Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Čertovy skály u Černolic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10-25mbuližník, lze lézt hned po dešti

33 hodnocení

51 hodnocení

PP černolické skály.

Tradiční lezecká oblast. Skály probíhají od JZ k SV, netvoří souvislý hřeben, ale několik na sebe navazujících skalních útvarů oddělených žlaby spadajícími k J a JV. K JV spadají skály kolmými a místy převislými stěnami, v nejvyšších bodech vysokými přes 20m. K SZ jsou stěny nízké a spadají na podélný terénní val. Oblast je často navštěvovaná na podzim (první lezení horoškol), v zimě a na jaře, atraktivní zejména za slunných dní, kdy jsou jižní svahy příjemně nasvícené. Najdeme zde lehčí a středně obtížné cesty. Charakter: členité věže a polověže se stěnovými a spárovými výstupy, četné převisy.

Pozor! Staré fixní jištění není důvěryhodné! Staré skoby byly ponechány jen z důvodů historických a také proto, že lámavá skála by při jejich vytloukání byla devastována! Terén těchto skal je především terénem na nácvik zakládání vlastního jištění. (historická mapa)

Čertovy skály u Černolic


Online zdroj: http://dagles.klenot.cz/lez/info_cernolice.html


Pověst o vzniku skal
Když byl sv. Ivan ve skalách nad Berounem, byl v klášteře na Ostrově u Davle současně sv. Jan Kilián. Oba světci se spolu velmi dobře znali a sv. Kilián poustevníka Ivana často navštěvoval. Při jedné takové návštěvě stěžoval si sv. Ivan sv. Kiliánu, že satanáš ho příliš obtěžuje. Sv. Kilián se nabídl, že mu od toho pekelníka pomůže. K tomu ovšem ochotně dostal povolení a ujednáno, že v budoucnu, až navštíví Kilian svého přítele, pekelníka vyžene. Při slíbené návštěvě stalo se, že též satanáš přišel sv. Ivana pokoušeti.

Sv. Kilián přinesl s sebou Kristův kříž a zvěděv od sv. Ivana, že satanáš v jeskyni mešká, uchopil kříž a odebral se do jeskyně. Vchod do jeskyně byl nízký a úzký, takže musel kříž před sebou strkati a po rukou i nohou lézti, čímž celý vchod byl vyplněn. I ucítil nezvanec příchod toho, jehož jest mu nejvíce se báti, a chtěl se kříži rychle vyhnouti. Ježto kolem kříže nemohl a jiného východu nebylo, prorazil hlavou tvrdou skálu a vyletěl stropem ven. Jest to pověstná díra nazvaná "cestou ďáblovou".

Ale při tomto nezvyklém díle pošramotil si svoji lebku a jsa pln hněvu, přísahal pomstu sv. vyháněči řka: "Toho nikdy tobě nezapomenu a tvůj klášter, tu boudu na Ostrově vytopím a všecek tento kámen, který hlavou svou vytlouci jsem musel, tobě také na hlavu vmetám". "Dokážeš-li to dřív než kohout zazpívá, smíš tak učiniti", odvětil sv. Kilián. Podle slibu svého a svolení světcova, chtěl tak ďábel v brzku vykonati. Aby snáze mohl hrozbu svou vykonati, skoupil ve všech vsích, na cestě od skal k Davli jsoucích, kohouty, chtěje bez přerušení hrozbu uskutečniti. Všude se mu povedlo kohouty skoupiti, jedině v chalupě v Nových Dvořích, stojící nad křížem vpravo, se mu to nepodařilo. Jakás moudrá babička schovala kohouta pod necky a když ďábel přišel, pravila, že žádného nemá. Tušila v tom totiž nějakou čertovinu. I počal ďábel své zhoubné dílo, čelící ke zkáze kláštera na Ostrově. Naloživ si ve skalách, spěchal k Davli, kdež dodnes jsou skály, které tam ďábel přinesl, bylo to však příliš málo a na záhubu kláštera to nestačilo. I spěchá, aby hrozbu svou ukončil, ještě jednou zpět. Pomstou však zaslepen mnoho si naložil a tak jen zvolna kupředu bráti se mohl. A tu, když byl skoro nad samým Novým Dvorem, zakokrhal kohout, babičkou uschovaný a ďábel od své hrozby upustiti musel. Ve hněvu mrštil balvanem, který nesl, o zem, skoro za samou chalupou. Tak zůstaly zde skály ony - a ďábel nemohl pak více hrozbu svou učiniti.
Doslovný přepis z písemného zdroje (hasičské kroniky) Památní kniha darována sboru dobrovolných hasičů v Černolicích, založena v roce 1908 Převzato z http://www.cernolice.cz .

Skály jsou v obci Černolice, mezi Všenorami a Řitkou. Vlakem nejlépe právě do Všenor (trať Praha - Beroun), a potom vzhůru do kopce směrem na Hřebeny. Nezahnout po žluté doprava, ale pokračovat traverzem až na silničku. Tam vlevo a po spatření louky touto vpravo vzhůru ku skaliskům. Nebo po hlavní silnici směrem na Jíloviště a Řitku a zavčas uhnout doprava. A nebo se zeptat. Z Dobřichovic jezdí také autobus až do Černolic. Autem tam pochopitelně jde dojet rovněž. Nejlépe dálnicí na Strakonice, pak odbočit na Řitku a za chvíli jste tam.


Tábořiště v Dobřichovicích. Pitná voda je ve vsi, restaurace ve Všenorech.

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení není omezeno

Sponzor jištění

Singing-Rock-logo-small-JPG

OVK Praha a střední Čechy | Hlášení závad | Správce Martin Mandák | Pravidla lezení

Preferovaný materiál sektoru

ObrázekMateriál
Borhák zabarvený - Ø10/80 mmBorhák zabarvený - Ø10/80 mm

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz