Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Jižní skála

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Křivoklátsko

3 hodnocení

  • Autoři neznámí
 • 2)Generálka, III-IV
  • Nástup na konci Podzimní cesty. Traverz od břízy vlevo až do kouta nad Odpudivou cestu.
  • Aleš Záruba,15.8.1979
 • 3)Podzimní, IV
  • Výrazným koutem vpravo od bivaku podél spáry na širokou terasu. Dále lehce na vrchol, nebo traverz po široké lávce (2 skoby) až k břízce na cestě Žlutý kout. (č. 7)
  • Ema Košařová, J. Košař, J. Jaroměřský
 • 4)Furosi, VI+
  • Uprostřed malého bivaku přes střechovitý převísek krátkou spárou sokolíkovitě, pod převisem doprava k bórku (původně kroužek), od něj dva metry po hraně, poté mírně doleva a přímo vzhůru na velkou polici a přímo n. v. Nástupová varianta: Převislou hranou přímo k bórku.
  • Václav Jícha,7.10.1984
  • Vlevo v malém bivaku vhloubením přes převis okolo bórku (původně kruh), stěnou na velkou polici, z ní přímo n. v.
  • Václav Jícha,8.8.1987
 • 6)Stůpaj, RP 7
  • Nástup asi 4 m vpravo od největšího převisu (vlevo od Bivakové), přes nástupový blok k 1. Bh dále obtížně doleva šikmo ubíhajícím zlomem. (Bh) Pak již libovolně k vrcholu.
  • Autoři neznámí
  • Stěnou vlevo od 1. bh Stůpaj přímo ke 2. bh. Od něj do police a ke slaňáku.
  • Emil Pohořelský,14.10.2013
 • 8)Šmrdlání, RP 9/9+
  • Převisem (mírně vpravo od jeho středu) vpravo od cesty Bivaková. (1 nýt, 1Bh)
  • Zdeněk Resch,8.6.2010
 • 9)Vošmrd, RP 8
  • Nástup jako Šmrdlání, na polici pod 1. nýtem doleva do kouta a jím až k velkému spoďáku, dále traverz stropem doprava zpět do Šmrdlání. (v cestě 2 nýty)
  • Zdeněk Resch,15.6.2010
 • 10)Přímá úměra, RP 9-/9
  • Cestou Vošmrd až do velkého spoďáku. Z něj přes nýt ve stropě (původní projekt Lukáše Čermáka) přes převis a ke slaňáku. (2 nt a 1 Bh)
  • Emil Pohořelský,červenec 2017
 • 11)Bivaková, V-VI, RP 6
  • Převislou spárou na rozbitý pilířek (nalevo ve velkém bivaku) z pilířku převislým koutem okolo bórku (původně skoby) přes převis, šikmo doleva, členitou pokládající se stěnkou na velkou polici pod velkým převisem přes převis zleva okolo bórku (původně skoba) a stěnou n. v. p…
  • Zdeněk Vaník, L. Pekárek,1965
 • 12)Red Point, RP 7/7+
  • Asi 3m vpravo od výstupu Cesta ke slunku (vlevo od bivaku). Libovolně pod převis a přímo převisem kolem bh a přímo vzhůru nad převis. Nad převisem snadněji skálou porostlou lišejníkem na římsu k borháku pod vrch. převisem (borhák Bivakové c. ) Jde o čistě přelezenou dřívější te…
  • Zdeněk Míka,2010
 • 13)Hop-sun-hop, RP 7
  • Mezi Cestou ke slunku a Red Point přímo přes střechovitý převis (bh) a dále stěnou přes poslední bh Cesty ke slunku lehce na vrchol. pozn: jištění ve střechovitém převisu zrušeno z důvodu hrozícího vylomení části skály s jištěním, cestu lze lézt s jištěním vlevo - Cesta ke s…
  • Emil Pohořelský, T. Lněnička,11.4.2014
 • 14)Cesta ke slunku, VI, RP 6+
  • Ze středu pilířku nalevo od velkého bivaku do levého převislého koutku okolo dvou bórků (původně skoba a nýt) na malý balkonek, mírně vpravo a stěnou vzhůru pod další převis okolo bórku (původně kruh) přes převis zprava na balkon s vrcholovou knihou a stěnou vpravo okolo bórku (…
  • Luboš Pekárek, Z. Vaník, P. Tomášek,1966
  • Nalevo od nástupu Cesty ke slunku přímo koutem na šikmou poličku.
  • Autoři neznámí
  • Z balkonku přímo koutkem a stěnou k bórku (původně kruh) Cesty ke slunku, dále jako originál.
  • I. Cihlář,10.5.1986
 • 17)Hrádecká, 5-
  • Koutem na balkon, z něj převislým žlutým koutem (bórek) a stěnou přímo na balkon, z něj pravou stěnkou s puklinkou (bórek) na balkon s knížkou a na vrchol.
  • Luboš Audes,2004
  • Přes dva balkonky do výrazného koutu, koutovou spárou (přidán borek) na balkon, koutem (přidán bórek) na balkon s knihou a n. v. dolezová Varianta převisem: okolo bórku zleva na vrchol
  • Zdeněk Vaník, L. Pekárek,1965
 • 19)Převislá, V, RP 5+
  • Středem stěny vlevo od Žlutého kouta ke kruhu (vyměněn za Bh). Od kruhu vzhůru a dále do pravého vhloubení a jím na vrchol.
  • Luboš Pekárek, Z. Vaník,1965
  • Podél trhlinky stěnkou vzhůru a pak vhloubením na vrchol.
  • Josef Skuhrovec, J. Košař,1991
 • 21)Plzeňská, II+, RP 3
  • Členitým koutem vzhůru kolem břízky (smyčky) a dále spárkou na balkón. Odtud stěnkou vpravo přímo vzhůru na vrchol. ! nový popis se liší (zejména klasifikací - IV): koutokomínem na balkon (přidán bórek), koutovou spárou na druhý balkon (pod hranu křídla), odtud nejsnadněji ž…
  • Jaroslav Čáp a Jiří Košař,1974
  • Vpravo od cesty Berounský tvrďák libovolně pod převislou hranu. Vpravo od ní (a bez ní) převislou stěnkou (bez odšlapování do kouta) přes 2 nýty na vrchol.
  • Emil Pohořelský, L. Čermák,14.11.2012
  • Vpravo od cesty Berounský tvrďák libovolně pod převislou hranu (bh) přes něj na vrchol.
  • Emil Pohořelský, M. Heger,4.6.2015
  • Cestou Berounský tvrďák k 1. bh. Od něj přímo (friend, stoper) převislou hranou do police a přes 3. nýt Berounského tvrďáka libovolně nahoru.
  • Emil Pohořelský,14.10.2013
  • V pravé části levého mohutného pilíře podél hrany, pak šikmo doleva přes dva nýty ke třetímu výlezovému. Na polici a odtud libovolně na vrchol.
  • Petr Resch,1998
 • 26)Adamova cesta, RP 7
  • Převislou stěnou vlevo od Berounského tvrďáka, do kterého se pak napojí.
  • Petr Resch,červen 1998
 • 27)Těžký den, RP 7+
  • Vpravo od výstupu Odpudivá cesta. Přímo vzhůru k 1. bh a nad ním šikmo doleva k 2. borháku. Přímo vzhůru nad druhým borhákem (lámavé) na plošinu k břízkám a libovolně na vrchol skalního útvaru.
  • 1. RP Zdeněk Míka,2010
 • 28)Odpudivá cesta, VI, A0, RP 6+
  • Středem mohutného pilíře podél trhlinky (uzel) k bórku (místo skoby). Pomocí um. stupu k další skobě (vyměněna za Bh), od ní šikmo doprava přes převis na polici a z ní libovolně na vrchol.
  • Luboš Pekárek, Z. Vaník,1965
 • 29)Perný den, VI
  • Od druhého bórku Odpudivé doleva převislou stěnou okolo bórku přes lišty a náznak spáry na bolici (Bh) a přímo stěnou n. v.
  • Autoři neznámí
  • Netopýří cestou pod převis, přímo přes něj a originálem n. v. jde asi o dvě varianty - popis z jiného průvodce zní: oblou hranou napravo od nástupu Netopýří cesty pod převislou hranu a jí zprava okolo bórku (původně skoba) na polici a stěnou n. v.
  • Jiří Košař, J. Nový,1976
  • Koutem vlevo od mohutného pilíře pod převis (hodiny), traverz 2m vlevo, dále vzhůru, opět koutem k břízce a odtud převislou stěnkou n. v.
  • Jiří Nový, J. Košař, J. Špeta,1974
  • Převislou stěnou na balkonek (1. Bh) mírně doprava okolo druhého bórku na polici Netopýří c. a převislým koutkem na další polici a koutem n. v.
  • David Picek, M. Beke,2017
  • Nástup v levém koutě vlevo od Netopýří cesty. Převislým koutem vzhůru (sk. ), šikmo doprava ke skobě a od ní vzhůru na polici Netopýří cesty. Jí n. v. (Bh vyměněný místo skoby)
  • Jaroslav Čáp, J. Košař,1978
 • 34)Plesnivec, IV+
  • Levým okrajen kolmé stěny (Bh) s výrazným povlakem řasy na balkon Zrcadlové cesty a jí n. v.
  • Marian Beke, E. Pohořelský,2017
 • 35)Zrcadlová cesta, ***, III+
  • Rozbitým koutkem na balkon, z něj doleva přes stupně tvořící hřeben v ose jih-sever, k zrcadlům v dolezovém bloku, přímo přes ně na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Spárou v převislé stěnce na plošinu, pokračování originálem.
  • František Čáp, J. Čáp,1974
  • Nástup pod převisem na J Jižní skály. Šikmou plotnou traverz doprava vzhůru na balkon. Dále přímo vzhůru členitou spárkou, traverz 3m vpravo do hladkého kouta, jím vzhůru na další balkonek a z něj přímo vzhůru krátkým koutem n. v.
  • Jaroslav Čáp a Jiří Košař,1974
  • Hořovickou cestou na balkon. Odtud přímo vzhůru na plošinu pod vrcholový blok. Dále vysokým krokem n. v.
  • Josef Skuhrovec, J. Košař, E. Košařová,1975
  • Na nejjižnějším okraji skal převislou hranou přes 2 bh.
  • Kryštof Heger, M. Heger, E. Pohořelský,září 2017
 • 40)Schody, V-
  • Kolmou stěnkou po římsách (skoba) na vrchol kvádru.
  • L. Novák, Z. Vaník,3.8.1970
  • Z koutu spárou v kolmé stěně na vrchol kvádru.
  • Autoři neznámí
 • 42)Bouřková, III
  • Nástup vlevo od Hořovické. Koutovou spárou na lávku, odtud 3m vlevo a dále šikmo doleva podél hrany až pod vrcholovou stěnku zakončenou převisem. Podél spáry (hodiny, smyčka) zleva, nebo zprava na vrchol.
  • Jiří Košař, J. Nový,1978
  • Cesta vede přímo středem dvou mohutných bloků oddělených od sebe travnatými policemi a překrásnou štítkovou stěnkou, kterou překonáme trhlinami v jejím středu. (pozn. autora: patrně lezeno již dříve) var. : z posledního travnatého balkonu nalevo od dolezu C. pro radost mírně …
  • Václav Jícha,21.4.1985
  • Členitou spárkou do sedla mezi vrcholy. var. : v polovině cesty vlevo přímo n. v. (III+)
  • plzeňští lezci,1965
  • V koutě Sedlové c. levou stěnou ke spárkám (frend) na balkonek (Bh), kolmým koutkem okolo 2. Bh zprava do plotny a při hraně n. v.
  • David Picek, M. Beke,2017
 • 46)Západní cesta, V, RP 5+
  • Žlutým koutem při trhlině okolo dodaného Bh pod převis doleva do horizontální římsy, převislým koutem (původně 2 skoby) kolem dvou bórků n. v. Spárová var. : od 1. Bh přímo přes převis (Bh) a spárou do žlábku a na vrchol.
  • Luboš Pekárek, Z. Vaník,1965
 • 47)Cesta Majzlíků, VI, RP 7
  • Hrankou na balkon, stěnou okolo dvou bórků (původně kruh) do horizontální římsy, převislým koutem kolem dvou Bh (původně dvě skoby) do žlábku a stěnou n. v.
  • J. Čáp, J. Skuhrovec, J. Košař,25.5.1980
  • Stěnkou na balkonek, kolmým koutem se skobou, zleva na balkonek nad skobou oblou hranou (1. Bh) na šikmou polici (frend), kolmou stěnkou nad převisem (2. Bh) na vrchol.
  • David Picek, M. Beke,2017
  • stěnkou na balkonek, kolmým koutem se skobou, zleva (okolo skoby - není vidět) na balkon (dodaný Bh) od něj doprava po šikmé polici pod převis a doleva po spáře do velkého koutu v dolezovém bloku a n. v.
  • Autoři neznámí
 • 50)Večerní cesta, ****, III
  • Nástup asi 10 m vlevo od Západní cesty. Otevřeným koutem na prostorný balkon (dodaný Bh). Odtud stěnou a zářezem na vrchol.
  • L. Nový, J. Nový,asi 1975
 • 51)Kouřová, *****, III
  • Koutem uprostřed stěny vedle ohniště na balkon a položenou stěnou přes police k podvrcholovému bloku a větším z koutů n. v.
  • Autoři neznámí
  • Hladkou stěnkou vpravo od originálu Listopadové na balkon. Zpět do kouta a dále jako Listopadová n. v.
  • Jaroslav Čáp,1978
 • 53)Listopadová, III
  • Markantním koutem ke hrotu (původně skoba), zleva spárou na balkon nad hrotem, položenou stěnou a menším z koutů v dolezovém bloku n. v.
  • Jiří Košař, J. Čáp,1978
  • Převislou stěnkou se spárkou, pod převísek (sk. ) a přes něj spárkou (sk. ) na vrchol.
  • František Čáp, J. Čáp,1974
 • 55)Čapí, V
  • Nástup asi 3 m vpravo od cesty Čtvrteční. Podél šikmo ubíhající spárky vzhůru (kruh), šikmo vlevo do hnízda a pak zpět vpravo do spárky (sk. ). Dále spárkou a částečně hranou n. v.
  • František Čáp, J. Čáp,14.9.1974
 • 56)Čtvrteční, III+
  • Nástup asi 6 m vpravo od Krátké cesty. Levou ztrácející se spárkou ve středu plotny vzhůru a pak šikmo vpravo na balkónek.
  • Jaroslav Čáp, J. Košař,1976
  • Spárou na balvan do markantního žlabu a v jeho začátku převislou stěnou vlevo n. v.
  • Autoři neznámí
 • 58)Korytem tam, III
  • Přímo na balvan a markantním žlabem n. v.
  • Autoři neznámí
 • 59)Korytem sem, III
  • Z komínu doprava na balvan a koutem po spáře doleva n. v.
  • Autoři neznámí
 • 60)Komínová, *****, III-, 7m
  • Koutem do hloubi komína a rozporem na vrchol, překrokem na masiv.
  • Autoři neznámí
 • 61)Boční, IV+
  • Kolmou stupňovitou stěnou na vrchol, překrokem na masiv.
  • Autoři neznámí
  • Trojúhelníkovou stěnkou věžičky při pravé hraně na balkon a přímo n. v.
  • Luboš Pekárek,1966
  • Trojúhelníkovou stěnkou věžičky při levé hraně na balkon a přímo n. v.
  • Autoři neznámí
 • 64)Snadná, II
  • Spárkou a plotnou z levého boku na vrchol věžičky, překrokem na masiv.
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Jižní skálaJižní skálaJižní skála
Vložit nový obrázek

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Dobírák 1 okoDobírák 1 oko1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz