Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Centrální stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 hodnocení

Vlčtej, sokolík. Foto Jan Polák
GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!
  • Nástup po jižní hraně, po ní pod převis, přes převis vzhůru zleva (těžší), či zprava (lehčí) na stupeň v hraně (skoba). Po hraně pod vrcholový převis (skoba), přes který n.t.
  • Zdeněk Vaník, P.Tomášek,1964
 • 2)HRADNÍ, 5, 17m
  • Nástup těsně vpravo od jižní hrany spárkou až pod převis (borhák). Nyní šikmo doprava vzhůru až pod velký převis - mírně vlevo (Bh) a hladkým koutem n.t.
  • Jan Kraus, P.Kraus, B.Brejcha,1962
 • 3)VYKROPENÁ HLAVA, 5+, 16m
  • Přímo pod velký převis (zde Bh z "Hradní") a pravou částí koutu n.t.
  • J.Žižka, P.Vykouk,14.11.1987
  • Přímo středem mezi cestami "Vykropená hlava" a "Hádavá var." přes plotnu (borhák), dále přes šikmou plotnu (borhák) pod střed velkého převisu, přes něj (borhák) přímo n.t.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
  • Nástup vlevo od "Alpinistické", stěnkou podél "A.c." vzhůru na šikmou plošinku (skoba) a dále "Alpinistickou" n.t.
  • Korbel, Špelina,1984
  • V polovině JV stěny krátkým komínem (Bh) pod převis a trhlinou v něm vzhůru přes další převis na šikmou plošinku (skoba). Dále pravoúhlým koutem (zprava od velkého převisu) n.t.
  • lezci z KAČ Plzeň,před 1945
  • Přímo vzhůru k trhlince "Alpinistické" stěnkou vpravo podél komínu "A.c.". Odtud šikmo vpravo přes plotnu (Bh), ke koutku (ubíhajícím šikmo vlevo) a jím n.t.
  • Petr Hejtmánek, M.Majer,1980
  • Kolmou stěnou podél trhlinek do otevřeného komína, jím vzhůru až pod převis. Dále traverzem po úzké římse asi 3m doleva na stupeň a z něho koutem n.t. Do komína možno nástup pravým traverzem od 1.jištění "Atletické".
  • Jan Kraus, P.Kraus,1963
  • Shodně jako "Komínová" až pod převis. Dále levou částí převisu (skoba) přímo n.t.
  • plzeňští lezci
 • 10)PŘÁTELSKÁ, ****, 6-, 16m
  • Nástup asi metr vlevo od východní hrany od cesty Rytířská, přímo plotnou vzhůru, (borhák) dále vzhůru přes oblé bříško a středem (borhák) možno lehčeji zleva a pod vrcholový převis, přes něj přímo vzhůru (bh) n.t.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
 • 11)RYTÍŘSKÁ, *****, 6
  • Nástup na východní hraně, asi po 4m vpravo od hrany společné jištění s "Klikatou" (Bh), dále pokračuje po hraně (malé hodiny) až pod malý převísek a podél něho dále šikmo doprava n.t.
  • Jan Kraus, P.Kraus,1962
  • Shodně s "Rytířskou" až pod vrcholový převísek. Odtud přímo po hraně přes tento převísek (borhák).
  • Jindřich Zachariáš, H.Zachariášová,25.10.1984
 • 13)KLIKATÁ - PŘÍMÁ VARIANTA, *****, 7-, 16m
  • Středem stěnky mezi "Rytířskou" a "Klikatou" přes jedem borhák ke společnému jištění.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
 • 14)KLIKATÁ CESTA, *****, 6
  • Převislým koutem k vodorovnému zářezu, traverz vlevo (borhák společný s "Rytířskou"). Dále šikmo doprava vzhůru (borhák) pod převis (borhák) a převisem n.t.
  • Zdeněk Vaník, L.Pekárek,1965
 • 15)KLIKATÁ - NAPŘÍMENÁ VAR., *****, 6+, 19m
  • Stejně koutem k zářezu jako "Klikatá", odtud přímo vzhůru tenkou spárkou (borhák), mírně doleva k 2.Bh "Klikaté" a shodně n.t.
  • Zdeněk Vaník,1982
  • Středem vystouplého malého pilíře k příčné spáře (skoba), středem hladké plotny (možno mírně zleva - lehčí) (borhák) pod převis. Dále středem převisu (borhák) n.t.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2001
  • Kolmou úzkou spárou vzhůru ke vklíněnému kameni (smyčka). Dále spárou (v její levé hraně hodiny) až do trojúhelníkové jeskyňky pod převisem. Dále traverz šikmo doprava na balkonek a spárou po jeho levé straně n.t.
  • Jan Kraus, P.Kraus,1962
  • Nástup uprostřed hladké stěny mezi "Bratrskou" a "Sokolíkem" po malých chytech (borhák) vzhůru k trhlině, která šikmo doprava protíná stěnu, tou k díře ve spáře (borhák). Dále přímo vzhůru na balkon a k hradu (společně s "Bratrskou").
  • Zdeněk Vaník, I. Tichý,1964
 • 19)SOKOLÍK, *****, 5
  • Sokolíkem v koutě východní stěny vzhůru až k jeho ukončení, přes stupně šikmo vzhůru (mírně vpravo) pod velký převis. Dále sokolíkovým krokem zleva přes převis vzhůru až ke slaňáku.
  • Jan Kraus, P.Kraus,1962
 • 20)ŠIMIHO VAR., *****, 9-
  • Středem kolmé hladké plotny přes 2 borháky. Možno dolézt "Sokolíkem", nebo "12501" ke slanění.
  • 1.RP Jiří Šimandl
 • 21)12501, 6+/7-
  • V pravé části hladké plotny a částečně po hraně k borháku přes šikminu, na které křižujeme "Sokolí variantu" pod druhou plotnu podél spáry (borhák) na balkón (vrchol 2.plotny - zde křižujeme "Krátkou sp."), přes závěrečnou převislou plotnu (borhák) na druhý balkón (slaňák).
  • Daniel Pechmann, D.Moravec
  • Vpravo od nástupu "12501" na asi 2m předskalí. Odtud vlevo po šikmině (mezi dvěma plotnami) do "Sokolíka".
  • Autoři neznámí
 • 23)NÝTOVÁ, 6+
  • Nástup na asi 2m předskalí (shodně se "Sokolíkovou var." a "Krátkou sp."). Úkrokem na sokolíkovou šikminu, odtud pravou částí druhé plotny (minuvší starý nýt) k borháku a na balkon (křížení s "Krátkou spárou"). Dále přímo vzhůru (minuvší starý nýt) pře borhák n.t.
  • pravděpodobně plzeňští lezci
  • Nástup na asi 2m předskalí (shodně se "Sokolíkovou var." a "Nýtovou"). Koutovou spárou vpravo vzhůru na polici (první balkon), po které traverz vlevo až k převisu "Sokolíka" a shodně s ním n.t.
  • Pavel Tomášek,1964
  • Podél hrany pilířku (borhák) vzhůru na polici (shodná s "Krátkou sp.") pod převis (skoba) - zde křížení s cestou "Správcovská". Dále mírně vpravo přes rozlámaný převis (skoba) n.t.
  • Zdeněk Vaník, J.Nový,1982
  • Ze severovýchodního předskalí malou stěnkou mírně vlevo vzhůru ke spárce zprava ji přetínající (borhák) po hraně bloku vzhůru na polici, pod převis (skoba) - zde křížení s cestou "Tělocvična". Dále mírně zleva přes pevný převis (borhák) vzhůru ke slaňáku.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
  • Vpravo od "Správcovské" rozšiřující se spárou na polici. Dále zprava (koutem) okolo rozlámaného převisu ("Tělocvična") n.t. varianta b) středem plotny (nýt) mezi originálem a var. c) na polici. Dále shodně s originálem - 5- varianta c) pravým komínem s velkým zaklíněným kame…
  • plzeňští lezci,1962
  • Maly boulder vpravo od komínu "Písečné cesty". Dále středem přímo vzhůru.
  • David Moravec, D.Pechmann,2001
  • Z balkonu "Koutové" traverz na "Vlčtejnskou hranu" k první skobě. Středem celého JV masivu traverz vpravo až pod velký převis v "Komínové" (a "Přátelské") - zde doporučené stanoviště. Přes hranu pod převísek dále pr. traverz hladkou stěnou pod převis "B.M. pilíř" (a "Bratrské").…
  • Pavel Ouběch, E.Todorov,1977

Obrázková galerie

Centrální stěnaCentrální stěnaCentrální stěna
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu