Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Naše spolupráce s Centrem sportu MV OLYMP

Naše spolupráce s Centrem sportu MV OLYMP
22. 10. 2018 | Rubrika: Soutěžní lezení, RSS - iSport.cz

Dne 18. 10. proběhlo výroční hodnocení závodní sezóny 2018 s centrem sportu OLYMP Ministerstva vnitra, podporujícím naše nejlepší reprezentanty. Hodnocení se účastnili zástupci vedení Olympu, Českého olympijského výboru a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ČHS zastupovali šéftrenér Tomáš Binter a předseda Jan Bloudek.

 

Celkové výsledky sportovců ČHS v soutěžním lezení měly oproti předchozímu roku výrazně vzestupnou tendenci, bodově jsme oproti roku 2017 dosáhli více než trojnásobného zlepšení. Vedení Olympu konstatovalo, že za sportovně i mediálně velice úspěšným Adamem Ondrou máme zejména v nastupující generaci řadu dalších vynikajících reprezentantů, schopných podávat kvalitní výkony v mezinárodní konkurenci.

 

Na sezónu 2019 se podařilo vyjednat další navýšení počtu podporovaných reprezentantů ve sportovním lezení z letošních šesti na sedm a podařilo se i zvýšit počet našich závodníků, kterým Olymp kromě příspěvku na náklady spojené s přípravou poskytuje také pravidelný měsíční příjem – a to ze tří na pět. Plně profesionálním sportovcem zůstává Adam Ondra, k němu se na poloviční úvazek přidají Kuba Konečný a Honza Kříž, částečnou měsíční podporu získají Martin Stráník a Eliška Adamovská.  Iva Vejmolová a Lenka Slezáková pak mají nárok na významný příspěvek na náklady spojené s přípravou. Kromě finanční podpory poskytuje Olymp svým sportovcům i odborné zázemí – lékařské, rehabilitační, psychologické atd. včetně možnosti ubytování a dalších výhod.

Adam OndraJakub Konečný

Naši závodníci mají kromě zajištění vlastní reprezentace v mezinárodních soutěžích možnost čerpat finanční i odbornou podporu od ČHS prostřednictvím Vrcholového sportovního centra mládeže, využívají tréninková centra reprezentace, fyzioterapeutický servis a účastní se série domácích i zahraničních soustředění a tréninků reprezentace. Také díky velkorysé podpoře Olympu se mohou soustředit na přípravu mnohem více než v nedávné minulosti, kdy si museli závodní činnost z velké části financovat sami. Vzhledem k tomu, že ještě před několika lety nebyli závodníci v soutěžním lezení zařazeni v systému podpory resortních center, Vrcholové sportovní centrum mládeže ČHS neexistovalo a zajištění vlastní reprezentace bylo na podstatně nižší úrovni, jedná se o další výrazný posun. Zároveň jde o motivaci pro všechny závodní lezce, protože mají jistotu, že při dobré výkonnosti budou mít kvalitní odborný servis i finanční zajištění.

Jan Kříž

Chtěli bychom tímto poděkovat vedení Olympu a jeho pracovníkům za podporu našich sportovců i za celoroční spolupráci, která nám pomáhá zlepšovat podmínky jak v přípravě našich reprezentantů, tak při jejich účasti na vrcholných soutěžích. Poděkování patří rovněž Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Českému olympijskému výboru.

 

Jan Bloudek

 

fotografie Petr Piechowicz a Monika Brkalová