Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Proplácení nákladů - mládež 2018

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2018

 

Na všech mezinárodních závodech bude závodníkům s hrazenou licencí dle nominačních pravidel hrazeno startovné. Ostatní závodníci si hradí startovné sami.

 

Vyúčtování všech akcí ČHS (včetně proplacení nákladů na závody) musí být podle směrnice ČHS předloženo sekretariátu do jednoho měsíce od ukončení akce, pokud není uvedeno jinak. Při nedodržení termínu nebude akce proplacena.

 

Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník status reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.

 

Úprava ze dne 13 6.:

 

Všichni závodníci, jimž na základě umístění v mezinárodních závodech nebo pořadí v průběžném žebříčku EYC vznikne nárok na proplácení nákladů, mají nárok na ubytování na evropských závodech do výše 40 eur (os./noc) po dobu nezbytně nutnou, při společné cestě více účastníků může být při dvoudenních závodech proplacen pobyt po celou dobu konání závodů. Ve sporných případech rozhoduje o délce "doby nezbytně nutné" vedení reprezentace.

 

V případě společné cesty alespoň 2 nominovaných účastníků, jimž na základě umístění v mezinárodních závodech nebo pořadí v průběžném žebříčku EYC vznikne nárok na proplácení nákladů, do destinací vzdálenějších než 800 km je na základě oprávněné žádosti možné uhradit i noc strávenou na cestě do místa i z místa konání.

 
Závody EYC a MEJ:

 

OBTÍŽNOST:

 • V každé kategorii bude prvním dvěma závodníkům v ČPM podle průběžných výsledků po nominačních závodech, kteří splní veškeré podmínky nominace do reprezentace, poskytnut příspěvek 500 Kč na dopravu na první závod po uzavření nominace - MEJ Imst. Vyúčtování bude provedeno zpětně oproti cestovnímu příkazu.
 • Všem závodníkům, kteří na daném mezinárodním závodě postoupí do finále a umístí se do 10. místa, bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou.
 • Všem závodníkům, kteří budou figurovat do 10. místa v průběžném rankingu EYC bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou na každý závod, před nímž byli evidováni mezi prvními 10 závodníky rankingu EYC.


RYCHLOST:

 • V každé kategorii bude prvnímu závodníkovi po nominačním závodě (Brno), který splní veškeré podmínky nominace do reprezentace, poskytnut příspěvek 500 Kč na dopravu na první závod EYC, jehož se reprezentant bude oficiálně účastnit po uzavření nominace. Vyúčtování bude provedeno zpětně proti cestovnímu příkazu.

Proplácení nákladů pro závody EYC a MEJ je odstupňováno dle výkonnosti a počtu startujících takto:

 

 • Počet závodníků do 16 včetně:                                              Závodníkům, kteří v libovolném kole dosáhnou tabulkového času z MSJ 2017 do 16. místa v kvalifikaci (tabulka časů viz níže) a postoupí do semifinále, bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou (závody EYC na rychlost jsou jednodenní).

Závodníkům, kteří na libovolném závodě EYC nebo MEJ v rychlosti při účasti nejméně osmi závodníků v kategorii postoupí do semifinále, ale nedosáhnou požadovaného časového limitu, bude zpětně vyplacen jednorázový příspěvek na cestu ve výši 1000,- Kč.

 

Tabulkové časy jednotlivých kategorií pro standardní 15m cestu (zdroj – výsledková listina kvalifikačních cest z MSJ 2017): 

 
čas do 16. místa                                 čas do 16. místa

B dívky 11.72s B chlapci 8.75s
A dívky 10.66s A chlapci 7.82s
juniorky 10.44s junioři 7.85s
 • Počet závodníků 17 a více:                                                  Závodníkům, kteří postoupí do semifinále, bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou(závody EYC na rychlost jsou obvykle jednodenní).

BOULDERING:

 • V každé kategorii ČPM bude prvnímu závodníkovi v ČPM podle průběžných výsledků po nominačních závodech (Jablonec, Praha) poskytnut příspěvek 500 Kč na dopravu na první závod EYC, jehož se reprezentant bude oficiálně účastnit po uzavření nominace. Vyúčtování bude provedeno zpětně oproti cestovnímu příkazu.
 • Všem závodníkům, kteří na daném závodě postoupí do finále a umístí se v něm do 10. místa, bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou.
 • Všem závodníkům, kteří budou figurovat do 10. místa v průběžném rankingu EYC bude zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou na každý závod, před nímž byli evidováni mezi prvními 10 závodníky rankingu EYC

KOMBINACE:

Na závodníky nominované v kombinaci se vztahují sazby platné pro jednotlivé disciplíny. V případě, že se závodník umístí v celkovém pořadí EYC v kombinaci do 8. místa, bude mu zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou na každý závod EYC, který byl započítán do jeho celkového výsledku.

 

Pokud se závodník umístí v pořadí MEJ v kombinaci do 8. místa, bude mu zpětně vyplacen příspěvek na dopravu proti cestovnímu příkazu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou za závody MEJ v jednotlivých disciplínách.

 

Tato pravidla proplácení se týkají i závodníků, kteří se nenominovali do reprezentace a startují na vlastní náklady, pokud splní výše uvedená výkonnostní kritéria, bude jim poskytnut příspěvek na náklady stejně, jako řádně nominovaným reprezentantům.

 

Mistrovství světa mládeže

Mistrovství světa mládeže se koná 7. - 19. 8. 2018 v Moskvě (RUS). Všichni reprezentanti řádně nominovaní pro tento závod (viz Nominační pravidla) budou mít hrazeny:

 • náklady na letenku v plné výši
 • náklady na ubytování po dobu konání závodu v plné výši
 • náklady na dopravu v místě dle rozhodnutí vedoucího výpravy         

Náklady v tomto rozsahu budou hrazeny pouze reprezentantům, kteří budou součástí společného výjezdu reprezentace organizovaného ČHS, splní podmínky platné pro účast na tomto výjezdu a v sezóně závažným způsobem neporuší pravidla chování mládežnických reprezentantů Příspěvek na náklady spojené s účastí na MSJ může být rovněž uhrazen členům VSCM vyslaným na MSJ na základě rozhodnutí vedení VSCM.

 

Pokud závodníci, kteří se nenominovali na MSJ a budou zde startovat na vlastní náklady, postoupí do finále v lezení na obtížnost nebo v boulderingu popř. do semifinále v lezení na rychlost, bude jim poskytnut příspěvek na náklady stejně, jako na MSJ řádně nominovaným reprezentantům. Stejně tak bude příspěvek poskytnut závodníkům, kteří se nenominovali na závodech EYC do data 18.6.2018 , ale nahlásili se k účasti na MSJ na vlastní náklady a v libovolném závodě  EYC před MSJ ve své disciplíně splnili dodatečně podmínky podle nominačních kritérií. 

 

Úprava části o MSJ ze dne 31.5.2018.


 

Závěrečná ustanovení platná pro všechny disciplíny

 

Vzhledem k tomu, že snahou ČHS je uhradit závodníkům co největší část přímých nákladů spojených s reprezentačními starty a zároveň hospodárně nakládat s finančními prostředky, apelujeme na závodníky, aby co nejvíce využívali možnosti společných cest na evropské mezinárodní závody.

 

Maximální úhrada nákladů dle vnitřní směrnice ČHS je možná tehdy, když v autě pojedou dva reprezentanti, kteří mají nárok na úhradu nákladů 2 Kč/km. V případě společné jízdy takových reprezentantů bude garantována maximální úhrada nákladů na jedno auto dle vnitřní směrnice ČHS – tj. 4 Kč/km + uhrazení dálničních poplatků, tunelů apod.

 

V případě organizace společného výjezdu na MSJ, MEJ nebo na některý závod EYC mohou být reprezentanti, kteří splňují nárok na proplácení, vyzváni ke společné cestě organizované vedoucím výjezdu. V takovém případě budou prostředky na proplácení použity pro tuto společnou cestu.

 

Organizace výjezdu na MSJ pro všechny kategorie bude upřesněna po zveřejnění harmonogramu závodu.

 

Všechny příspěvky jsou vypláceny pouze proti odevzdaným cestovním příkazům a originálům potvrzení o ubytování. V případě nekorektního vyúčtování či pokusu o podvod ztrácejí všichni závodníci, jichž se nekorektní vyúčtování či podvodné jednání týkalo, okamžitě nárok na veškeré proplácení nákladů po zbytek sezóny 2018, s předkladatelem bude zahájeno disciplinární řízení a pokud tento není členem ČHS, bude podáno trestní oznámení.

 

Příspěvek je pro všechny závodníky podmíněn dodržením Pravidel chování mládežnických reprezentantů - chování závodníka na výjezdech, povinnosti závodníka vůči koučům, povinnosti rodičů vs. povinnosti koučů na závodech. 

 

Při nedodržení pravidel na závodě zaniká závodníkovi bez ohledu na umístění na tomto závodě nárok na příspěvek na dopravu a ubytování, při závažném porušení pravidel může být závodník vyloučen z možnosti společné účasti na závodech a reprezentačních akcích.

 

Při hrubém porušení pravidel může být závodník vyloučen z reprezentace mládeže a může mu být zrušen nárok na veškeré proplácení nákladů spojených s reprezentací (startovné, licence).

 

Komise si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v roce 2018. Případně nevyčerpané přidělené finanční prostředky budou vráceny do celkového rozpočtu Komise.

 

Komise soutěžního lezení 1. 1. 2018


Proplácení nákladů - mládež 2017

Proplácení nákladů - mládež 2016

Proplácení nákladů - dospělí 2015

Proplácení nákladů - mládež 2014