Facebook

Český horolezecký svaz

Pevnost - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 hodnocení

  • Cesta nejvíce vlevo na stěně za rohem. Kolmou hladkou stěnou přes 3 nýty a pak dále již lehčeji přes 2 nýty ke slaňáku. Nástup od řetězu, nebo zdola cestou Skálová 45 (Podhradí) za nízkého stavu vody.
  • Roman Blahník, P. Obst,200?
 • 2)MATĚJSKÁ POUŤ, 5+, 20m
  • Hranou na plošinku, doleva za hranu a vzhůru šikmo doleva k rozeklanému převisu a přes něj na vrchol.
  • František Mezera, J.Masner,1991
 • 3)INVAZE, 5+, 22m
  • Hranou na plošinku a vzhůru do koutové spáry. Přes dutý blok doleva na ukloněnou hranu a trhlinkami k řetězu.
  • František Mezera, J.Masner,1991
 • 4)PERIFERIE, 7-, 22m
  • Stěnou vpravo od hrany na polici. Zleva okolo převisu a spárou (kr) a trhlinami k řetězu.
  • František Mezera, J.Masner,1991
 • 5)ČAROVNÁ HRANA, 6+, 20m
  • Trhlinami a stěnou pod střechu. Zprava spárou a stěnou ke kruhu. Vzhůru do kouta a jím a trhlinami až na úplný vrchol k rezavému slaňovacímu kruhu.
  • František Mezera, J.Masner,1991
  • Vlevo od cesty Noční Motýl. Podél schodovitě zalomené hrany přes bh pak kolmou a na závěr poklopenou stěnkou ke slaňáku.
  • O.Huml, F. Mezera,1991
 • 7)NOČNÍ MOTÝL, 8-, 20m
  • Trhlinou ke kruhu. Zprava na římsu a stěnou ke 2. kr. Zleva vzhůru převislou stěnou na ukloněnou plotnu a vhloubením na vrchol.
  • František Mezera, J.Gracel,1991
 • 8)SMÍŘENÍ, 5+, 20m
  • Koutem a stěnou na balkon (bh). Spárou vzhůru pod převis a zprava přes něj na vrchol.
  • František Mezera, Květa Šolarová,1991
  • Krásná cesta podél hrany dole přes dva kruhy a dále přes nýt a kruh opět k nýtu tentokrát mírně doleva a přes poslední nýt ke slaňáku.
  • František Mezera, J.Masner,1991
 • 10)KRUHY PŘED OČIMA, 8-, 20m
  • Stěnou, téměř v jejím středu přes nástupový kruh a dále přes dva kruhy na polici a dále širokou spárou do kouta na vrchol.
  • František Mezera,1991
 • 11)PŘEDÁVKOVÁNÍ, 7+, 20m
  • Zprava k odštěpu, přes dva bh a vzhůru na polici (bh). Přímo přes plotnu (bh) a převis (bh) k vrcholu (řetěz).
  • František Mezera, J.Masner,1991
 • 12)SILNÝ KAFE, 6+, 20m
  • Nástup stejně jako Italská Cesta, od jejího prvního (a jediného) kruhu doleva přes nýt na polici. Zleva podél stromu vzhůru na blok a trhlinou k poslednímu nt Italské Cesty a tou ke společnému řetězu.
  • František Mezera, K.Šolarová,1991
 • 13)ITALSKÁ CESTA, 5, 20m
  • Z bloku vzhůru (kr) na polici a zprava podél stromu trhlinou dále přes jeden nýt na vrchol. K řetězu cesty Předávkování.
  • František Mezera, Květa Šolarová,1991
 • 14)CESTA PRO KVĚTU, 6, 20m
  • Vzhůru doprava na stupeň a pak přímo přes tři nýty na polici a stěnou k poslednímu nýtu cesty Italská Cesta a tou na vrchol ke společnému slanění.
  • František Mezera, Květa Šolarová,1991
 • 15)JARNÍ HRANA, 4+, 22m
  • Z bloku překrok doprava na hranu a tou na vrchol. Štand u borovice nebo u levého řetězu.
  • František Mezera, Květa Šolarová,1991

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz