Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Akreditovaný kurz Trenér sportovního lezení

Akreditovaný kurz Trenér sportovního lezení
18. 01. 2023 | Rubrika: Vzdělávání, Sportovní lezení

V posledním roce jsme se zaměřili na úpravu systému trenérského vzdělávání ČHS a myslíme, že se to povedlo! Nyní nabízíme čtyři stupně vzdělání A, B C1 a C2, přičemž pro licenci B jsme získali akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

trenérské vzdělávání

 

Akreditovaný kurz Trenér sportovního lezení

V roce 2022 se podařilo dokončit úpravu vzdělávání trenérů ČHS ve sportovním lezení. Nový, rozšířený vzdělávací systém nyní zahrnuje čtyři stupně trenérského vzdělání a s nimi spojené čtyři úrovně licencí – A, B, C2 a C1, které opravňují k výkonu trenérské činnosti ČHS. Pravidla a podmínky vzdělávání a udělování licencí upravuje Trenérský řád ČHS pro trenéry sportovního lezení

 

V listopadu 2022 získal systém trenérského vzdělání ČHS významnou přidanou hodnotu – Kurz trenér sportovního lezení s licencí B získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. To znamená, že úspěšní absolventi tohoto kurzu získají osvědčení, na základě kterého mohou získat živnostenské oprávnění – poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (živnost vázaná). Platnost získané kvalifikace není časově omezena. 

 

Akreditovaný trenérský kurz sestává ze 120 hodin teoretické výuky (52 hodin prezenčně, 68 distanční formou – e-learning) a ze 106 hodin praktické výuky a je zakončen zkouškou. Garantkou kurzu je Mgr. A. Gendová, trenérka mládežnického  reprezentačního týmu a týmu VSCM.  

 

Obecná, úvodní část kurzu obsahuje informace např. z oblasti anatomie, výživy, pedagogiky, psychologie atd. Specializační část je zaměřena obecně na sportovní trénink (biomechanika, pohybové vzory, testování, mentální příprava atd.) a samozřejmě na lezecký trénink. Tato nejvýznamnější část kurzu obsahuje např. rozvoj základních složek kondice, periodizaci a plánování v lezeckém tréninku, pravidla koučování na závodech, specifika mentální přípravy atd. 

 

ČHS plánuje otevřít akreditovaný kurz pro získání vzdělání Trenér B na podzim letošního roku. Podmínky přijetí do kurzu obsahuje již zmíněný Trenérský řád. Jedná se o věk minimálně 18 let, osvědčení o zdravotní způsobilosti, minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a hlavně – ukončené instruktorské vzdělání, ukončené trenérské vzdělání úrovně C2 (nebo platné vzdělání C dle starého vzdělávacího systému)  a oddílem potvrzenou trenérskou praxi minimálně 1 rok. Výuka bude probíhat na lezeckých stěnách v Praze nebo v Brně, zájemci musí počítat s tím, že prezenční výuka včetně závěrečné zkoušky bude trvat cca 10 víkendů. Cena kurzu je přibližně 36 tisíc Kč. Podrobné informace budou zveřejněny později. Předběžní zájemci mohou kontaktovat Moniku Petrovou emailem na adresu vzdelavani@horosvaz.cz.

 

Těšíme se, že nový systém vzdělání včetně akreditovaného kurzu pomůže rozšířit počet kvalitních trenérů sportovního lezení. 

 

 


M. Petrová, ČHS