Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Několik informací k drytoolingu

09. 02. 2012 | Rubrika: Soutěžní ledolezení

Pár informací k drytoolingu

V několika uplynulých dnech zaznělo na lezeckých serverech několik poměrně zásadních „informací“ k nákladům a rozdělování peněz u některých závodních komisí ČHS.

 

Článek s vyjádřením osobního postoje předsedy subkomise ledů a drytoolingu přesunut na lezce, zde zanechány pouze věcné informace odpovídající zaměření svazového webu.

 

Za vyjádření osobních postojů na svazovém webu se omlouvám a doufám, že si mi pro příště podaří na oficiálním webu svazu lépe formulovat bez osobního zaujetí a skutečně pouze věcné informace.

 

Radek Lienerth

 

 

Otázka první – nominace na sezónu 2012

Pro závodní sezónu 2012 v drytoolingu byla nominace utvořena na základě výsledku  MČR 2011 a výsledků IWC 2011. Současně jsem si dovolil se účastnit závodů na Gutovce, MSR na Slovensku a MČR Brno jsem stavěl. Všch závodů jsem se účastnil ať již jako závodník nebo stavěč, nominace je tedy založena na tom co závodníci v daném období ukázali.

 

MČR 2011 rychlost – Adrex ice run, report a výsledky

http://www.horosvaz.cz/drytooling/adrex-ice-run-mistrovstvi-cr-v-ledolezeni-na-rychlost/

Report a výsledky finále Gutovka dry Tool Cup 2011 – celkem startovalo tuším 22 chlapů a 5? Žen.

http://www.hamrsport.cz/akce-horo-stena/1045-3

Report a výsledky MSR Žilina 2011 – komorní závod bohužel bez účasti nejlepších

http://www.james.sk/articles.asp?pageid=1&portal_id=1&id_dependency=6756

Report a výsledky MČR Brno“BLACK DIAMOND Dry tool cup 2011“

http://www.horosvaz.cz/drytooling/v-sobotu-10-12-se-konalo-mmcr-black-diamond-dry-tool-cup-brno-2011/

Konečná verze nominace a pravidel pro proplácení cestovních náhrad publikovaná po jednání VV a komisí o rozpočtu na webu horosvazu pro rok 2012

http://www.horosvaz.cz/drytooling/nominacni-kriteria/

 

Pro lezení na obtížnost IWC 2012 se na základě výsledku v IWC 2011 nominovala Lucie Hrozová, na základě výsledku MČR byl prvním nominovaným Lukáš Pálka a druhým Mirek Matějec. Nikdo z ostatních závodníků neprokázal v nominačním závodě výkonnost dávající pravděpodobnost možného umístění v semifinále nebo lépe.

Na vlastní žádost bez nároku na příspěvek se v obtížnosti IWC 2012 účastní Petr Adámek, v případě postupu do seminále je definována výše zpětně proplaceného příspěvku na náklady související s účastí v závodě.

Na rychlost se titulem mistra ČR 2011 nominoval Milan Dvořáček, v důsledku nižší prestiže této disciplíny byla Milanu Dvořáčkovi uhrazena pouze licence, veškeré další náklady na závody si po dohodě s vedením komise hradí sám.

S potřebou vybudovat silnější tým závodníků v této disciplíně je stanovena také podpora pro mladé závodníky na možných dalších mezinárodních závodech. Tato podpora je v roce 2012 prioritně určena pro Martinu Kratochvílovou, Petra Hartmana a Petra Adámka (zařazen v průběhu sezóny, na základě výsledků v proběhlých závodech. Lucie Hrozová, Mirek Matějec a Lukáš Pálka jako podpora přípravy pro IWC.

Otázka druhá – stanovení výše cestovních náhrad pro IWC a mezinárodní závody

Do loňského roku byla výše náhrad vázána na dosažený výsledek v závodě. Jediné, co měli reprezentanti hrazeno předem byla licence a pojištění.

Tento systém byl funkční a přehledný, navíc eliminoval i situace, kdy došlo stran některých členů reprezentace k pokusům o neoprávněné čerpání cestovních nákladů. Mimo jiné na základě této skutečnosti byl navržen.

Nikdo z reprezentantů tento systém nerozporoval a všichni jej akceptovali. Jediný, kdo měl k tomuto systému připomínky a výhrady byl Libor Hroza z pozice otce naší nejlepší reprezentantky. Podstatou těchto připomínek bylo, že pokud jsou peníze až za výsledek, tak neví jak si mají rozplánovat finance na sezónu, že u letních disciplín mají závodníci náhrady předem a ve větší výši než u drytoolingu, atd., atd. .

V důsledku těchto připomínek byla iniciována schůzka Libora Hrozy, VV a zástupců sportovních komisí. Na této schůzce Libor Hroza prezentoval, že český reprezentant v lezení na rychlost, který se umisťoval na konci startovního pole dostal za rok 2011 vyšší příspěvek na cestovné než v celkovém hodnocení IWC 2011 Lucie Hrozová. Pro úplnost je nezbytné uvést, že u M.Micky se jednalo o podporu v celkové výši cca 7500,- Kč. Čerpání z rozpočtu drytoolingu uvedena níže.

Výsledkem této schůzky bylo, že skutečně není možné u jednoho typu disciplín proplácet příspěvek na cestovné předem a u druhého nikoli, ale mělo by to být shodné. Byť bych osobně preferoval systém, jaký byl uplatňován až do loňského roku, tento argument uznávám a proto jsem rozhodnul o proplácení příspěvku na závody IWC předem.

Věcí druhou byla výše těchto náhrad, kdy bylo od Libora Hrozy požadováno narovnání s letními disciplínami, tedy startovné, příspěvek na ubytování a cestovné ve výši 1 Kč/km. Zde jsem po diskusi rozhodnul, že výše těchto náhrad bude záviset až podle schválení rozpočtu komise na rok 2012 a předběžně bylo navrženo snížené plnění ve výši 0,6 kč/km cestovné, startovné v plné výši a příspěvek na ubytování ve výši 20 EUR.

 

Po finálním schválení rozpočtu v prosinci 2011 a ve snaze pro reprezentanty naprosto vyjasnit výše náhrad byla zvolena podpora na jednotlivé řádně nominované reprezentanty pro IWC 2012 v následující výši:

IWC Korea 2012Lucie Hrozová 10000,- Kč  - spolu se startovným od Korejců ve výši 1000,- EUR  

IWC Saas Fee 2012Lucie Hrozová, Mirek Matějec, Lukáš Pálka každý 5000,- Kč – jednalo se o Mistrovství Evropy, tedy závod, kde umístění našich závodníků rozhoduje o výši případné podpory na reprezentaci z rozpočtu MŠMT, podpora svazu pokryla cca 75% celkových nákladů reprezentanta na účast v závodě

 

IWC Champagne-Vanoise 2012Lucie Hrozová, Mirek Matějec každý 2000,- Kč,  

IWC Busteni – Lucie Hrozová, Mirek Matějec každý 2000,- Kč,  

IWC Kirov – Lucie Hrozová, na tento závod nebyla určena žádná podpora

 

Rozdíl mezi výší podpory ME Saas Fee a ostatními závody IWC je zejména z toho důvodu, že výsledky jednotlivých závodů IWC a celkového pořadí IWC nejsou pro udělení výše dotace od MŠMT podstatné. Důležitý je pouze výsledek z ME, což bylo letos Saas Fee a proto byla Saas Fee stanovena nejvyšší podpora.

 

Podpora nižších mezinárodních soutěží a nominace na tyto soutěže

Pro podporu nižších mezinárodních soutěží bylo původně celkově vyčleněno cca 6000,- Kč na všechny soutěže, tím že se Lukáš Pálka vzdal účasti v Champagne –Vanoise a Busteni, je možné navýšit tuto podporu o 4000,- Kč. Je tedy možné mimo startovného a částečných příspěvku na cestovné pro Martinu Kratochvílovou a Petra Hartmana uhradit také startovné Lucie Hrozové, Mirka Matějce a Petra Adámka v Rabensteinu, stejně jako je možné tyto závodníky podpořit na Glace –Glisse v Unkenu. Přesná výše podpory jednotlivých závodů a závodníků bude zkorigována podle aktuálního stavu čerpání rozpočtu.

Na tyto závody mají možnost a čerpat podporu závodníci, kteří mají zájem závodit a do budoucna by v případě nárůstu jejich výkonnosti mohli lézt i IWC. Tato položka je dynamická, tzn. Zde je možný největší pohyb lezců (například zařazení Petra Adámka v průběhu sezóny), kteří mohou dosáhnout na podporu od ČHS, která však pokrývá maximálně 20% u starších a zkušenějších lezců u některých závodů cca 40% u nejmladších závodníků.

 

Report a výsledky Glace-Glisse 2011

http://www.horosvaz.cz/drytooling/evropsky-pohar-v-ledolezeni/

 

Report a výsledky Mistrovství Rakouska 2012

http://www.horosvaz.cz/drytooling/mezinarodni-mistrovstvi-rakouska-v-ledolezeni-2011/

Jen bych podotknul, že u článku jsou pouze výsledky finále, mužů startovalo celkem 24, žen 9.  Jinak úroveň závodu je myslím objektivně popsána v článku a pro příští sezónu jsme si z návštěvy těchto závodů udělali poměrně jasný závěr.

 

Report a výsledky Ice Fight Rabenstein 2012

http://www.horosvaz.cz/drytooling/icefight-2012/

Otázka třetí – jak to bylo a je s čerpáním

 

Čerpání není důvod jakkoliv tajit, doposud jsem nebyl nikým o přesné a rozpoložkované čerpání požádán, nemám problém aby se průběžné čerpání objevovalo na stránkách svazu, ale toto rozhodnutí náleží valné hromadě.

 

Čerpání 2011

Podpora Lucie Hrozová IWC 2011 (Korea, Saas Fee, Busteni, Kirov)                      37635,- Kč

Úhrada licence IWC 2011 – Lucie Hrozová, Mirek Matějec                                        4256,- Kč

Podpora EP Unken – Martina Kratochvílová, Mirek Matějec, Lucie Hrozová               2431,- Kč

Příspěvek na organizaci MČR Rychlost – Vír                                                              3000,- Kč

Příspěvek na organizaci MČR Obtížnost Brno                                                          12600,- Kč

 

Celkem                                                                                                                    59922,- Kč

 

Předpokládané čerpání v roce 2012

Lucie Hrozová IWC 2012 (Korea, Saas Fee, Champagne, Busteni, Kirov)                19000,- Kč

Mirek Matějec IWC 2012 (Saas Fee, Champagne, Busteni)                                       9000,- Kč

Lukáš Pálka IWC 2012 (Saas Fee)                                                                             5000,- Kč

Licence pro IWC 2012 – L.Hrozová, M. Matějec, L.Pálka, M.Dvořáček                        6000,- Kč

MČR rychlost Vír 2012                                                                                                3000,- Kč

MČR obtížnost Brno 2012                                                                                        15000,- Kč

Gutovka Dry Tool Cup 2012                                                                                      3000,- Kč

Další mezinárodní evropské závody – M.Kratochvílová, P.Hartmann, M.Matějec, L.Hrozová, P.Adámek, L.Pálka                                                                                                                    10000,- Kč

 

Celkem                                                                                                                      70000,- Kč

 

Jednotlivé položky mohou být upraveny podle rozhodnutí komise a aktuální ekonomické situace.

Můj osobní komentář k dané situaci je, že osobně bych dal raději větší podporu domácím závodům, kterých se účastní velká řada lezců a jsou tyto akce mimo svého závodního pojetí zejména příjemným lezeckým svátkem. To je ostatně vidět i na startovních listinách těchto závodů. Proto je celkem škoda, že není v tuto chvíli podpora těchto závodů vyšší než cca 10% celkových nákladů. Jenže pokud bych tak učinil, pak už podpora lezců v IWC bude opravdu téměř nulová a bude postrádat jakýkoliv smysl.

Navíc v tuto chvíli se opravdu reálně uvažuje o zařazení drytoolingu do programu zimních olympijských her a pokud by se tak stalo a měli jsme šanci na reálná umístění, pak v ten okamžik se posouváme do zcela jiných finančních zdrojů.

Otázka čtvrtá – jak to bylo a je s vyvěšováním nominačních kriterií a informací k výši cestovních náhrad

Nominační kritéria z minulých let jsou archivována na webu ČHS, pouze jsou zneviditelněna, aby nazahlcovala prostor webu.

Co se týče stanovení výše cestovních náhrad, tak z minulých ročníků jsou tato pravidla taktéž zneviditelněna, ale jinak zaarchivována. Jediná, která zachována není je pracovní verze návrhu výše cestovních náhrad pro rok 2012, která visela na webu svazu od cca půlky října do půlky prosince. Po definitivním stanovení výše cestovních náhrad, tak jak jsou uvedeny v tomto článku jsem totiž, tuto stranu bohužel bez zálohy přepsal. Pro příště budou podle dohody se sekretariátem všechny tyto dokumenty archivovány. Současně zvážíme možnost aby bylo možné tyto všechny dokumenty volně nahlédnout tak aby to nemátlo při vyhledávání aktuálně platné verze.

Otázka poslední – upřesňující dotazy

Problematika závodního lezení a jeho vztahu k široké členské základně není jednoduchá. Osobně si myslím, že pokud oddělíme jedno od druhého, výsledkem bude oslabení obou.

Samozřejmě například volba formy proplácení příspěvku na účast na závodech, možnosti nominačních kritérií, to vše jsou věci o kterých je potřeba diskutovat. Ale je potřeba o nich diskutovat za zvážení všech okolností – tedy přínosu svazu nejen ve finanční rovině, možnostech svazu z hlediska rozpočtu, vztahu závodního a rekreačního lezení, atd…A současně je potřeba o těchto věcech diskutovat nezaujatě, tedy dokázat odhlédnout o svých osobních zájmů a zamyslet se které kroky mohou být pro tuto disciplínu přínosem a mohou celé toto velmi pěkné horolezecké odvětví někam posunout.

 

Co se týče internetové diskuse, promiňte, ale dám přednost osobnímu rozhovoru. Přeci jen volného času mám málo a když už tak jej chci věnovat svým synkům, lezení a lyžování. Nikoli plácání do anonymních internetových vod.

 

Takže pokud máte někdo nějaký dotaz, případně konstruktivní námět, myslím, že na MČR Adrex Ice Run 2012 který se bude konat v sobotu 25.2.2012 na umělém ledu ve Víru bude času a prostoru na debatu dost.

 

Příjemný den Radek

e-mail: zoban@seznam.cz