Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Polínko - M

Polínko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20 m

30 hodnocení

Polínko je chráněný významný krajinný prvek.

Oblast Polínko je původně starý lom v úbočí Polínského vrchu (684 m). Jeho stěny jsou obráceny k jihovýchodu a jsou viditelné z obcí Polínka a Krsy. Díky sloupcovité odlučnosti horniny vedou cesty spárami, kouty, nebo pilíři. Čistých stěn nebo ploten je tu málo. Cesty jsou dlouhé od deseti metrů na krajích do dvaceti metrů ve střední části. Materiál nemá příliš velké tření. Jištění je provedeno v dostatečné míře borháky, ale kdo chce, může si ho doplnit nějakým tím vklíněncem. Nejvíce cest tu je obtížnosti 6+, 7- a 7, ale v porovnání s jinými oblastmi jsou povětšinou dosti jedlé. Názvy cest jsou napsané bílou barvou na nástupech, takže pro orientaci stačí mít vytištěný seznam s názvy a klasifikacemi.

 

 • 1)Kalný ráno, 5-, 8m
  • Nejvíce vlevo, nástup trochu výš za stromy.
  • Zdeněk Vaník, F. Mezera
 • 2)Výheň, 5, 9m
  • Krátkou plotýnkou. Druhá cesta zleva, nástup trochu výš za stromy.
  • Zdeněk Vaník, F. Mezera
 • 3)Starej pes, 6-, 13m
  • Mírně převislou stěnkou. První cesta zleva, která nastupuje pod stromy (celkově třetí zleva po dvou nastupujích z patra vlevo a výše).
  • Zdeněk Vaník, F. Mezera
 • 4)Cik cak, 6+, 12m
  • Nástup stejně jako Krajní cesta, dál společně, jako cesta Diplomka. U prvního přímo po spáře přes nýt ke slaňáku.
  • Zdeněk Vaník
 • 5)Diplomka, 8-, 11m
  • Nástup jako Krajní cesta, pak pokračovat dál jako cesta Cik cak a nad nýtem doprava přes stěnku.
  • Miroslav Beránek,2006
 • 6)Krajní cesta, RP 6, 15m
  • Nástup vlevo na patestu pak nahoru a doprava přes dva nýty.
  • Richard Kundrát
 • 7)Krajní cesta - přímá var., 4, A1, RP 6, 14m
  • Nástup dolní stěnkou přímo na patýrko pak jako Krajní cesta. RP M. Bubeník
  • Lubor Zalabák, V. Nový
 • 8)Kung fu, 7+, 13m
  • Středem zvlněné hladké stěny, zcela vlevo v amfiteátru.
  • M. Bubeník
 • 9)Ztrhané matky, ***, 6, 15m
  • Spárokoutem napravo od výrazné hladké plotny cesty Kung Fu.
  • František Mezera, Z. Vaník
 • 10)Grošák, 6+, 14m
  • Plotnovitou stěnou mezi spárami přes dva nýty.
  • Zdeněk Vaník
 • 11)Čuňárna, 4, A1, RP 5+, 17m
  • Vhloubením, do kterého se hůř leze okolo prvního nejtu. Pak už lehčí. RP přelez Zdeněk Vaník
  • Zdeněk Kopelent, J. Moulis
 • 12)Podivné století, 7-, 17m
  • Z Čuňárny nad prvním nýtem doprava, pak oblým pilířem přes 3 červeně natřená oka ke slaňáku.
  • M. Beránek, F. Mezera
 • 13)Májová hrana, 7, 13m
  • Z cesty Hurá na draka nad prvním těsně doleva pod první nýt na hraně a po ní ke sl.
  • M. Bubeník, Z. Vaník,květen 2004
 • 14)Hurá na draka, 7, 18m
  • Hladká spára.
  • M. Beránek, F. Mezera
  • Stěnou středem nevýrazného pilíře, přímo vedle cesty Hurá na draka.
  • Zdeněk Vaník, M. Bubeník,květen 2004
 • 16)Dvojspára, *****, 4+, A1, RP 6, 13m
  • RP přelez František Mezera
  • Jiří Nový, P. Petrle
 • 17)Na medvěda, RP 8, 18m
  • Popis chybí
  • Roman Blahník
 • 18)První cesta mrzáka, 4, A1, RP 7, 18m
  • Zleva podél výrazného vklíněného balvanu. RP přelez Petr Obst
  • Jiří Petřík, J. Mach
 • 19)Pakárna, 6+, 19m
  • Zprava kolem výrazného vklíněného balvanu.
  • František Mezera, K. Šolarová
 • 20)Normální cesta, 4-, 19m
  • V polovině cesty traverz po patru doprava a pravou spárou n. t. , sl. společný se Zlatým údolím a Bonusem.
  • Pavel Petrle, V. Nový
 • 21)Polínský pilíř, 6+, 19m
  • Krásná cesta středem položené plotny na patro a pak mírně převislým pilířem ke sl. Na patře je cesta křížena Věčnou žízní, se kterou má společný slaňák.
  • František Mezera, K. Šolarová
 • 22)Věčná žízeň, 7-, 18m
  • Nástup po hrance od nápisu Věčná Žízeň, na patýrku kříží doleva cestu Polínský Pilíř a pokračuje koutem ke slaňáku Pilíře.
  • František Mezera, Z. Vaník
  • Nástup vlevo od špinavého koutu cesty Modré z nebe, položenou plotnou na patro a pak mírně převislou stěnkou ke sl.
  • Zdeněk Vaník, F. Mezera
 • 24)Modrý z nebe, *****, 6-, 18m
  • Špinavým a trochu zarostlým koutem stále nahoru.
  • Z. a L. Vaníkovi
 • 25)Bonus, 6, 19m
  • Od 1. nýtu Zletého údolí stěnkou po nýtech mírně šikmo doleva až k řetězu Normální cesty.
  • není známo
 • 26)Zlaté údolí, ****, 5, 18m
  • Nástup vlevo od hrany. Doprava na hranu a podél ní, na konci podél spárky k borovici.
  • František Mezera, K. Šolarová
 • 27)Zlatokop, ****, 8-, 15m
  • Přes 3 nýty ke 3. nt cesty Hrůzostrašná (4. nt této cesty), pak dále pilířkem k vlastnímu 5. nt a k vlastnímu slaňovacímu bh (celkově 6. jištění v cestě). Lze pokračovat i výš a doprava ke sl. Hrůzostrašné. pozn. : původně se cesta nad 3. nýtem připojovala do Zlatého údolí a…
  • Petr Obst, G. Smolová
 • 28)Hrůzostrašná, 5, A2, RP 6+, 19m
  • 1. RP přelez František Mezera
  • Zdeněk Kopelent, J. Moulis
 • 29)Rest fest, 7, 16m
  • Čistě v linii nýtů mezi Hrůzostrašnou a Skobovačkou (vmáčknutá cesta - tj. bez čehokoli z komínové Skobovačky a koutu Hrůzostrašné).
  • není známo
 • 30)Skobovačka, 4, A1, RP 7
  • Koutem, nahoře převísek. 1. RP přelez Petr Obst
  • Lubor Zalabák, J. Nový
 • 31)Cesta tvrdého beatu, *****, 5, A2, RP 7, 15m
  • Převislým koutem a hranou n. t. 1. RP Petr Obst
  • Josef Moulis, Z. Kopelent,1975
 • 32)Cesta prvního dítěte, *****, 4, A1, RP 7+
  • Technické lezení v koutě. 1. RP M. Tintíř
  • Josef Moulis, Z. Kopelent,1975
 • 33)Ptáky v trní, **, RP 8+, 18m
  • Stěnou zprava doleva a pak zpět podél hrany. Plotnové lezení, prověří techniku nohou a sílu prstů.
  • K. Kříž,2000
 • 34)Gigolova cesta, ****, 5, A2, RP 7+, 20m
  • Vpravo od Ptáků v trní přímo ke sl. 1. RP přelez Petr Obst
  • Josef Moulis, Z. Kopelent
 • 35)Zdenčina, ****, 4, A1, RP 6+, 19m
  • Koutem podél spáry a po lištách ke slanění. 1. RP přelez F. Martínek
  • Lubor Zalabák, V. Nový
 • 36)Cesta spolku přátel žehu, ****, 5, A1, RP 6+, 19m
  • Vpravo vedle Zdenčiny, vyhlazeným koutkem s několika bouldrovými pasážemi. Přes převis ke slanění. 1. RP přelez F. Martínek
  • Oldřich Hein a Milan Hein
 • 37)Kobra na kovadlině, *****, 7, 19m
  • Jemná ladička dole koutkem a pak hranou. Dolez rajbasem.
  • M. Beránek, F. Mezera
 • 38)Převislá, 5, A1, RP 6+, 19m
  • Spárou, která je v dolní polovině trochu převislá a těžším žábovým krokem nad tento převis. 1. RP přelez František Mezera
  • Zdeněk Kopelent, J. Moulis
 • 39)Pomatení smyslů, RP 8-, 12m
  • Silový problém přes převísek, pak technika za malé chyty.
  • Petr Obst
 • 40)Cesta káňat, 4, A2, RP 7-, 19m
  • Otevřeným poměrně hladkým koutkem. 1. RP přelez M. Beránek
  • Lubor Zalabák, V. Nový
 • 41)Bong bong, 5, A2, RP 6+, 19m
  • Otevřenou kulatou spárou pod závěrečný převísek, na kterém je sl. 1. RP přelez František Mezera
  • Milan Hein, O. Hein
 • 42)Aprílová cesta, ****, 7-, 20m
  • Hladkou stěnou pod převísek, dále podél spáry vrcholu.
  • M. Beránek, F. Mezera, K. Šolarová
 • 43)Parťácká, *****, 5, A0, RP 6+, 18m
  • Koutem stále nahoru, občas trochu odhazuje a hůř se hledaj nohy. 1. RP přelez Petr Obst
  • Pavel Petrle, J. Nový
 • 44)Na to se napijem, *****, 6+, 18m
  • Krásná cesta, nástup mírným převisem a po pilíři stále nahoru ke sl. mírně vpravo.
  • František Mezera, K. Šolarová, Z. a L. Vaníkovi
 • 45)Cyklomise, **, 5-, 18m
  • Popis chybí
  • Květa Šolarová, M. Svoboda
 • 46)Pitný režim, ****, 5, 19m
  • Nástup vlevo od cesty Závěrečná (2. nýt společný), dále vlevo (přímo) přes 2 nýty k řetězu.
  • Zdeněk Vaník, L. Vaníková
 • 47)Závěrečná, 5-, 20m
  • Vpravo ve svahu přes převis (nýt) ke druhému nýtu (společný s cestou Pitný Režim) a vpravo přes 2 nýty k řetězu.
  • Zdeněk Vaník, F. Mezera
 • 48)Zima na krku, ****, 4+, 15m
  • Členitým koutem před 1 nt doprava do cesty Stan v pohybu a tou ke sl.
  • Zdeněk Vaník, L. Vaníková, F. Mezera, K. Šolarová
 • 49)Stan v pohybu, *****, 7-, 16m
  • Koutem přes Pestr nýty.
  • M. Benda, M. Šobr,2002
 • 50)Péčko, *****, 7-, 16m
  • Vpravo od Stanu v pohybu, středem plotny přes borháky.
  • M. Šobr, M. Benda,2002
 • 51)Po vyklepání, 4+, 15m
  • Vlevo u cesty Gambrinus.
  • Zdeněk Dušek, M. Svoboda
 • 52)Gambrinus, ****, RP 6+, 12m
  • Jemným koutem na vrchol. 1. RP Z. Vaník
  • Jiří Petřík, L. Zalabák
  • Popis chybí
  • František Mezera, Zdeněk Vaník, K. Šolarová
 • 54)Blue berry hill, ***, 6, 12m
  • Druhým hladkým koutem vpravo od Gambrinusu
  • M. Beránek, F. Mezera, K. Šolarová
 • 55)Na ostro, ****, 6+
  • Popis chybí
  • Z. Vaník, F. Mezera
  • Popis chybí
  • M. Šobr, M. Benda
  • Popis chybí
  • František Mezera, K. Šolarová, Z. a L. Vaníkovi
 • 58)Samolepka, 6+
  • Popis chybí
  • Z. Vaník, F. Mezera, K. Šolarová
  • Popis chybí
  • František Mezera, K. Šolarová, Z. a L. Vaníkovi
  • Popis chybí
  • K. Šolarová, M. Svoboda
 • 61)Štěk, 3+
  • Popis chybí
  • Z. a L. Vaníkovi
  • Popis chybí
  • František Mezera, Z. Vaník
  • Popis chybí
  • Z. Vaník, F. Mezera
 • 64)Brum, brum, 7-
  • Popis chybí
  • M. Bubeník
 • 65)Pěkná, 6
  • Popis chybí
  • M. Bubeník, Z. Vaník
  • Popis chybí
  • M. Šobr, M. Beránek, P. Šesták
 • 67)Borynka, 1-
  • Popis chybí
  • Borynka ( v sestupu, bez mága, bosa a OS)
 • 68)Valcha, 4-
  • Popis chybí
  • M. Svoboda, Z. Dušek
  • Traverz celé stěny zl. dop. , nástup je Krajní cestou k vodorovné poruše, tou doprava a nahoru do širokého komína- štand, pak opět nahoru pořád traverz. Před Ptákama v Trní na polici štand. Ptáky traverzuji v horní části a pak sestupným tr
  • Žižka, Kadič,,15.10.2005
  • Krátkým koutkem vlevo od cesty Nápřah.
  • Z. Vaník, J. Košař
 • 71)Nápřah, 5
  • Cesta z nevýrazného koutku od cesty Perníkový kout. Nápřahem doprava k hrance ( bh. ) a výšvihem zprava na vrcholovou plošinu. (sl. )
  • Z. Vaník, J. Košař,
  • Po spáře za použití žáby, která bude asi trochu od hlíny.
  • Z. Vaník, J. Košař

Obrázková galerie

foto P. Jandík
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument OP: Rozhodnutí MÚ Nýřany 2016, orgán ochrany přírody Plzeňský kraj.

Podmínky lezení

- Pouze pro členy ČHS
- Zákaz umisťování nového fixního jištění
- Obvézt si všechny odpadky

OVK Západní Čechy | Povolení/omezení lezení | Hlášení závad | Správce Zdeněk Vaník | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz