Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Střední hlídač

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

0 hodnocení

Nadmořská výška 701, 27m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. Skála v databázi gipfelbuch.de

  • V dolní části západní stěny. Hranou přes police (jištění) do spárky a tou na předskalí. Např. Západní cestou n. v.
  • Josef Koudelka, Daniel Miklaš,23.10.2016
  • V dolní části západní stěny. Stěnou na předskalí. Např. Západní cestou n. v.
  • Josef Koudelka, Daniel Miklaš,23.10.2016
  • Od V po stupních pod vrchol a od Z výšvihem na vrchol.
  • němečtí lezci,1920
  • Z jeskyně v SV stěně převislým komínem na podvrcholový balkon a Normální cestou na vrchol.
  • Miroslav Machovič,1966
  • Jako Dobrá cesta na polici, traverz vlevo a výše opět vpravo ke hraně. Šikmo vlevo na polici a korýtkem na podvrcholovou polici. Normální cestou na vrchol.
  • Petr Prachtel,10.8.1986
  • V hranou do spáry, tou (K) na polici a libovolně na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Vpravo od Východního komína V hranou krátce vzhůru a traverz vpravo na polici. Vzhůru k aplitové pecce a sokolíkem na plošinku, spárou přímo na další plošinku, úkrok vlevo a hladkým výšvihem na podvrcholový balkon.
  • V. Maděra, J. Akrman,11.3.1975
  • Z nástupu SV rohu ručkováním po liště doprava a vzhůru na severní lávku. K zobáku (kruh) a sokolíkem na další plošinu, spárkou, doleva a přímo do borůvek na vrchol. (možná částečně shodné s Dobrou cestou?)
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová, I. Vojtíšková,10.8.1986
 • 7)Biatlon, VIb
  • Vpravo od nástupové varianty Dobré cesty převislou červenou stěnou na polici a vlevo ke kruhu. Mělkým žlábkem na další polici, přímo vzhůru a podvrchol, z ní hranou přes hodiny přímo na vrchol.
  • Zorka Prachtelová a Petr Prachtel,10.8.1989
  • Z pilířku pod S stěnou přímo na travnatou polici. Vpravo od sokolík. odštěpu stěnou na polici s jeřábem. odtud krátkým koutem a vlevo stěnou na stanoviště. Na vrchol jako S stěna.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,17.8.1986
  • Z pilířku pod S stěnou přímo na travnatou polici. Vpravo od sokolíkového odštěpu stěnou na polici s jeřábem. Odtud krátkým koutem a vlevo stěnou na stanoviště. Na vrchol jako Severní stěna.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,17.6.1986
  • Z převislého koutu na S rohu vlevo vzhůru na šikmou polici v SV stěně, odtud úzkou spárou přes K na zarostlou polici a převisem vpravo na zarostlý podvrcholový balkon.
  • Miroslav Machovič,17.6.1966
  • Z pilířku podél trhliny na severní polici pod kruh "Severní stěny".
  • Petr Prachtel,17.8.1986
  • Vpravo od Severního koutu hranou a sokolíkem na polici, vlevo sokolíkem na plošinu. Vpravo plotnou na třetí polici a vlevo obtížně žlábkem na čtvrtou polici. Doprava a jako Severozápadní stěna na vrchol.
  • Petr Prachtel,17.8.1986
  • Ukloněnou stěnou přes několik stupňů a libovolně na vrchol.
  • Zorka Prachtelová,17.8.1986
 • 14)Západní cesta, II-III
  • Ze Z komínem asi 4 m vzhůru, průlez vlevo za odštěpem na polici do SZ stěny, spárou a přes tři zarostlé výšvihy na vrchol.
  • Gustav Ginzel,23.12.1958
  • Z vnitřní JZ plošiny (vlevo od Jižního komína) stěnkou vlevo do úzké spáry protínající hranu pilíře, tou na podvrcholový balkon. Výšvihem na vrchol.
  • Miroslav Machovič, Werner Krause,26.5.1963
 • 16)JZ komín, III
  • Od V průlezem úzkým komínem na vnitřní JV plošinu s bukem. Odtud rozeklaným koutovým komínem na vklíněný balvan a vlevo na vrchol.
  • Werner Krause,26.5.1963
  • Vlevo od JZ komína lámavou stěnou, výš hranou na podvrcholové plató. Odtud hranou přžímo na vrcholový blok
  • Petr Prachtel
 • 18)Jižní kout, III
  • Koutem a dvojspárou uprostřed J stěny na polici, krátkým komínkem pod převis, zleva nad něj a třením přímo na V předvrchol. Dále jako NC na vrchol.
  • Miroslav Machovič,26.9.1982
  • Pravým koutem (buk) v JV stěně přes stupeň do spáry, tou na V předvrchol a dále jako NC na vrchol.
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

topo_JHml.
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, OOP 2021 skály mimo polygony, OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Petr Maršíček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz