Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Kurz pro získání národní stavěčské licence 2018

Kurz pro získání národní stavěčské licence 2018
27. 12. 2017 | Rubrika: Soutěžní lezení

Českému horolezeckému svazu se v roce 2018 podařilo připravit podmínky pro otevření dalšího stavěčského kurzu pro získání národních stavěčských licencí. Licence budou vydávány ve dvou plnohodnotných úrovních a jedné čekatelské.

 

Závody na úrovni Českého poháru a Českého poháru mládeže jak v lezení na obtížnost, tak v boulderingu musejí být od 2014 zajištěny alespoň jedním stavěčem s licencí jedné ze dvou nejvyšších úrovní. Stavěči s licencí mají od ČHS garantovanou minimální cenu stavění závodů na úrovni ČP a ČPM. Licence je zároveň známkou kvality pro majitele stěn a další zájemce o komerční i závodní stavění cest a boulderů, seznam stavěčů s licencí je zveřejněn na stánkách ČHS a v dalších materiálech. Informace jsou k dispozici na webu ČHS v sekci Národní stavěčská licence.

 

Licence budou na základě splnění podmínek a výsledků kurzu udělovány ve třech úrovních:

1. Hlavní stavěč ČHS

2. Stavěč ČHS

3. Stavěč - aspirant

 

1. Hlavní stavěč ČHS

Pro nejvyšší úroveň je nutné splnit následující podmínky: minimální výkonnost 8a+ PP v lezení na obtížnost nebo 7C boulder, v uplynulých čtyřech letech musí mít zájemce postaveny alespoň 3 závody minimálně na úrovni rankingového závodu a z toho alespoň 2 ČP nebo ČPM ať už v boulderingu nebo na obtížnost, úspěšné absolvování kurzu.

 

2. Stavěč ČHS

Pro 2. úroveň je nutné splnit stejná výkonnostní kritéria jako pro úroveň 1. (8a+ PP na obtížnost nebo 7C boulder), ale stačí mít postaven alespoň jeden závod na úrovni ČP nebo ČPM v uplynulých 4 letech, podmínkou pro získání licence této úrovně je opět úspěšné absolvování kurzu,

V následujících letech po postavení počtu závodů s pozitivním hodnocením (viz níže), jimiž stavěč splní kritéria úrovně 1., má nárok na licenci Hlavního stavěče ČHS.

 

3. Stavěč - aspirant

Úroveň 3. je určena pro zájemce o kurz, kteří nesplňují kritéria ani po stránce výkonnosti, ani po stránce praxe, ale chtějí se kurzu zúčastnit a získat potřebné informace a dovednosti, případně pro účastníky kurzu, kteří ho neabsolvovali úspěšně (nesplnili zkouškové požadavky), nejde tedy o licenci opravňující k stavbě závodů ČP a ČPM, ale o předstupeň k získání vyšších licencí - držiteli licence 3. úrovně bude po dosažení potřebné výkonnosti a praxe na závodech v pozici pomocného stavěče stačit pro posun o úroveň výš pouze kratší seminář.

 

Platnost licence bude závislá na praxi, tedy pokud bude držitel licence stavět závody, automaticky se prodlužuje, během následujících 3 let musí mít držitel licence postaveny alespoň dva závody na úrovni ČP nebo ČPM, musí být na těchto závodech pozitivně hodnocen (ne subjektivně, ale na základě rozřazení závodníků dle metodiky IFSC), pokud tyto podmínky nesplní, v případě vyšší licence se posouvá o úroveň níž, v případě nižší licence o ni přijde (stane se aspirantem) a musí do dalšího kurzu (semináře), pokud chce znovu získat plnohodnotnou licenci.

 

Pro případnou účast v mezinárodním stavěčském kurzu IFSC je nutná nejvyšší úroveň národní licence, tedy Hlavní stavěč ČHS.

Národní kurz na získání stavěčské licence má koncepční návaznost na mezinárodní stavěčský kurz IFSC a řeší i věková a specifika pro stavění cest a boulderů v mládežnických kategoriích.

 

Ceny kurzu:

Cena kurzu pro stavěče, kteří splňují kritéria na absolvování kurzu pro licenci 1. úrovně (Hlavní stavěč ČHS), je 1 000 Kč

Cena kurzu pro stavěče, kteří splňují kritéria 2. úrovně (Stavěč ČHS), je 1500 Kč.

Cena kurzu pro zájemce o 3. úroveň (Stavěč – aspirant) je 3 000 Kč.

 

Základní informace:

Datum: 24. - 28. 1. 2018
Místo konání: Praha, Lezecké centrum SmíchOff

Kurz se bude konat před soustředění reprezentace ČR v boulderingu a v jeho průběhu v pražském Lezeckém centru SmíchOff, aby bylo možné prakticky konfrontovat výsledky činnosti jednotlivých účastníků kurzu s výkonností lezců jednotlivých kategorií.

Vedoucím lektorem kurzu je jediný český držitel mezinárodní stavěčské licence Jan Zbranek (International Chief Route Setter IFSC).

 

Rámcový program kurzu (přesný harmonogram bude upřesněn dle počtu a rozdělení účastníků):

 

Středa: 10:00 zahájení kurzu
Středa - pátek: lekce zaměřené na prohloubení stavěčských dovedností, znalostí pravidel, bezpečnosti práce a práce v týmu.
Sobota, neděle: Soustředění reprezentace ČR v boulderingu (praktická realizace a zpětná vazba pro vyhodnocení praktické části).

Závazné přihlášky obsahující jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontakt a seznam postavených závodů v uplynulých 4 letech (případně informaci, že zájemce zatím závody nestavěl) prosím zasílejte mailem na adresu tomas.binter@horosvaz.cz nejpozději do 18. 1. 2018, případné další informace rovněž na uvedeném mailu.

 

Tomáš Binter, předseda Komise soutěžního lezení