Facebook

Český horolezecký svaz

Upozornění na nebezpečí pádu stromů

Upozornění na nebezpečí pádu stromů
14. 09. 2020 | Rubrika: Ochrana přírody

Správa CHKO Broumovsko upozorňuje na riziko pádu suchých stromů napadených kůrovcem, ke kterému může dojít v obtížně přístupných místech v okolí okrajových skal na východním okraji Ostaše v okolí Bludiště a severně od něj.

"Jedná se o stromy, které byly záměrně ponechány k zetlení na stojato, neboť se jedná o biotop, který je v kulturní krajině ČR vzácný. Odkorněné uschlé stromy mohou v příštích letech z důvodu postupující hniloby dřeva padat anebo se lámat, a tak mohou být životně nebezpečné pro osoby, které se v jejich blízkosti pohybují." Riziková místa jsou na mapce. 

 

Ostaš kůrovec

 

Správa CHKO předpokládá, že obdobná situace by mohla nastat i v dalších lezeckých terénech Broumovska, tj. v Adršpašsko-teplických skalách, Polických stěnách apod. 

S obdobnou situací je třeba počítat i v jiných skalních oblastech, např. na území NP České Švýcarsko, kde na riziko pádu stromů správa národního parku dlouhodobě upozorňuje.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

 

Instagram

Instagram Horosvaz