Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Frýdlantské cimbuří

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

3 hodnocení

Nadmořská výška 861, 57m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Frydlantske cimburi 1961 - 1964.pdf

  • Nástup Západním komínem, vlevo z aplitu převislým spárokomínem na polici a traverz doleva až na SZ terasu. Koutkem v aplitu doleva a zahnutou spárkou (kruh) přes Cestu loučení k dříku. Podél zářezů na vrchol.
  • Petr Prachtel,3.10.2012
  • Jako S spára na polici k díře. Odtud diagonální ruční spárou na vrchol.
  • V. Maděra, P. Němec, J. David,27.9.1978
  • Pět m vlevo od nástupu Z hrany koutkem a vlevo na hřbet, po něm pod schod, traverz vpravo a jako Z hrana na plošinu NC.
  • Petr Prachtel,1.10.1991
  • Od SV (cca 10m vpravo od V rohu) spárkami při nevýrazné hraně nebo vpravo středem stěny přes blok do travnaté deprese. Vpravo přes aplitové balvany na plošinu. Zářezem v převisu k 1. dříku, doleva a krátkou spárkou ke 2. dříku. Žlábkem do borůvek a hlubokým žlábkem na jižní před…
  • Petr Prachtel,30.7.2012
  • Od nástupu S hrany sokolíkovými zářezy, stěnou (dřík), vpravo plotnou ke spáře a tou na plošinu k díře. Vpravo spárkou přes Cestu loučení stěnou ke 2. dříku a nevýraznou hranou a plotnou na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,4.9.1991
  • Z police Normální cesty travez vpravo pod koutovou spáru v Z stěně. Spárou a plotnou ke K a (postavením) na vrchol. (Bez postavení S. Šilhán 1987).
  • V. Maděra, V. Smejkal,10.8.1974
  • Pět metrů vlevo od Z komínu sokolíkem a přes převis na S rampu. Z ní travez do Z stěny.
  • J. Pavelka, S. Mayer,21.5.1982
  • Od J po hřbetu J předskalí do sedla (I). Odtud vlevo nebo vpravo na vrchol.
  • němečtí lezci,1940
  • Od začátku korýtka stěnou vlevo přes lištu a přímo plotnou na jižní předvrchol.
  • Petr Prachtel,10.4.2000
  • Vlevo od J cesty stupňovitou hranou na předskalí a libovolně na vrchol.
  • V. Bros, S. Kovařík, P. Prášil,6.10.1985
  • Vpravo od nástupu pravé koutové spáry stěnou k liště, po krystalech k zářezu, traverz vpravo a JZ hranou na vrchol.
  • Petr Prachtel,14.8.1991
  • Žlabem pravé koutové spáry na okraj plošiny, vpravo zářezem na hranu a JZ hranou na vrchol.
  • Petr Prachtel,8.8.1991
  • Levou spárkou do výrazného vhloubení v pravé části Z stěny a levou převislou koutovou spárou na předskalí.
  • P. Němec, J. David,24.3.1977
  • Zleva mělkým zářezem k jeřábům a vpravo do sokolíků.
  • Petr Prachtel,1991
  • Od začátku komína lámavými sokolíky na polici, mělkou spárkou na velkou lávku, spárou na 3. polici, vpravo zářezem ke hraně a po ní na J předskalí. Libovolně na vrchol.
  • Petr Prachtel,10.9.1991
  • Z komína podél trhliny ke skobě, vlevo na poličku, sokolíkově a spárou na 3. polici a Libereckou stěnou 1 na vrchol.
  • Petr Prachtel,11.9.1991
  • Z V komínem na S předskalí. Odtud nejprve vpravo na Z hranu a šikmo vlevo přes polici až do V stěny. Na hraně doprava vytlačujícím komínkem na další polici a přes stupeň na vrchol.
  • F. Haupt, W. Bergmann,27.5.1912
  • Z koutu pod traverzem Pamětního traverzu traverz doprava a hranou vzhůru na stanoviště. Přímo přes převis a jako Normální cesta na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,28.8.1984
  • Vpravo od V koutu ( cesta 8) koutkem pod střechu, pod ní traverz vpravo na trav. plošin ustanoviště. Vlevo koutkem a Normální cestou na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,28.8.1984
 • Past, VIIc
  • Vpravo od nástupu na předskalí Z komína z vhloubení komínem na plošinu. Stěnou přes aplitové hodiny ke K, vlevo po lištách k zářezu, tím doprava na balkon. Mělkým sokolíkem přes 2 dříky, nahoře vpravo na plošinu s jeřáby. Převislou lámavou hranou na J předvrchol.
  • Autoři neznámí,1993
  • Pravou spárkou do vhloubení v pravé části Z stěny a pravou koutovou spárou sokolíkově na vrchol.
  • P. Němec, J. David, L. Čech,25.6.1977
 • Přeskok, Přeskok 2
  • Z J předskalí na polici hlavního vrcholu.
  • němečtí lezci,1940
  • Ze sedla překrok na hranu (dřík) do zářezu a na jižní předvrchol.
  • Petr Prachtel,10.9.2012
  • Vlevo od V koutu spárou přes stříšku do J sedla o přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,20.10.1985
  • Z komínku průlez "zalamovákem" do Západního komína a jím na vrchol.
  • Petr Prachtel,10.8.2012
  • Vlevo od desky převislým zářezem na odštěp (sem též snadněji zleva), sokolíkové k dříku a po ostrých krystalech k vodorovnému zářezu. Krátkou spárou do Pamětní hrany
  • Petr Prachtel,18.8.2012
  • Sokolíkem na hranu, po ní (dřík) do humusu na plošině, přímo a doleva na vrchol.
  • Zorka Prachtelová a Petr Prachtel,9.9.1991
  • Ze S předskalí plotnou vzhůru na polici k díře a spárou na vrchol.
  • E. Novák, W. Schäfer,1936
  • Nástup z komínku, přímo spárou na polici k díře.
  • Autoři neznámí
  • Ukloněnou hranou na plošinu, při hraně na druhou plošinu a přímo na jižní předvrchol.
  • Petr Prachtel,2.4.2004
  • Vpravo od Z komína výraznou zalomenou spárou na polici a další spárou přímo na J předskalí.
  • P. Němec, J. David,25.6.1977
  • Zpod vodorovných hodin pomocí lámavých chytů k dříku, sokolíkově a korýtkem na balkón. Korytem a spárou na jižní předvrchol.
  • Petr Prachtel,14.11.2012
  • Mezi Levou a Pravou koutovou spárou na jižní předvrchol.
  • Petr Prachtel,25.5.1986
  • Ze žlabu Východní dvojspáry po aplitu vpravo do komínku Převislé spáry, doleva pod okno, vpravo visutou širočinou na lištu a koutkem do dolezu Převislé spáry.
  • Petr Prachtel,10.8.2012
  • Převislou krátkou spárou na Jižní vrchol.
  • Petr Prachtel,2.9.1991
  • Nástup ze SV v 1. výrazném koutu. Dvojspárou, výše spárou pod převis. Traverz 5 m vpravo do díry a průlezem na J sedlo. Odtud vlevo na vrchol.
  • V. Holeček, J. Jiřinec,1982
  • Z V pravým výrazným koutem pod převis (skoba) a vpravo stěnou do J sedla. Ze sedla vpravo na vrchol.
  • Wolfgang Ginzel, Gustav Ginzel,11.10.1953
  • Zpod převisu Pamětního traverzu spárou doleva k aplitu, přímo a doleva jako Východní kout na vrchol.
  • P. Maršíček,4.7.2007
  • Z průchodu od pamětní desky rozporem pod ruční spáru, tou a výše stupňovitou stěnou na vrchol.
  • A. Hnik, P. Hnik,1976
  • Nad kruhem Západního komína vlevo na hranu, vlevo spárou k dříku a vlevo plotnou nebo přímo spárou na vrchol.
  • Petr Prachtel a Zorka Prachtelová,31.8.1991
  • Nástup 4 m vlevo od Nástupové varianty spárou a vpravo komínem na S rampu. Koutkem a vpravo za hranu do spáry (K), žlábkem a plotnou na vrchol.
  • Petr Prachtel a Zorka Prachtelová,24.5.1986
  • Od nástupu Západní hrany šikmo vlevo ukloněnou stěnou k jeřábu, doprava, krátce spárou a vpravo jako Západní hrana na předskalí.
  • Zorka Prachtelová, P. Prachtel,1986
  • Ze Z širokým komínem mezi V vrcholem a J předskalím přes K pod převislý blok. Pravou nebo levou spárou do sedla a šikmou trhlinou vlevo na vrchol.
  • Wolfgang Ginzel, Gustav Ginzel, H. Ginzel,24.8.1952
  • Vlevo od nástupového koutu Východní dvojspáry krátkou hranou k jeřábu a vzhůru na plošinu. Vpravo zahnutou spárkou a doleva na poličku. Libovolně na vrchol.
  • Petr Prachtel,1.7.2012

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, OOP 2021 skály mimo polygony, OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Petr Maršíček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz