologické, motorické a kineziologické. 

Biologická část se zabývá komplexním posouzením aktuálního stavu sledovaného jedince. Zaměřuje se na hodnocení hlavních somatických charakteristik, vybraných indexů, tělesného složení, tělesné konstituce, s finálním hodnocením aktuálního stavu biologického vývoje (biologický věk) a predikcí tělesné výšky v dospělosti.

Testování motorických schopností sportovce rozklíčuje informace o potenciálních možnostech rozvoje daných motorických schopností. Zaměřuje se na diagnostiku vybraných pohybových schopností (flexibilita, koordinace, rychlost, síla, agility) ve vztahu ke sledované skupině jedinců a s ohledem na další perspektivy rozvoje sledovaných parametrů. Dává tedy informaci o silných a slabých stránkách pohybového projevu sportovce.

Poslední částí je kineziologické vyšetření klinické a hlavně přístrojové pod dohledem fyzioterapeuta. Hodnotí především stav hybných funkcí a pohybového aparátu s detekcí možných klinických rizik nejen ve vztahu k vybrané sportovní specializaci.

 

VSCM:

Také pro členy VSCM je kromě testování na FTVS zajištěna nabídka testování v Aplikačním centru Baluo v Olomouci. Jeho podmínky a složení budou  specifikovány ve smlouvě.

Testování je dobrovolné a  skládá se také ze tří částí. Testování motorických dovedností a potenciálu sportovce rozklíčuje silné a slabé stránky jeho pohybového projevu. Testování energetických systémů pod záštitou Andrlesportu ukáže, kde leží potenciál sportovce ve využití energie při výkonu. Poslední částí je klinické a hlavně přístrojové vyšetření opět pod dohledem fyzioterapeuta.

 

REPREZENTACE

Také někteří členové reprezentace budou mít možnost se zúčastnit testování energetických systémů v Baluu. Bližší informace jim budou zaslány e-mailem.

Osobním trenérům testovaných závodníků bude Aplikačním centrem Baluo zajištěno podrobné školení zaměřené na čtení a správné pochopení výsledků testování, tak aby následná práce se zjištěnými informacemi byla co nejefektivnější.

 

Tradiční testování na FTVS v Praze pod vedením Jiřího Baláše bude na rozdíl od minulých dvou let rovněž dobrovolné a jeho výsledky nebudou nadále podmínkou ke vstupu do reprezentace.

Důvodem této změny je především to, že splnění minimálních limitů nijak nemotivovalo většinu reprezentantů k jejich překonávání, ale pouze k jejich splnění. Podstata testování, kterou je především iniciace změn v tréninku, na základě zjištěných maximálních hodnot u sportovců, tak nemá takové opodstatnění.

První termíny testování v Baluu záleží na možnostech a splnění vládních omezení a opatření.

 


Alexandra Gendová, trenérka reprezentace

 

Instagram

Instagram Horosvaz