Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Školení trenérů 2018 a získání trenérské licence B

Školení trenérů 2018 a získání trenérské licence B
03. 01. 2018 | Rubrika: Soutěžní lezení

 

Český horolezecký svaz ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK připravil školení trenérů sportovního lezení pro získání licence B, která je druhým nejvyšším trenérským vzděláním v ČR a opravňuje držitele k získání živnostenského oprávnění.

 

Školení: Trenér sportovního lezení – licence B
Pořádá: ČHS ve spolupráci s UK FTVS
Místo: Praha (UK FTVS a vybrané lezecké stěny)

Termín pro přihlášení DO 14. 1. 2018

 

Cílem školení je seznámit účastníky s principy tréninku dětí i dospělých, naučit se identifikovat silné a slabé stránky lezeckého výkonu, diagnostikovat lezecká zranění. Absolventi budou schopni poskládat lezeckou hodinu a sestavit dlouhodobý lezecký plán. Součástí školení je seznámení se stavěním cest, kompenzačními cvičeními, první pomocí, atd. Školení má dvě části – obecnou (vědecké základy sportovního tréninku) a specializační na sportovní lezení. Celková hodinová dotace je 150 hodin.

Blok obecného trenérského základu 50 h. Koná se na jaře (případně na podzim) na UK FTVS v Praze – viz FTVS

 

Blok specializační části 100 h:

termíny: 17. 5. - 20. 5. 2018

              18. 10. - 21. 10. 2018

4 dny podzim 2018 - bude upřesněno

1 den zkouškový termín dle dohody -  prosinec 2018

 

Uchazeč o získání trenérské licence B musí splňovat následující kritéria:

·         členství v ČHS

·         věk minimálně 20 let

·         2 roky odborné praxe

·         ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturita)

·         bezúhonnost

 

Pro získání kvalifikace je nutné absolvovat všechny části školení a splnit podmínky Kvalifikačního řádu pro trenéry sportovního lezení ČHS. Střídají se praktické a teoretické lekce ke všem oblastem lezeckého tréninku. Výuka probíhá na UK FTVS v Praze a vybraných lezeckých stěnách. Úspěšní absolventi mohou získat oprávnění Trenér sportovního lezení – licence B, na základě jehož lze žádat živnostenský list v oblasti poskytování tělovýchovných služeb Trenér sportovního lezení.

 

 

Maximální počet účastníků: 12

Školení se otevírá od počtu 6 účastníků.

Cena za celé školení: 13500 Kč

Cena zahrnuje: vlastní školení, výukové materiály, vstupné na stěny, poplatek za licenci. Poplatek nezahrnuje ubytování a případné další opakování závěrečné zkoušky.

 

Zájemci, kteří pracují s mládeží v partnerských mládežnických klubech a jsou jejich členy, mohou požádat o příspěvek na úhradu kurzu z prostředků projektu mládežnických lezeckých klubů. Výše případného příspěvku se bude odvíjet od počtu dětí, o které se klub stará, a od jejich dosavadních sportovních výsledků. O přidělení příspěvku a jeho výši rozhodne Komise sportovního lezení ve spolupráci se sekretariátem. Žádost o příspěvek pošlete spolu s přihláškou a údaji o vašem mládežnickém klubu.

 

Zájemci o trenérskou licenci B, kteří splňují uvedená kritéria, mohou posílat přihlášky na adresu r8GuRYSSG.yo49enVvbjcL do 14. 1. 2018. Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní telefon, doložení praxe (působení jako oddílový či osobní trenér, instruktor v horoškole apod.)


Platbu kurzu proveďte na účet ČHS: 1727209504/0600 Moneta Money Bank do 14. 1. 2018,
jako variabilní symbol prosíme uvést: „201602“.

Bližší informace k licenci B získáte na adrese r8GuRYSSG.yo49enVvbjcL.

  

Komise soutěžního lezení