Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Královský zámek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Žďárské vrchyPP Devět skal

0 hodnocení

Střední, nejdelší část hlavního hřebene Devíti skal.

  • Za balvanem stěnkou na pravý okraj vrcholu věžičky.
  • Jiří Kohout, J.Kovařík, O.Vodáček,7.7.1976
  • Vpravo od balvanu nižší stěnkou po lištách na hřebínek.
  • J.Kovařík, J.Kohout, O.Vodáček,7.7.1976
 • ČERNÝ KORZÁR, IV, A0, RP 5, 20m
  • Stěnkou do vhloubení a dále úzkou spárkou do sedélka na hřebenu.
  • Petr Bořil, M.Schwarz, F.Trefulka,3.7.1975
  • Kaňonem pod převislý komínek, tím pod výšvih, přes něj na hřeben a po něm na vrchol Pyramidy.
  • František  Trefulka, F. Roučka,1.2.1975
  • Zelenou členitou stěnkou a převislým koutem (nebo obtížně přes výrazný hranatý blok) na hřeben.
  • P.Bořil, J. Kohout,7.7.1976
  • Koutkem pod převis a přímo přs něj. Chvíli spárkou a dále stěnou na vrchol. Nutné vlastní jištění!
  • J. Juda, D. Stejskal, L. Trefulková,14.10.2000
  • Stěnkou pod převis a jeho pravou stranou do vhloubení, jím n.t. na šikmou římsu a doleva spárkou na hřeben. Hezká cesta.
  • P.Bořil, M. Schwarz, František  Trefulka,3.7.1975
  • Popis chybí
  • František  Trefulka,12.9.1981
  • Přechod celým hřebenem od konce Záludné věže až na hlavní vrchol.
  • V. Vorlíček,1957
  • Hladkou stěnkou, pilířkem a pravou vrcholovou stěnkou na hřeben.
  • P.Bořil, A.Zavadil, M. Schwarz,27.4.1976
  • Vpravo od konce vedlejšího hřebene Pyramidy dole skloněnou, nahoře svislou nepříznivě vrstvenou stěnkou na římsu, doleva přes stupeň na hřeben a po něm na vrchol Pyramidy.
  • F. Roučka, František  Trefulka,21.9.1975
  • Převislou stěnkou a přes oblé bloky na skloněnou lávku a přes oblý blok na hřeben.
  • P. Baar, František  Trefulka, F. Roučka, D. Černá,18.6.1978
  • Koutem do skalního okna a převislou spárkou do sedýlka na hřebenu.
  • P.Bořil, M. Schwarz, František  Trefulka,3.7.1975
  • Vpravo od Rohového komína středem stěny podél výrazných, mělkých a otevřených spár na hřeben.
  • P. Fiala, M. Chlubna,16.6.1985
  • Svislou hladkou stěnou, přes strop n.t. přímo do vrcholové stěny a tou na hřeben. Velmi namáhavé.
  • P.Bořil, M. Schwarz,22.3.1977
  • Nástup 1m vlevo od hrany přes oblý převisek a oblý blok na pravý okraj skloněné lávky a přes stupeň doleva na hřeben.
  • P. Fiala, J. Poukarová,17.5.1978
  • Stěnkou těsně vlevo od výrazného koutu ke 2.odštěpu a na úzkou římsičku. Hladkou stěnkou v.t. a šikmo doprava na hřeben. Velmi hezká cesta.
  • Petr Bořil, M.Schwarz,27.4.1976
  • Mělkým žlabem vpravo od Větrné věže pod vrcholový blok a převislou stěnkou podél trhlin na hlavní vrchol stranou od zábradlí.
  • J. Vostrčil, J. Ouda,17.6.1978
  • Svislou stěnou po mělkých spárách n.t. do vhloubení a převislou stěnkou na hřeben. Namáhavé.
  • P.Bořil, M. Schwarz, J. Kovařík, J. Kohout,7.7.1976
  • Nástup asi 4m od pravé hrany stěny. Po stupních do jemné spárky, stěnkou na římsu, širokou spárou na mechovou polici a stěnkou na hřeben.
  • P.Bořil, J. Sysel, M. Schwarz, J. Kohout,14.10.1976
  • Výstup vede výrazným koutem. Přes stupně do vhloubení a převisem s vklíněnými balvany na hřeben.
  • J. Sysel, P.Bořil,15.10.1976
  • Těsně vpravo od rohu stěny na římsu, výrazným komínem na plošinku a přes stupeň na hřeben.
  • F. Roučka, František  Trefulka,12.10.1974
  • Vhloubením přes několik poliček vpravo od cesty Kámen a bolest na velkou polici a stěnkou na hřeben.
  • Petr Bořil, M.Schwarz, J.Sysel,15.9.1976
  • V Poustevníkově koutě pod obrovský převis (nýt), šikmo vlevo a zpátky převisem vpravo k dalšímu nýtu v převisu. Přímo a plotýnkou na vrchol.
  • P.Hartmann, M.Hartmann,1.9.2002
  • Nástup v nejvyšším bodě terénu. Stěnkou se skloněnými lištami na mechovou lávku a stěnkou nahoru.
  • J. Vostrčil, J. Ouda,18.6.1978
  • Popis chybí
  • František  Trefulka,12.9.1981
  • Uprostřed stěny za obrovským balvanem přes převisek do stěny, jí pod plochý převislý blok a přes něj do štrbiny v hřebeni.
  • Autoři neznámí,12.9.1979
  • Vhloubením do krátkého šikmého komínku, doprava na úzkou lávku a přímo vzhůru přes veliký blok pod převis a přes něj zprava na vrchol.
  • P.Bořil, M. Schwarz, A.Zavadil,27.4.1976
  • Členitou stěnkou vlevo od široké trhliny, přes převislý bloček na hřeben a po něm po stupních vlevo od vrcholového převisu na vrchol věže.
  • A.Zavadil,27.4.1976
  • Lišejníkovou stěnou na hlinitou lávku a zprava pod velký převis. Přes něj v.t. do vrcholové stěnky a tou přímo na vrchol.
  • Petr Bořil, M.Schwarz, A.Zavadil,27.4.1976
  • Skloněnou stěnkou, po hranatém pilířku a členitým vhloubením na hřeben.
  • Miroslav Schwarz, P.Bořil, A.Zavadil,27.4.1976
  • Přes dva ploché pilířky a skloněnou stěnku na hřeben.
  • A.Zavadil,29.4.1979
  • Hladkou stěnkou v mělkém vhloubení na římsu, přes vyčnívající bloček a skloněnou stěnku na hřeben.
  • P.Bořil,27.4.1976
  • Nástup 3m vlevo od ostré hrany v prostřední části stěny. Zelenou stěnkou k výraznému bločku a dále přes několik převisků vlevo od hrany na hřeben.
  • P.Bořil, M. schwarz, J. Sysel, J. Kovařík,15.10.1976

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno 1.1. až 30.6.
Dokument Ochrany přírody: Přehlášení 2016, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Pavel Novák (ČMV)

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

24. 5. Hnízdění Kateřinský prst/Žleby, Moravský Kras, část zaveřená do 16.7.
19. 5. 20.5. až 22.5. (středa až pátek) se filmuje natáčení v jeskyni v sektoru Staré skály (Sloup, Mor. Kras). Nelezte tam v tyto dny, prosím.