Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Velká baba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
45 m
PR Velká skála

0 hodnocení

  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
 • 3)Hrana, 4
  • Z plošinky ve spádnici nejvyšší věže podél hrany a spárkou na balkónek. Dále po hraně, pod převisem doprava a na vrchol.
  • Z. Hrnčíř, I. Sitař,1954
  • Vhloubením na hranu stěny.
  • Rudolf Antoníček, J.Polášek,1959
  • Do dvou třetin komína a přes malou kazatelnu do vhloubení nalevo, vhloubením na rozlámanou polici a na vrchol, nejištěno. (!)
  • Autoři neznámí
  • Těsně pod vrcholem Černého komína doleva a stěnou přes borhák na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Neznámí lezci před rokem 1954
  • Autoři neznámí
 • 8)Kruhová, 4+
  • Popis chybí
  • Z. Buřival, I. Keclík,1976
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Popis chybí
  • V. Bůček, M. Holzer,1964
  • Z nástupu Motejlova komína po jeho levé hraně 
(2 skoby) bez odšlapů přes komín na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Nástup cestou Stromovka do půli stěny na balkón. Z balkónu středem pilíře přes 4bh n.v.Nástup cestou Stromovka do půlky stěny na balkon, odtud středem pilíře bez spáry vlevo na vrchol.
  • J. Šálek, F. Tesař, J. Mrnuštík,2009
 • 15)Klasická, 7+
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
 • 16)Stromovka, 5
  • Zářezem na první lávku vpravo od komína. Spárkou na druhou lávku a stěnkou na třetí lávku. Přímo vzhůru podél spárky
  • J. Vlach, J. Němec,1956
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Nástup levou spárou (levým variantem Direkty) do "jeskyňky" vlevo po hraně na podvrcholovou polici Stromovky, přímo hranou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 19)Direkta, 5
  • Ze spádnice sedélka trhlinou na lávku za hranou. Do komína, několik metrů vzhůru a doprava za hranu. Dále mírně šikmo doprava a spárkou ve středu exponované plotny na snazší terén.
  • J. Foltánek, J. Krajný, I. Sitař,1955
 • 20)Šustrova, 6
  • Plotnou pod převisek a přímo vzhůru na vrchol
  • Autoři neznámí
 • 21)Kubova, 4
  • Spárou ve spádnici horního komína Přepadové, po překřížení Přepadové pravým koutem na polici a levou částí stěnky.
  • Autoři neznámí
 • 22)No Comment, 5+
  • Spárou ke kruhu, podél hrany do traverzu přepadové a spárou těsně za hranou vlevo na vrchol. Varianta zprava podél hrany na vrchol (bez spáry za hranou) 6+,
  • D. Pavlík,1996
  • Cesta vede koutem vpravo od levé hrany.
  • Autoři neznámí
  • Pravou částí stěny a přes sedélko do V stěny. Stěnou doprava lehkými kouty.
  • Autoři neznámí
  • Stěnkou přímo na blok Přepadové.
  • R. Lienerth,2010
 • 26)Spára, 4
  • Čtvrtou spárou k bloku Přepadové cesty.
  • R. Lienerth,1995
  • Nástup na západní straně - na polici pod 2 věží ,vpravo od přepadu. Nástup pod výrazným převisem ,přímo pod žlutý převis / kruh / těžce přes něj do stěny nad a lehce na vrchol.Stěnkou pod převis ke kruhu a přímo na hřeben Přepadové cesty.
  • D. Pavlík,1996
  • Stěnkou přímo přes 1. bh ke slaňáku. Cesta vede na údolní předskalí Valké Baby.Stěnkou přímo přes borhák.
  • Autoři neznámí
  • Po hřebeni od nejnižšího místa skal až pod výšvih věžičky s šikmým balvanem. Přes výšvih podél levé hrany a zleva kolem vrcholu věžičky. Přepadem do stěny hlavní věže a doleva do komína. Komínem na vrcholové plató.
  • J. Děrda, J. Jirůšek,1956
  • Ze dna komína stěnou přes BH vzhůru (bez odšlapů přes komín).
  • Autoři neznámí
  • Po přepadu přímo stěnou.
  • J. Zrůst se spolulezcem,1963
  • Nástup v pravo od stromu, stěnkou mírně doleva k bh., potom přes převis na polici. Cesta vede na údolní předskalí Valké Baby vpravo od cesty Špinavý kozy. Varianta bez hran po malých lištách 8-.
  • L. Hájková, L.Pelikán,22.5.2009
 • 33)Kout, 4
  • Popis chybí
  • František Fuchs, K.Cídl,1982
 • 34)Barberina, 5
  • Popis chybí
  • J. Kryštof, Kumpa, Láznička, J. Ventruba,1962
  • Popis chybí
  • M. Holeček, I. Sitař,1959
  • Nástup na východní straně masivu - vpravo od cesty Stínový komín - kl.III. č.17 . Kolmou stěnou vzhůru přes 2 kruhy - až k místu setkání s cestou Břéťova - kl.V. č.18 . - ní mírně vlevo a stěnou na vrchol,nebo pokračujeme vzhůru a dolízáme cestou Tří chlapová na vrchol.Ná…
  • D. Pavlík,1995
  • Popis chybí
  • Alois Cídl, B.Ptáček,1963
  • Nástup Břeťovou cestou, přímo vzhůru do plotny přes nýt mírně vlevo nahoru do kolmého koutku a jím na vrchol.
  • D. Pavlík, M. Gottlieb, Dokutil,1995
  • Cesta vede ve východní stěně Velké Baby. Nastupuje se cestou Zahrádky (Diretissima). Od druhého borháku této cesty přímo pod převis. Dále přímo přes něj a pak šikmo doleva k borháku u hrany, po hraně přímo na vrchol. Délka 30 m.Nástup stejně jako Direttissima. Od druhého jištění…
  • S. Kovačovič, L. Pelikán,2009
  • Neznámí lezci asi v roce 1969
  • Autoři neznámí
 • 41)Komín, 5
  • Popis chybí
  • Alois Cídl, B.Ptáček,1963

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

OVK: při technických přelezech volně lezených cest je možno použít jen vyjímatelné jištění; zákaz použít skoby,nýty, spity apod. osazované pomocí kladiva

OVK Jižní Morava | Hlášení závad | Správce | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

24. 5. Hnízdění Kateřinský prst/Žleby, Moravský Kras, část zaveřená do 16.7.