Facebook

Český horolezecký svaz

Prosincové Setkání skialpinistů 2021 na Dvoračkách plné sněhu a slunce

Prosincové Setkání skialpinistů 2021 na Dvoračkách plné sněhu a slunce

V prosincovém předsezónním termínu 10.-12. 12. 2021 se uskutečnilo pravidelné Setkání skialpinistů pořádané Komisí tradičního skialpinismu ČHS. V Krkonoších se tak od pátku do neděle sešlo velké množství příznivců pohybu na tuleních pásech.

Část účastníků Setkání skialpinistů před hotelem Štumpovka v neděli ráno
Po pátečním úvodním večeru s rozborem nebezpečí a nehod při skialpinismu následovaném skialpinistickým představením části Dolomit od Luboše Chvátala se účastníci probudili do sobotního slunečného dne se svahy pokrytými výbornou sněhovou pokrývkou. V sobotu přes den proběhly tři venkovní workshopy ve dvou kolech. Lavinové workshopy Pieps vedené Josefem Milfaitem probíhaly vedle chaty Dvoračky, zatímco zlepšování sjezdových technik i bezpečné skákání na lyžích proběhly na
sjezdovce Dvoračky s využitím vleku. U sjezdových technik a skoků se probraly různá praktická cvičení, což u skoků bylo vylepšeno o to, že většina účastníků byla na konci workshopů schopná skákat i skoky s otočkou o 180 stupňů a někteří i 360 stupňů.

Druhý běh lavinového workshopu Piep
V odpoledně-večerním programu byla řada motivačních přednášek a videí z různých skialpově zajímavých oblastí. Velká pozornost byla věnována také lavinové problematice od lavinové prevence až po rozbor některých nehod včetně aktuálních z prosince 2021. Roman Juras podrobně rozebral
lavinové katastry a vývoj lavin v Krkonoších. V metodické sekci se rozebíral posun ve způsobech oblékání při aerobních aktivitách v různých povětrnostních podmínkách a nadmořských výškách.
Velký úspěch měla přednáška o dětském skialpu, kterou přednesla nejmladší účastnice Eliška (6 let) a na ní navázala přehledem o dětském skialpu od ledna 2020 třináctiletá Anička.

V metodické a motivační části rozebrala závodní skialp, postcovid syndrom a možnosti trénování Marie Zelená. Nechyběl ani splitboard, jehož představení a různým peripetiím s ním spojeným se zhostila Dita Kitnerová. Libor Dušek představil historii lyžování a významné osobnosti, které měly velký podíl na rozvoji zimních sportů v Krkonoších.
Ze zahraničních výjezdů byl v loňské sezóně významný jen výstup a sjezd Libora Duška ze šestitisícovky Šipka pod Štítem Revoluce ve středoasijském Tádžikistánu. Z mimoevropských oblastí byly představeny skialpové možnosti na Sibiři, kde je možné jezdit strmé svahy v hlubokém prašanu už v listopadu. Poslední dvě zimy s omezeným pohybem v některých alpských zemích způsobily to, že se ve velkém začalo vyjíždět do dříve opomíjených oblastí, např. na Balkán. Ve shrnující přednášce byly představeny skialpové možnosti v jednotlivých balkánských zemích. Zabrousilo se i do historie českého skialpinismu s prvosjezdem z Cho Oyu, Pikem Lenina a dalšími oblastmi. Video z Gruzie představilo dosud skialpinisticky málo navštěvovanou oblast Racha. V sobotu večer byla ještě vylosována skialpinistická tombola s cenami od Gnarly Owl, Piepsu, Boatparku a Nalehko.

Hřebenová túra po tyčovém značení
V nedělním dopoledni se stihly ještě metodicky procvičit různé způsoby otáčení ve strmějším terénu při výstupech na tuleních pásech. Poté se účastníci vydali na okružní túry po tyčovém značení na hřebenech Krkonoš.

 


Jan Pala, předseda Komise tradičního skialpinismu ČHS