Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Aplitová skála (Aplitsteine) - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské hory

0 hodnocení

Aplitová skála (Aplitsteine), kresba J. Hušek

nadmořská výška 850 m

  • Krátce jako Geriatrická spára a ručkováním v římse doleva. Zdvihem do sokolíkového listu (BH), výše mírně zprava přes římsy na vrchol. Skočná varianta: Z rozporu odrazem a lapnutím římsy - prodlouhány těžké, pro trpaslíky nemožné.
  • Jiří Doubrava a Jiří Hušek ml. , Olga Hušková,7.11.2020
  • Výraznou spárou na temeno
  • Jiří Hušek, J. Hušek ml. , O. Hušková,5.5.2018
 • 2)Autogram, VI
  • Vlevo od buku, stěnou přes římsy, výše doleva ubíhající spárou na temeno.
  • Olga Hušková, J. Hušek ml. , J. Hušek,5.5.2018
  • Dvojspárou, výše rozšiřující se trhlinou na temeno
  • Jiří Hušek ml. , O. Hušková, J. Hušek,5.5.2018
  • V pravé části stěny podél spáry na temeno.
  • Jiří Hušek, J. Hušek ml. , O. Hušková,5.5.2018

Obrázková galerie

kresba J. HušekProtokol Aplitová skála, foto Herri 22.10.2017
Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz