Facebook

Český horolezecký svaz

Centrální stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2 hodnocení

Vlčtej, sokolík. Foto Jan Polák
  • Nástup po jižní hraně, po ní pod převis, přes převis vzhůru zleva (těžší), či zprava (lehčí) na stupeň v hraně (skoba). Po hraně pod vrcholový převis (skoba), přes který n.t.
  • Zdeněk Vaník, P.Tomášek,1964
 • 2)HRADNÍ, 5, 17m
  • Nástup těsně vpravo od jižní hrany spárkou až pod převis (borhák). Nyní šikmo doprava vzhůru až pod velký převis - mírně vlevo (Bh) a hladkým koutem n.t.
  • Jan Kraus, P.Kraus, B.Brejcha,1962
 • 3)VYKROPENÁ HLAVA, 5+, 16m
  • Přímo pod velký převis (zde Bh z "Hradní") a pravou částí koutu n.t.
  • J.Žižka, P.Vykouk,14.11.1987
  • Přímo středem mezi cestami "Vykropená hlava" a "Hádavá var." přes plotnu (borhák), dále přes šikmou plotnu (borhák) pod střed velkého převisu, přes něj (borhák) přímo n.t.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
  • Nástup vlevo od "Alpinistické", stěnkou podél "A.c." vzhůru na šikmou plošinku (skoba) a dále "Alpinistickou" n.t.
  • Korbel, Špelina,1984
  • V polovině JV stěny krátkým komínem (Bh) pod převis a trhlinou v něm vzhůru přes další převis na šikmou plošinku (skoba). Dále pravoúhlým koutem (zprava od velkého převisu) n.t.
  • lezci z KAČ Plzeň,před 1945
  • Přímo vzhůru k trhlince "Alpinistické" stěnkou vpravo podél komínu "A.c.". Odtud šikmo vpravo přes plotnu (Bh), ke koutku (ubíhajícím šikmo vlevo) a jím n.t.
  • Petr Hejtmánek, M.Majer,1980
  • Kolmou stěnou podél trhlinek do otevřeného komína, jím vzhůru až pod převis. Dále traverzem po úzké římse asi 3m doleva na stupeň a z něho koutem n.t. Do komína možno nástup pravým traverzem od 1.jištění "Atletické".
  • Jan Kraus, P.Kraus,1963
  • Shodně jako "Komínová" až pod převis. Dále levou částí převisu (skoba) přímo n.t.
  • plzeňští lezci
 • 10)PŘÁTELSKÁ, ****, 6-, 16m
  • Nástup asi metr vlevo od východní hrany od cesty Rytířská, přímo plotnou vzhůru, (borhák) dále vzhůru přes oblé bříško a středem (borhák) možno lehčeji zleva a pod vrcholový převis, přes něj přímo vzhůru (bh) n.t.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
 • 11)RYTÍŘSKÁ HRANA, *****, 6
  • Nástup na východní hraně, asi po 4m vpravo od hrany společné jištění s "Klikatou" (Bh), dále pokračuje po hraně (malé hodiny) až pod malý převísek a podél něho dále šikmo doprava n.t.
  • Jan Kraus, P.Kraus,1962
  • Shodně s "Rytířskou" až pod vrcholový převísek. Odtud přímo po hraně přes tento převísek (borhák).
  • Jindřich Zachariáš, H.Zachariášová,25.10.1984
 • 13)KLIKATÁ - PŘÍMÁ VARIANTA, *****, 7-, 16m
  • Středem stěnky mezi "Rytířskou" a "Klikatou" přes jedem borhák ke společnému jištění.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
 • 14)KLIKATÁ CESTA, *****, 6
  • Převislým koutem k vodorovnému zářezu, traverz vlevo (borhák společný s "Rytířskou"). Dále šikmo doprava vzhůru (borhák) pod převis (borhák) a převisem n.t.
  • Zdeněk Vaník, L.Pekárek,1965
 • 15)KLIKATÁ - NAPŘÍMENÁ VAR., *****, 6+, 19m
  • Stejně koutem k zářezu jako "Klikatá", odtud přímo vzhůru tenkou spárkou (borhák), mírně doleva k 2.Bh "Klikaté" a shodně n.t.
  • Zdeněk Vaník,1982
  • Středem vystouplého malého pilíře k příčné spáře (skoba), středem hladké plotny (možno mírně zleva - lehčí) (borhák) pod převis. Dále středem převisu (borhák) n.t.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2001
 • 17)BRATRSKÁ CESTA, ****, 5+
  • Kolmou úzkou spárou vzhůru ke vklíněnému kameni (smyčka). Dále spárou (v její levé hraně hodiny) až do trojúhelníkové jeskyňky pod převisem. Dále traverz šikmo doprava na balkonek a spárou po jeho levé straně n.t.
  • Jan Kraus, P.Kraus,1962
  • Nástup uprostřed hladké stěny mezi "Bratrskou" a "Sokolíkem" po malých chytech (borhák) vzhůru k trhlině, která šikmo doprava protíná stěnu, tou k díře ve spáře (borhák). Dále přímo vzhůru na balkon a k hradu (společně s "Bratrskou").
  • Zdeněk Vaník, I. Tichý,1964
 • 19)SOKOLÍK, *****, 5
  • Sokolíkem v koutě východní stěny vzhůru až k jeho ukončení, přes stupně šikmo vzhůru (mírně vpravo) pod velký převis. Dále sokolíkovým krokem zleva přes převis vzhůru až ke slaňáku.
  • Jan Kraus, P.Kraus,1962
 • 20)ŠIMIHO, *****, 9-
  • Středem kolmé hladké plotny přes 2 borháky. Možno dolézt "Sokolíkem", nebo "12501" ke slanění.
  • 1.RP Jiří Šimandl
 • 21)12501, 6+/7-
  • V pravé části hladké plotny a částečně po hraně k borháku přes šikminu, na které křižujeme "Sokolí variantu" pod druhou plotnu podél spáry (borhák) na balkón (vrchol 2.plotny - zde křižujeme "Krátkou sp."), přes závěrečnou převislou plotnu (borhák) na druhý balkón (slaňák).
  • Daniel Pechmann, D.Moravec
  • Vpravo od nástupu "12501" na asi 2m předskalí. Odtud vlevo po šikmině (mezi dvěma plotnami) do "Sokolíka".
  • Autoři neznámí
 • 23)NÝTOVÁ, 6+
  • Nástup na asi 2m předskalí (shodně se "Sokolíkovou var." a "Krátkou sp."). Úkrokem na sokolíkovou šikminu, odtud pravou částí druhé plotny (minuvší starý nýt) k borháku a na balkon (křížení s "Krátkou spárou"). Dále přímo vzhůru (minuvší starý nýt) pře borhák n.t.
  • pravděpodobně plzeňští lezci
  • Nástup na asi 2m předskalí (shodně se "Sokolíkovou var." a "Nýtovou"). Koutovou spárou vpravo vzhůru na polici (první balkon), po které traverz vlevo až k převisu "Sokolíka" a shodně s ním n.t.
  • Pavel Tomášek,1964
  • Podél hrany pilířku (borhák) vzhůru na polici (shodná s "Krátkou sp.") pod převis (skoba) - zde křížení s cestou "Správcovská". Dále mírně vpravo přes rozlámaný převis (skoba) n.t.
  • Zdeněk Vaník, J.Nový,1982
  • Ze severovýchodního předskalí malou stěnkou mírně vlevo vzhůru ke spárce zprava ji přetínající (borhák) po hraně bloku vzhůru na polici, pod převis (skoba) - zde křížení s cestou "Tělocvična". Dále mírně zleva přes pevný převis (borhák) vzhůru ke slaňáku.
  • Daniel Pechmann, D.Moravec,2002
  • Vpravo od "Správcovské" rozšiřující se spárou na polici. Dále zprava (koutem) okolo rozlámaného převisu ("Tělocvična") n.t. varianta b) středem plotny (nýt) mezi originálem a var. c) na polici. Dále shodně s originálem - 5- varianta c) pravým komínem s velkým zaklíněným kame…
  • plzeňští lezci,1962
  • Maly boulder vpravo od komínu "Písečné cesty". Dále středem přímo vzhůru.
  • David Moravec, D.Pechmann,2001
  • Z balkonu "Koutové" traverz na "Vlčtejnskou hranu" k první skobě. Středem celého JV masivu traverz vpravo až pod velký převis v "Komínové" (a "Přátelské") - zde doporučené stanoviště. Přes hranu pod převísek dále pr. traverz hladkou stěnou pod převis "B.M. pilíř" (a "Bratrské").…
  • Pavel Ouběch, E.Todorov,1977

Obrázková galerie

Centrální stěnaCentrální stěnaCentrální stěnaSokolík, foto Jan Polák
Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

Oblast je na soukromém pozemku. Majitel kvůli špatnému stavu zříceniny hradu nad skalami upozorňuje na vstup na vlastní nebezpečí a z důvodu možných padajcích kamenů z hradu jej nedoporučuje.

OVK Západní Čechy | Hlášení závad | Správce David Moravec | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz