Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Hrádek - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vložit GPS
CHKO Labské pískovce

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Nádherná cesta stěnou, jištěno friendy.
  • J. Juda, K. Hanák,17.10.2000
  • Z nízkého stupně pravým bokem svislé hrany pod převisek a přes něj šikmo doprava na vrchol.
  • F.Čermák, J. Palán,30.8.1972
  • Stěnkou na začátek široké spáry a tou na vrchol.
  • F. Roučka, J.Budílek,3.7.1982
  • Spáry v dolní části Hrádku tvoří písmeno Y. Podél levé široké spáry do jeskyně a doprava šikmou spárou na vrchol.
  • J.Budílek, F. Roučka,3.7.1982

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Pavel Novák (ČMV)

Vložit prvovýstupZapsat údržbu