Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Skála u Kohoutova mlýna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18 m

22 hodnocení

Skalní skvost, nejzajímavější lezecký objekt v celém údolí Chotouchovského potoka - Polepky. Skála je značně členitá a skýtá snad všechny klasické lezecké profily (kvalitní plotny, převisy, stěny i několik spar a koutů). Většinou lezců je považována za dosti těžkou a často se říká, že je zde lezení i životu nebezpečné. Faktem je, že některé cesty nejsou zrovna přejištěné, a to především proto, že poskytují opravdu mnoho možností přírodního jištění. My správci skal Kolínska jsme jednoduše neměli to srdce je navrtat po metru. Vlastní materiál je u některých cest tedy doporučován. Sportovní cesty jsou odjištěny svědomitě a dostatečně. Skála je soukromým majetkem OS Horolezci Kolínska, proto se zde chovejte jako na návštěvě a to nejen kvůli sousedům. Přístup je nejvhodnější zvolit ze silnice spojující Červené Pečky a dvůr Hranice (obec Bohouňovice). Jedete-li od Červených Peček, tak v zatáčce před silničním nadjezdem odbočte doprava na parkoviště u silnice. Dále se dejte pěšky dolů po kamenité cestě do údolí Polepky, asi po 400 metrech dojdete kolem rybníka ke Skále u Kohoutova mlýna. Další informace www. hopsuk.cz v záložce Skály Kolínsko.  Podrobné schéma všech cest, variant a pidivariant nakreslil Michal Coubal. PDF ke stažení je zde.

Povívejte se na video

Pašinka, kresba Michal Coubal

 

Pašinka, kresba Michal Coubal

 

 • 1)Pikocesta, 3+, 6m
  • V nejzazší levé části stěny stěnkou přes bříško pod převísek a přímo přes něj.
  • Franta Rámus, P. Novák,1992
 • 2)Nanocesta, 5, 6m
  • Nástup v levé části balvanu jím pod stěnku vlevo od "Bambulákovy cesty" na vrchol.
  • Franta Rámus,1992
  • Doleva k balvanu, poté šikmo vpravo vzhůru ubíhající spárou na vrchol nebo vpravo k druhému nýtu "Mravenčí cesty" a jí na vrchol. Do spáry lze založit uzel na lanovici (bambulák), popřípadě friend.
  • Vladimír Střihavka, J. Bulíček,1999
 • 4)Mravenčí cesta, 6+/7-, 8m
  • Středem plotny přes dva nýty přímo vzhůru k řetězu.
  • Vladimír Střihavka, J. Bulíček,1999
  • Napravo od plotny koutem pod převísek (borhák), dále šikmo doleva ke druhému borháku a převisem šikmo vlevo na vrchol k řetězu "Mravenčí cesty".
  • Vladimír Střihavka, J. Bulíček,1999
  • Koutem cesty "Třetí do počtu" k jejímu prvnímu borháku. Od něj stále mírně šikmo vpravo koutem a vpravo na vrchol k řetězu.
  • Vladimír Střihavka, O. Běhal,2002
 • 7)Špatná volba, 6, 16m
  • Nástup cestou Třetí do počtu", pod převískem stále šikmo vpravo k druhému borháku cesty "Dynamická" a stále šikmo vpravo přes nýt k čtvrtému borháku cesty "Jedenáctismycová" a jí na vrchol. "
  • Vladimír Střihavka, J. Bulíček
 • 8)Dynamická cesta, 6+, 10m
  • Nástup vlevo od cesty "Ptákovina" přímo převisem přes borhák na římsu, dále vzhůru stěnkou přes druhý a třetí borhák k slaňovacímu řetězu.
  • Ondřej Běhal, Vladimír Střihavka, J. Bulíček,12.6.2001
 • 9)Ptákovina, 6, 10m
  • Nástup převisem přímo pod sokolíkem a stěnou přes borhák do sokolíku. Jím výše přes druhý borhák a k nýtu cesty "Špatná volba". Od něj přímo na vrchol k řetězu "Dynamické cesty".
  • Vladimír Střihavka, J. Bulíček,2001
  • Přes spodní převísek k borháku, dále vlevo od pravé hrany přes další tři borháky a mírně vpravo na vrchol ke slaňovacímu řetězu.
  • Vladimír Střihavka, J. Bulíček,2000
 • 11)Krajní cesta, 6, 14m
  • Nástup Břízkovou" cestou. Pod převískem ve střední části stěny traverz doleva za hranu k třetímu borháku "Jedenáctismycové" a jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
  • Nástup vlevo od "Břízkové cesty" přímo třemi převisy přes tři borháky k nýtu "Břízkové cesty" a jí na vrchol.
  • Autoři neznámí,2000
 • 13)Břízková cesta, ***, 6-, 18m
  • Nástup cestou Šikmá spára" z ní asi po třech metrech mírně vlevo k prvnímu borháku a přímo vzhůru koutem se spárou (možno využít první tři borháky cesty "5SSR") k nýtu a dále mírně vpravo koutem k slaňovacímu řetězu na vrcholu. "
  • Autoři neznámí
 • 14)5SSR, 8, 18m
  • Nástup "Břízkovou cestou" k jejímu prvnímu borháku. Od něj mírně šikmo vpravo pod převis a hranou převisu přímo vzhůru do kolmé plotny přes tři borháky pod levou část střechového převisu. Jím mírně šikmo vpravo přes další dva borháky vzhůru k slaňovacímu řetězu.
  • Vladimír Střihavka a Ondřej Běhal,2004
 • 15)Po stropu, 8, 18m
  • Cestou "Šikmá spára" k jejímu prvnímu kruhu. Od něj přímo vzhůzu stěnkou k řetězu pod střechový převis a jeho středem přes nýt na jeho hranu. Z té mírně šikmo vlevo k nýtu a od něj mírně šikmo vpravo na vrchol ke slaňovacímu kruhu.
  • P. Kolář, C. Kroupa,1964
 • 16)Varianta Závodní, 7+/8-, 20m
  • Varianta cesty Po Stropu". Pod střechovým převisem doprava, z pravé části převisu traverzem vlevo po jeho hraně, dále mírně vlevo cestou "Po Stropu". "
  • Autoři neznámí
  • Nástup "Cestou do školy" a v její horní části od druhého nýtu (páté jištění v cestě) ručkováním vlevo po hraně střechového převisu. Ze středu hrany převisu přímo vzhůru (vpravo je výrazný chyt) přes druhý převis (borhák v "kýlu") ke slaňovacímu kruhu.
  • Michal Coubal,1994
  • Nástup výrazným koutem vzhůru k prvnímu kruhu, poté šikmo vpravo po polici přes první nýt Cesty do školy", dále šikmo vpravo výraznou ubíhající spárou (přes čtvrtý borhák "Přímé cesty drsňáku") a stále mírně šikmo vpravo podél výrazné ubíhající spáry (přes první borhák varianty …
  • P. Kolář
 • 19)Cesta do školy, 8-/8, 18m
  • Přes převísek k prvnímu borháku v plotně. Dále jí přes druhý borhák, a zleva koutkem v převisu (třetí borhák) k nýtu na polici. Z ní přímo ke druhému nýtu na pravé hraně převisu a jí do stěnky s dírami k třetímu nýtu (šesté jištění v cestě) a mírně šikmo vlevo na vrchol ke slaňo…
  • P. Novák,1988
 • 20)Spojka, 8-/8, 21m
  • Varianta cesty Do školy". Od jejího pátého jištění vlevo ručkováním po hraně převisu a vzhůru pod druhý převis. Pod ním traverzem vpravo k šestému jištění "Cesty do školy" a dále jí. "
  • Autoři neznámí
  • Nástup vpravo od "Cesty do školy" převisem k prvnímu borháku. Od něj těžce do odštěpu a přímo stěnou přes druhý a třetí borhák (kolem něj zleva) do rajbasu a na ukloněnou polici ke čtvrtému borháku. Dále přímo převisem a stěnou přes pátý a šestý borhák k slaňovacímu řetězu.
  • P. Hovorka, P. Novák,1979
 • 22)Přímá cesta (Přes spoďák), *****, 7-/7, 19m
  • Středem plotny pod převis (friend), a jím výše ke kruhu nad výrazným spoďákem. Dále koutem po zaplouvákách přes nýt ve spodní části plotny, a přímo ke druhému kruhu. Dále stěnkou mírně šikmo vlevo k nýtu do kouta a jím na vrchol ke slaňovacímu řetězu.
  • P. Kolář, P. Hovorka,12.1978
 • 23)Duna, 8-, 19m
  • Různě pod převis a jím k nýtu. Výše převisem a tupou hranou k nýtu „Pilířové cesty“ a dále jí.
  • Michal Coubal,1993
 • 24)Přes třetí kozu, 8-, 19m
  • Cestou Přes dvě kozy" na balkón a z něj přímo vzhůru přes borhák pod převis a jím k nýtu cesty "Šikmá spára". Dále jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
 • 25)Pilířová cesta, 6+, 21m
  • Zprava různě pod převis ke kruhu. Od kruhu doleva pod převisem na hranu k nýtu a vzhůru přes druhý kruh Přímé cesty" a dále jí. "
  • Autoři neznámí
  • Varianta cest "Pilířová". Od jejího druhého kruhu mírně šikmo vlevo přes borhák pod převis a jím přímo vzhůru přes druhý borhák na vrchol k řetězu.
  • Jan Mlázovský, V. Střihavka, O. Běhal,2000
 • 27)Cesta plná pavučin, 8/8+, 20m
  • Nástup v levé části soustavy balvanů přímo přes převis (první borhák) přímo k prvnímu kruhu "Pilířové cesty". Od něj přímo vzhůru velmi těžce středem převisu přes spoďák k druhému borháku a mírně vpravo cestou "Diretisima" na vrchol.
  • Ondřej Běhal,8.6.2003
 • 28)Diretisima, 7+, 20m
  • Přes skalní hodiny přímo ke kruhu pod převisem, v jeho pravé části přes něj koutkem k prvnímu nýtu, plotnou mírně šikmo vlevo a vzhůru k druhému nýtu. Od něj šikmo vlevo pod převis ke třetímu nýtu a jím přímo na balkon ke slaňovacímu řetězu.
  • Vladimír Střihavka, J. Mlázovský,1999
  • Varianta cesty "Diretisima". Jí k nýtu nad převisem a od něj mírně šikmo vpravo a po té přímo plotnou a mírně šikmo vlevo k druhému nýtu cesty "Diretisima" a jí na vrchol.
  • Vladimír Střihavka,1999
 • 30)Údolní cesta, *****, 5+, 23m
  • Nástup přímo středem přes soustavu balvanů a stěnkou přes borhák ke kruhu. Dále podél členité spáry vzhůru přes dva nýty a mírně šikmo vlevo spárou mezi převisem a horním pravým pilířem (hodiny) na balkón. Z něj vpravo stěnou přes nýt na vrchol k slaňovacímu řetězu.
  • Autoři neznámí
 • 31)Varianta Po rohu, 7-, 22m
  • Od druhého nýtu Údolní cesty" mírně šikmo vpravo a přes převis pilířem k nýtu. Od nýtu mírně šikmo vlevo na hranu a za roh. Výše stěnkou přes poslední nýt "Údolní cesty" na vrchol ke slaňovacímu řetězu. "
  • Autoři neznámí
 • 32)Plotnová cesta, 6+, 23m
  • Jarní cestou" ke druhému kruhu. Od něj přímo vzhůru spárkou ve středu plotny k nýtu a dále mírně šikmo vpravo ke kruhu. Od něj přímo vzhůru stěnkou vpravo od převisu na vrchol ke slaňovacímu kruhu (6). Cesta lezena též od kruhu mírně šikmo vlevo koutem a spárou na vrchol k řetěz…
  • Autoři neznámí
 • 33)Kosmická varianta, 7-/7, 23m
  • Od druhého kruhu Plotnové cesty" mírně šikmo vlevo koutem pod převis a jím přímo přes dva borháky na vrchol. "
  • Autoři neznámí
 • 34)Jarní cesta, 4, 25m
  • Koutem v levé části soustavy balvanů, výše stěnou přes borhák ke kruhu Údolní cesty". Dále šikmo doprava nahoru po rampě přes dva kruhy doprava za hranu k "Jedničkové cestě" a jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
  • Jarní cestou" ke třetímu kruhu. Od něj šikmo doleva nahoru pod převisem na polici kolem vánoční borovičky k druhému kruhu "Plotnové cesty" (štand). Od kruhu mírně šikmo vpravo a ustupující stěnkou přímo vzhůru na vrchol k slaňovacímu kruhu. "
  • Autoři neznámí
 • 36)Přes koně, 5+, 25m
  • Jarní cestou" ke třetímu kruhu. Od něho mírně vlevo a vzhůru výrazným koutem mezi převisy přes nýt do "Jedničkové cesty" a jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
 • 37)Šikmá hrana, 5, 25m
  • Zprava trhlinou v soustavě balvanů na blok. Stěnkou vpravo od Údolní cesty" vzhůru k borháku a stále šikmo vpravo nahoru přes druhý borhák po oblé hraně rampy souběžně s "Jarní cestou" přes čtvrtý borhák cesty "Zvon" ke hraně a doleva na rampu ke třetímu kruhu "Jarní cesty" a jí…
  • Autoři neznámí
 • 38)Cesta do země oz, 7-/7, 23m
  • Vede vlevo pod dolním velkým převisem podél či po odštípnutých blocích, z nichž se přešahuje do výrazného W na hraně převisu a cvaká se první borhák, od něhož se jde pomocí paty velmi mírně doprava k nýtu a dále ke druhému kruhu Jarní cesty" a různě dále. "
  • Autoři neznámí
  • Od prvního borháku cesty "Do země Oz" mírně šikmo vlevo těžce ke druhému borháku cesty "Šikmá hrana". Dále rampou přímo ke druhému kruhu "Jarní cesty" a "Plotnovou cestou" na vrchol.
  • Ondřej Běhal, T. Neumann,8.6.2002
 • 40)Klokan, 9-, 23m
  • Středem dolního velkého převisu přes borhák těžkým bouldrovým skokem z vrcholu "balvanu" ke druhému borháku na hraně převisu. Dále pak ke druhému nýtu cesty "Do země Oz" a jí dále.
  • P. Novák,7.7.2001
 • 41)Zvon (Velký převis), *****, 8/8+, 23m
  • Přímo přes velký balvan tzv. "Jahodu" pod dolním velkým převisem. Z jeho pravé části do převislé stěnky k borháku. Od něj mírně šikmo vpravo přes klíčovou škrabku do sokolíka a přímo přes další tři borháky na rampu. Z ní přímo stěnkou přes pátý borhák do cesty "Přes koně" a jí n…
  • P. Novák, P. Hovorka,1979
 • 42)Cesta do kopce, 8+, 23m
  • Cesta vede převislou stěnkou mezi dolními převisy přes dva borháky. Nad druhým borhákem mírně vlevo na hraně převisu se odehrává klíčový boulder. Dále lze pokračovat přes 3. a 4. borhák cesty "Zvon" nebo přes nýt "Kohoutí cesty" nahoru ke třetímu kruhu "Jarní cesty" a různě dále.
  • Michal Coubal,1993
 • 43)Radikální varianta, 8+/9-, 23m
  • Nástup totožný s cestou "Do kopce", ale z převislé stěnky se cvaká první borhák cesty "Zvon" kolem něhož se jde zprava stěnkou po malých lištách do výrazného sokolíku cesty "Zvon" k jejímu druhému borháku a dále různě.
  • Ondřej Běhal,5.5.2005
  • Přímo převislou stěnkou cesty "Do kopce" na hranu k jejímu druhému borháku, od něj šikmo vlevo hranou převisu přes druhé borháky cest "Zvon" a "Klokan", výlez z hrany převisu vlevo přes první borhák cesty "Do země Oz".
  • Ondřej Běhal, T. Neumann,9.9.2004
 • 45)Kohoutí cesta, 7-/7, 24m
  • Levou částí dolního černého převisu přes první borhák cesty Do kopce" nebo přes kruh v hraně převisu na poličku ke druhému kruhu. Dále vzhůru přes nýt ke 3. kruhu "Jarní cesty" a různě na vrchol. "
  • Autoři neznámí
 • 46)Hec o pivo, 7/7+, 24m
  • Varianta "Kohoutí cesty". Nástup jí a přímo ke kruhu nad převisem do čelní plotýnky. Jí za malé lišty přímo na polici a ke druhému kruhu "Kohoutí cesty".
  • Vladimír Střihavka, N. Klvaň, T. Pilc,1998
 • 47)Pravý převis, ***, 7-/7, 22m
  • Pravou částí dolního černého převisu různě do výrazného tojúhelníku na hraně převisu (první borhák) a přes něj mírně šikmoi vpravo a dále cestopu Jižní hrana" nebo ke 2. kruhu „Kohoutí cesty“ a jí. "
  • Autoři neznámí
 • 48)Jižní hrana, 6+, 22m
  • Koutem v pravé části dolního černého převisu na balkón s nýtem a po jižní hraně přes dva borháky k nýtu Jedničkové cesty" a jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
  • Levou částí jihovýchodní stěny přes kruh k nýtu, po hraně mírně doprava a přímo stěnkou vlevo od jeskyňky přes borhák na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 50)Matematická cesta, 7-, 15m
  • Plotnou vlevo od Jihovýchodní spáry" přes nýt přímo k 2. nýtu „Jedničkové cesty“ a jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
  • Spárou přes tři nýty k jeskyňce a středem stěny na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 52)Cesta přímo, 6+, 15m
  • Vpravo od Jihovýchodní spáry" plotnou přes nýt k cestě „Prohnutá“ a jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
 • 53)Bříško, 7, 15m
  • Přes bříško na lištu. Dále pak k cestě Prohnutá" a jí na vrchol. "
  • Autoři neznámí
 • 54)Prohnutá cesta, 4, 15m
  • Pravou spárkou v jihovýchodní stěně doleva na lištu a stěnkou vpravo od jeskyňky přes nýt na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Pravou částí jihovýchodní stěny.
  • Autoři neznámí
  • Přeskok na vrcholu údolní stěny z kraje odštěpu v horní části pilíře vpravo od koutu na poličku ve vrcholové části skály (TOP cesty "Do školy"). Jištění od vrcholového dobíráku.
  • Ondřej Běhal,29.3.2002
  • Přeskok opačným směrem nežli HIP
  • Ondřej Běhal,29.3.2002

Obrázková galerie

Panorama zpoza potokaSkála u Kohoutova mlýnaSkála u Kohoutova mlýnaKruh na hlavním vrcholu s vyraženým letopočtem.Skála u Kohoutova mlýna 2021
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz