Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Shrnutí postupu pro reprezentanty po nominačních závodech

18. 03. 2011 | Rubrika: Soutěžní lezení | Komentáře (0)

Shrnutí postupu pro závodníky mající zájem být v reprezentaci ČR  pro rok 2011

Seznamte se s CELÝMI nominačními pravidly!

Dospělí - rychlost

Předpokladem pro nominaci do reprezentačního družstva na rychlost je účast na nominačním závodě dne 19.3.2011 v Praze – Holešovicích.

Nominováni do reprezentace v rychlosti pro rok 2011 budou:

Muži:  

  • automaticky Libor Hroza ml.
  • další první dva lezci z nominačního závodu

Ženy:   první tři ženy z nominačního závodu

Povinnosti nominovaných vůči ČHS:

Termín zaslání zálohy na licenci: 30.3.2011

Termín zaslání požadovaných dokumentů: 30.3.2011

Nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností bude považováno za nezájem o reprezentaci a na toto místo v reprezentaci bude jmenován dle nominačních pravidel jiný závodník splňující nominační kritéria.

Mládež – rychlost

Nominováni do reprezentace v rychlosti pro závody EYS a MSJ pro rok 2011 budou:

Kategorie A a Juniors:

  • první čtyři závodníci v kategorii; pokud bude startovat méně než 5 závodníků v dané kategorii, budou nominováni pouze první dva závodníci dané kategorie

Kategorie B:

  • první čtyři závodníci z nominačního závodu pro tuto kategorii pořádaného v rámci ČP dospělých dne 19.3.2011 v Praze Holešovicích

Všichni závodníci musí splnit časový limit pro standardní (nominační) cestu na rychlost, limit bude definován na začátku závodu.

Povinnosti nominovaných vůči ČHS:

Termín zaslání zálohy na licenci: 30.3.2011

Termín zasláni požadovaných dokumentů: 30.3.2011

Nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností bude považováno za nezájem o reprezentaci a na toto místo v reprezentaci bude jmenován dle nominačních pravidel jiný závodník splňující nominační kritéria.


Karta závodníka je závazná přihláška závodníka na letošní závody na rychlost. U nezletilých závodníků musí být karta závodníka podepsaná alespoň jedním z rodičů a musí v ní být uveden kontakt na rodiče. Ve výjimečných případech se může závodník z nahlášeného závodu ze závažných důvodů omluvit, dopředu si však musí rozmyslet, kterých závodů se chce (a může) zúčastnit. Nezletilé závodníky omlouvá ze závodu rodič! Nedodržení nominačních pravidel a  pravidel pro účast na závodech bude mít za následek propadnutí zálohy na licenci!

Odkazy na soubory:

Za závodní komise
Marie Dichtlová, 18.3.2011

| Komentáře(0)