Facebook

Český horolezecký svaz

Sokolí věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33 m
CHKO Český rájNPP Suché skály

7 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

Sokolí věž.levá část, foto P. Jandík

 

Archiv vrcholových knih:

Sokolí věž-2005-2009.pdf

  • Šikmo vlevo na hřeben, jím a pod vrcholem sestup do sedla. Při SZ hraně na hlavní vrchol; sestup přes dvě výrazné veze do sedla při Střední věži.
  • Autoři neznámí
  • 1. věž v Z hřebenu Sokolí věže. SZ hranou na polici, traverz doprava přes kruh na údolní hranu a při hraně.
  • Autoři neznámí
  • Rezavou stěnou krátce ke kruhu, přes převis a stěnou na vrchol.
  • Zdeněk Petráň,1987
  • Ze sedla středem Z stěny podél spárek ke kruhu, převisem ke 2. kruhu a stěnou na vrchol.
  • V.Chlum,M.Franěk,1962
 • 5)FOTOGENICKÁ CESTA, ***, VIIb, 45m
  • V komíně Z stěnou pilíře podél spárek na plošinu (kruh), doleva na hranu a tou, výše zprava ke kruhu. Přímo přes převis a stěnou při hraně na vrchol.
  • S.Jiřena
  • Od kruhu doleva za hranu a stěnou při hrané na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Od kruhu doprava pres díru na polici a vlevo stěnou k vrcholu.
  • Autoři neznámí
 • 8)Žabí hop, VIIc
  • Nástup vlevo od cesty "Minolta". Přes polici hladkou stěknou ke kruhu. Od kruhu přímo stěnkou a po 3m. smyčka, mírně vlevo přes převísek ke slaňovacímu kruhu do sedla hřebene
  • Tomáš Thér, P.a Nutilová,24.7.2015
 • 9)MINOLTA, VII, RP VIIb-c
  • Stěnou přímo pod slaněním z Malé plotny (bh) k trhlině (smyčka) a podél ní pod převisek, přes něj a ukloněnou a ukloněnou stěnou ke slaňáku Malé plotny.
  • Petr Hejtmánek, L. Ulrych,223.4.2003
  • Levou hranou Malé plotny přes převis k 1. bh a po hraně mírně vlevo přes 2. bh na vrchol. Varianta nástupu přes převis zleva VIIc
  • Jiří Šťastný, L.Stejskal,26.6.2012
  • Středem "Malé plotny" ke kruhu. Od kruhu buď doprava do spáry, nebo přímo středem plotny a přes převísek na plošinu při hraně (kruh). Spárkou a středem žlutě zbarvené stěny do koutku, jím do díry a výše ustupující stěnou.
  • V.Tůma, J. Marek,1965
 • 12)Pravá malá, ****, VI, 20m
  • Nástup na začátku schodiště k Malé plotně. Pilířkem při spáře k BH a výše na vrchol plotny.
  • Jiří Šťastný,13.7.2013
 • 13)Kvak, VIIIb
  • Nástup pod schodištěm k Malé plotně, středem pilířku přes BH ke K a dále vlevo či vpravo na pěšinu ke slaňáku Malé plotny.
  • Jiří Šťastný, jištěn,13.7.2013
 • 14)MAŠKŮV KOMÍN, ****, IV
  • Z plošiny pod komínem přes stupeň k ústí komína (skoba), jím na vrchol.
  • Jiří Mašek, R. Štekr,1942
 • 15)TÝPEK, VIIc
  • Vlevo od cesty č. 7 přes převísek do římsy (vlevo hodinky), dále zprava středem stěny pilíře (kruh) na plošinu. Přímo na vrchol.
  • Petr Slanina, S. Šilhán, K.Turpiš,2.4.1989
 • 16)VYPEČENÁ, VII
  • Převislou stěnou (smyčka) a koutem na polici. Levou hranou pilíře na vrchol.
  • R.Vrzala, V.Hlava,1989
 • 17)KLÁNOVAČKA, VIII
  • V koutě vlevo od cesty č. 10 podél trhlinky stěnou k 1. kruhu, šikmo vlevo pod žlutě zbarvenou stěnu. Převislou stěnou po voštinách ke 2. kruhu a podél trhliny na širokou lavici. Převisem a stěnou vlevo ke 3. kruhu, přes převislý stupeň šikmo vlevo a výše stěnou na vrchol.
  • V.Tůma,J. Marek,D. Kovář,1966
 • 18)LEVITACE, *****, VIIIc
  • K 1. kruhu cestou č. 8, přímo stěnou a šikmo vlevo ke 2. kruhu nad převisem. Šikmo vpravo ke 3. kruhu a vlevo jemným sokolíkem na polici. Stěnou na vrchol.
  • Richard Müller,Z.Strnad,17.5.1983
  • Vlevo od kouta stěnou ke spáře a jí na polici. Stěnou na vrchol.
  • Josef Čihula, O.Zeman,8.4.1962
 • 20)ALLEGRO, VIIIb
  • Cestou "Čihulova spára" krátce vzhůru, doprava do vhloubení a jím na polici pod převislou stěnu (jištění) . Stěnou pilíře přes dva kruhy na velkou polici. Libovolně na hřeben.
  • Pavel Kotúček a Petr Hejtmánek,22.4.1988
  • Koutem vlevo od pilíře pod převis, traverz doprava přes hranu do J stěny pilíře (skoba). Vpravo do kouta a vlevo rozlámaným vhloubením na vrchol.
  • Autoři neznámí,1940
  • Od skoby vzhůru do koutové spáry a jí na hřeben.
  • Autoři neznámí
  • Vhloubením vpravo od Velké plotny do spárky a jí (skoba) na polici. Po stupních pod převis.
  • Autoři neznámí
  • Od 2. kruhu doleva za hranu do Z steny a spárou (kruh) na vrchol.
  • František Kutta, A. Mareš,20.5.1945
  • Volné přelezení cesty Obří převis . "Koutovou cestou" do úrovně balkónku na hraně. Doprava na balkónek, traverz doprava J stěnou pilíře do kouta ke spáře. Spárou na balkón a stěnou na polici pod velkým převisem. Převislou stěnou přes 2 skoby do hnízda s vklíněným kamenem. Vpravo…
  • Luděk Šlechta, I.Ullsperger,16.7.1982
 • 26)VZDUŠNÉ VÍRY, RP IXb
  • Z police doleva a převisem při JZ hraně podél trhlinek přes 2 kruhy ke 2. kruhu cesty Obří převis. Hranou na vrchol. Původně Kadálkův převis VI,A2, Karel Jerhot 1966
  • Tomáš Čada, B. Mach,12.7.1986
 • 27)LUFT, VIIIc
  • Z police pod převisem do převislého koutku a jemnými sokolíky (kruh, skoba) ke hrotu, nad převis a ke 2. kruhu cesty Obří převis. Libovolně na vrchol. (Původně "Mezi obřími převisy" VI/A4, Petr Plachecký, Fudel 1975)
  • Petr Čermák a Josef Rakoncaj,13.11.1983
  • Středem Z stěny podél spárek.
  • Miroslav Homolka
 • 29)SOKOLÍ STĚNA, *****, VIII
  • Cesta vede ve své spodní části velkou plotnou (VIIb). Středem J stěny pilíře podél trhliny a stěnou k 1. kruhu. Stěnou šikmo vlevo vzhůru na malý balkónek (hodiny), hranou (smyčky) a vpravo stěnkou ke 2. kruhu. Pilířkem přes skobu doprava na travnaté stupně a do kouta. Koutovou …
  • Václav Tůma, R.Crha, J. Marek,1966
  • K 1. kruhu též snadněji po levé hraně a poté šikmo vpravo ke kruhu.
  • Autoři neznámí
  • Podél JZ hrany pilíře Velké plotny přes kruh přímo k hodinám.
  • David Dolenský a Petr Waller,24.4.2008
  • Velká plotna. K prvému kruhu priamo az cca 2m nad kruh, potom mierne doprava a k druhemu kruhu nad plotnov prichádzame sprava
  • Jozef Kamenický, M.Bušovský,,1985
 • 33)VYKUK, ****, VII, 23m
  • Pravou částí Velké plotny podél trhliny, později vpravo podél hrany (BH) ke 2.K. Dále do kouta a Koutovou cestou na vrchol.
  • Jiří Šťastný, P.Waller, J.Koudelka,17.8.2011
  • Středem velké plotny mezi Sokolí stěnou (Velkou plotnou a Vykukem) přes 2 trhlinky (smyčky) k slaňovacímu kruhu Vykuka. Ideální diretka, škoda nelézt.
  • Jiří Šťastný, J. Novotný,18.9.2012
  • Podél trhlinek a přes stupně na plošinu pod Obří převis, jím nad převis, převislou spárou na konec, překrok vpravo ke kruhu a podél převislé hrany nebo stěnou vpravo na vrchol.
  • V.Tůma,J. Marek,D. Kovář,,1966
  • Vpravo pod výrazným střechovitým převisem podél trhliny ke kruhu a převislou spárou přímo nebo šikmo vpravo nad převis.
  • Autoři neznámí
 • 37)VZDUŠNÁ, VIIc
  • V údolní stěně vhloubením na plošinu pod převisem. Komínem pod střechu, překrok na plošinku při levé hraně (kruh). Traverz šikmo vlevo pod převisem k odštěpu (smyčka), přes převis, traverz vpravo do koutka a jím šikmo vpravo na vrchol.
  • Josef Čihula,O.Zeman,12.4.1964
  • Od kruhu lámavým převislým vhloubením na vrchol.
  • Josef Čihula,O.Zeman,1.9.1964
  • Z plošiny stěnou ke 2. skobě pod Obří převis a šikmo doprava podél převislé spárky (hodiny) na hranu (smyčka) a vzhůru na plošinku ke kruhu.
  • R.Müller, J.Müllerová,26.7.1986
  • Vzdušnou cestou na plošinu pod převisem, 2 m vzhůru komínem a překrok dol. na hranu (smyčka) vzhůru na polici ke kruhu Vzdušné cesty a převislou hranou přes spit na vrchol.
  • Jan Havel a Václav Šatava ml., O. Marčík, D.Hons,11.6.1999
 • 41)SOKOLÍ STEZKA, ***, IV
  • Na travnaté stupně buď komínem (kruh) a stěnou, nebo terasami zprava, pak do kouta mezi pilířem a stěnou a spárou na terasu. Traverz doprava přes jehlu a koutovou spáru, traverz doprava na balkón a dále údolní stěnou do hnízda s balvanem (skoba). (Sem též z kouta za jehlou šikmo…
  • Autoři neznámí
  • Středem úzkého pilíře (1. kruh) na jeho konec, překrokem vlevo přes komín k výraznému odštěpu (jištění) a po hraně (2. kruh) a přímo hranou do cesty "Sokolí stezka". Protokol za prvovýstupce podal správce MIroslav Peč.
  • P.Krulich,O.Brynda, V.Vladev,10.8.1990
  • Vlevo od Rakova pilíře hranou přes 1 BH na temeno pilíře a dále cestou Rakův pilíř (1K) na vrchol
  • Jiří Šťastný, V.Matouš, P.Waller,7.6.2011
 • 44)RAKŮV PILÍŘ, VIII, RP VIIIb
  • Z police středem pilířku ke kruhu, traverz vpravo ke hraně, zpět do středu pilířku a na polici. Stěnou, přes převis a přes 2. kruh na vrchol.
  • Petr Čermák a Josef Rakoncaj, J.Mertlík, H. Mareš,28.2.1982
  • Od 1. kruhu plotnou přímo (skoba).
  • Petr Roubíček, P.Vedral,26.7.1991
  • Nástup spárou cesty "Břízková" krátce vzhůru, dále vpravo úzkou stěnou pilíře přes 2 kruhy na polici a Břízkovou na vrchol.
  • 1. sportovní přelezení Petr Waller,2005
  • Třetí, zakřivenou spárou napravo od cesty Soliter na předskalí Sokolí věže. Spára začíná za stromem. Cesta končí u břízy pod nástupem cesty Sabat.
  • Adam- Kristian Hrubý, Kryštof Off Pokorný,24.9.2018
 • 48)BŘÍZKOVÁ, ****, VII, 37m
  • Spárou a přes stupeň na polici. Podél spáry v koutě (skoba dodatečně osazena) na balkón, mírně vpravo sokolíkem pod převis ke kruhu. Vzhůru na polici (kruh) a šikmo vlevo na vrchol.
  • Josef Čihula, O.Zeman, F.Kroupa,1.9.1963
 • 49)POSLEDNÍ PŘELÍČENÍ, VIIb, RP VIIc
  • Z police plotnou šikmo vpravo (smyčka) ke kruhu. Koutkem a spárkou na polici. Libovolně na vrchol.
  • Slavoš.Jiřena, M. Maryško,1969
  • Cestou Poslední přelíčení na polici, mírně převislou stěnkou (skoba) na vrchol.
  • F.Hebelka a Václav Šatava, O.Marčík, D.Hons, J. Havel,12.3.1997
 • 51)SABAT, IXb
  • Ze šikmé rampy stěnou přes kruh do jemného sokolíku a jím ke 2. kruhu. Odtud buď ke kruhu cesty Magnézium, nebo ke kruhu cesty Poslední přelíčení. Prvovýstup proveden nesportovním způsobem, 1. sportovní přelezení Petr Čermák.
  • Roman Brt, V. Vaněk,9.3.1986
  • Od 1. kruhu vzhůru do spodního sokolíku a jím doprava do cesty č. 24.
  • R.Brt, Viktor Vaněk,,9.3.1986
  • Od 2. kruhu ke kruhu cesty č. 24, tou na polici a stěnou přes 4. kruh na vrchol.
  • David Semiginovský, J.Janoušek,19.9.1987
 • 54)MAGNÉZIUM, VIIIb
  • Z police po šikmé rampě ke hrané. Hranou vzhůru 4 m, překrok vlevo do sokolíku (jištění), vzhůru na poličku (jištění) a hladkou stěnou ke kruhu. Od kruhu hladkou plotnou na polici a vpravo ke hraně. Hranou krátce vzhůru a podél trhlin šikmo vlevo ke kruhu na cestě č. 19 a tou na…
  • V. Sochor, M. Zvířecí,J.Čermák,13.6.1979
 • 55)INTERDIKT, VIIc
  • Podél hrany (kruh) na polici, cestou "Klikatá spára" na vrchol.
  • Zdeněk Petráň, J. Nováček, M. koláčková, V. |Komárek, J. Janata, J. Macoun,18.4.1984
 • 56)KLIKATÁ SPÁRA, *****, VI
  • Do výrazného kouta a spárou na plošinu (jištění). V stěnou pilíře klikatou spárou na balkón (jištění). Vpravo do kouta a jím ke konci, vlevo na polici ke kruhu cesty č. 19 a tou na vrchol (nebo koutem stále vzhůru na vrchol).
  • B. Mašek,M.Nový,1943
  • Plotnou vpravo od nástupu Klikaté spáry přes dva bh na balkon. Konec u smyce napravo, nebo u borovice vlevo.
  • P.Boček,1986
  • Šikmou spárou na plošinku. Podél trhlinky a vpravo pod převis (smyčky), zleva přes něj a vzhůru ke kruhu. Zprava do díry a podél trhlinky na vrchol.
  • Roman Brt, V. Širl, P. Binhak,20.10.1985
  • Středem žlutě zbarvené stěny ke kruhu. Vlevo nebo vpravo na vrchol.
  • V.Tůma,K.Jerhot,1964
 • 60)SOKOLÍ HRANA, *****, VII, 50m
  • JV hranou, výše podél spáry k hodinám. Vpravo za hranu a koutky ke kruhu. Koutkem a nakloněnou stěnou lehce na vrchol.
  • R.Crha, V.Tůma,1963
  • Z plošiny šikmo doprava k hodinám.
  • Autoři neznámí
  • Vpravo od plotny (pod Žlutou stěnou) stěnkou k převísku, podél trhliny přímo do spáry a tou na balkón. Cestou Sokolí hrana n.v.
  • Zdeněk Hák, M.Matějec, J.Višinský, J. Tichý,28.2.2008
  • V koutě vpravo od JV hrany nejprve rozporem, výše koutem pod převis (skoba), vlevo na šikmou plotnu a jí na vrchol.
  • R.Crha,V.Tůma,1963
  • Lámavým vhloubením do sedla poslední věžičky.
  • J.Urban,M.Procházka,1942
  • Cestou č. 31 kolem borovice vlevo ke kruhu. Dále při hraně ke 2. kruhu a vpravo při hraně na vrchol.
  • P.Krulich,R.Balek,22.6.1991

Obrázková galerie

Fotogenická, Klánovačka, Levitace, foto P. JandíkKadálkův převis,Vzdušné víry,Luft, foto P. JandíkFotogenickáSokolí věž
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Zákaz magnézia a chemických prostředků s výjimkou Panteon, I. a II. liga, slaňovat jen za trvalé slaňáky

OVK Jizerské a Lužické hory | Povolení/omezení lezení | Hlášení závad | Správce Václav Švarc | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

16. 6. Úspěšně skončilo hnízdění sokola na Kostelíku v Moravském Krasu. Lezení opět uvolněno.
Instagram

Instagram Horosvaz