Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Vlčí důl - Vlčí skály

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 mortorula

0 hodnocení

0 hodnocení

Sektor se nachází v severní část Vlčího dolu, cca 1,4 km JJV od obce Toušice. Skály se rozkládají po obou březích potoku Výrovka (někde také jako Vavřinecký potok). Výrovka je velmi významný, krásný, nejdelší a nejvodnatější potok Kolínska. Během své 69,9 km dlouhé poutě od jihu na sever prakticky celým Kolínskem vytváří malebná hluboká údolí, kde divoce skáče z kamene na kámen, ale i klidné štěrkovité nivy plné lučního kvítí. Během období mladšího terciéru a kvartéru se prokousala nejdříve sedimenty svrchnokřídového moře, a pak hned mimořádně odolnými neoproterozoickýmými až kambridskými horninami Kutnohorského krystalinika, které na její trase prezentují především dvojslídné migmatity a ortoruly a také poněkud méně odolné dvojslídné svory. Migmatity a ortoruly zde často tvoří členitá a vysoká skalní defilé při okrajích údolí, na nichž se zde pěstuje skalní lezení. Nejinak je tomu i v případě Vlčích skal.


Do tohoto poměrně rozsáhlého sektoru je vhodné přistupovat od obce Toušice. Možnosti jsou dvě. První je od zemědělského družstva na JJV okraji obce po polní cestě podél aleje topolů proti proudu Výrovky. Cesta se asi po 0,5 km zratí a je nutné pokračovat ještě asi 120 m údolím k Toušické skále, která se nachází vpravo v levém údolním svahu. Druhou možností je vydat se z Toušic po žluté nebo naučné turistické značce směrem k JJV až ke kamennému mostku. Zde je možné buď pokračovat dále po žluté ke skalám v pravém údolním svahu a Opuštěnému lomu, nebo mostek překročit a vydat se ke skalám na levém údolním břehu. Další možná přístupová cesta vede z obce Zásmuky. Při západním okraji obce je nutné ze silnice I/2 vedoucí na Doubravčany a Prahu odbočit vpravo hned za obezděným lesem a sjet po panelové cestě stále k SZ do údolí Výrovky ke kamenému mostku. Zde narazíte na žlutou turistickou značku. Od mostku je třeba dát se doprava po proudu Výrovky po žluté turistické značce asi 700 m. Jednotlivé skály jsou roztroušené na obou březích Výrovky. Terén je obtížný a sranda není ani překročit potok. Dobré je řídit se GPS souřadnicemi.

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz