Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Starkováček

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Hugova, ****, VI
  • Od jihu dvojspárou nebo průlezem a komínkem na pilíř. Přepadem a žlabem v JZ stěně (kruh) na podvrcholovou plošinu. Vlevo stěnou na vrchol.
  • Jaroslav Beran, J. Franz,30.9.1962
 • 2)Hugova – Bombastyk, ****, VIIIb
  • Krátce Hugovou cestou a přímo spárou (kruh) na její konec. Úkrokem doleva do Hugovy cesty.
  • Vladimír Střihavka, V. Šatava, M. Horák, J. Mázlová,17.10.2006
  • V údolní (SV) stěně soustavou spár k 1. kruhu. Spárou ke 2. kruhu a stěnou doprava ke 3. kruhu. Stěnou n. v.
  • Karel Šimek a Miroslav Matějka, M. Špreňar, L. Beneš,22.9.1984
 • 4)Šímova, *****, VIIb
  • Hugovou cestou na pilíř, překrokem doleva na západní hranu k 1. kruhu a stěnou podle hrany (2. kruh) na podvrcholovou plošinu. Hugovou cestou na vrchol.
  • Antonín Volk a Josef Milfait,26.4.2009

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Zezónní zákaz lezení od 1.1. do 30.4.
Dokument Ochrany přírody: opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zakázáno magnézium, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Pavla Volková | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz