Facebook

Český horolezecký svaz

Malý Panteon - severní stěna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český ráj

0 hodnocení

Severní stěnu protíná od Z k V šest spár. Dobré lezení ve spárách a hladkých plotnách.

 • 1)Boogie, VII
  • Žlábkem pod převis a traverz vpravo ke kruhu. Zprava do spáry a jí na hřeben.
  • Petr Hejtmánek a David Semiginovský’,16.7.1986
  • Spárou kolem břízy na hřeben.
  • Václav Tůma, J. Marek,1963
  • Spárou přes vklíněný kámen.
  • Autoři neznámí
 • 4)Za sluncem, RP Vllll
  • Vhloubením na lištu (kruh), trhlinou sokolíkově do spáry a jí pod převis (smyčka). Zleva přes převis, stěnou ke hrotu, traverz doprava do středu pilíře a stěnou přímo na hřeben.
  • Petr Hejtmánek. P. Kotúček,17.4.1986
  • Třetí spárou.
  • Václav Tůma, V. Knichal. V. Cejnar,1962
 • 6)Léto lásky, VIII
  • Trhlinou ke kruhu. Stavěním do sokolíku, jim ke 2. kruhu. Stěnou a spárou.
  • Roman Brt, D. Kleprlíková,22.7.1983
  • Od 2. kruhu do římsy, doprava do spárky a jí ke 3. kruhu. Stěnou na hřeben.
  • Roman Brt, R. Kusík,4.9.1983
  • Stěnou do spáry, jí na konec, vpravo do další spáry a jí na hřeben.
  • 1. známý výstup: Roman Brt, P. Levitner,3.7.1983
  • Stěnou přes tři kruhy do římsy, doprava a vzhůru do přerušené spáry. Spárou a stěnou na hřeben.
  • Roman Brt, R. Kusík,3.7.1983.
  • Stěnou do sokolíku, jím vzhůru a doprava na římsu ke kruhu. Stěnou na hřeben.
  • Roman Brt, R. Kusík,19.6.1983
  • Sokolíkem cesty “Smutné shledání“ na konec, pod převisem doleva a přes něj (kruh) stěnou na hřeben.
  • Roman Brt, R. Kusík,19.6.1983
  • Čtvrtou spárou přímo k borovici.
  • Václav Tůma,1962
  • Pátou spárou šikmo vpravo.
  • Slavoš Jiřena s druhy,1967
  • Trhlinkou a vpravo ke kruhu. Vzhůru pod převis, přes něj a snadno na hřeben.
  • Roman Brt, R. Kusík,19.6.1983
 • 15)Varianta, Vll
  • Jako „Jiřenova spára” asi tři metry a traverzem v dírách doleva ke kruhu.
  • Roman Brt, R. Kusík,19.6.1983
 • 16)Bez polibku, VII
  • Spárkou pod převis, pod ním traverz vpravo a přes něj k borovici. Spárou na rampu a rozpukanou stěnou vlevo na hřeben.
  • Petr Hejtmánek, S. Šilhán, P. Kotúček, Z. Svobodová,09.04.1986
  • Sokolíkově šestou spárou.
  • Václav Tůma, V. Knichal,1962
  • Výrazným koutem Od SV snadno na hřeben.
  • Autoři neznámí
  • Stěnou mezi koutem a hranou šikmo na hřeben.
  • Autoři neznámí
  • Ze SV kouta vlevo na hranu.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od sv hrany stěnou k trhlinkám, výše dvojitou spárou na hřeben.
  • Roman Brt, P. Levitner,23.4.1983
  • Z plošiny spárou až do J stěny a na hřeben.
  • Autoři neznámí
 • 23)Varianta, IV
  • Před koncem spáry vpravo do stěny
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Zákaz magnézia a chemických prostředků s výjimkou Panteon, I. a II. liga, slaňovat jen za trvalé slaňáky

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Jiří Šťastný | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz