Facebook

Český horolezecký svaz

Situace v NP České Švýcarsko

Situace v NP České Švýcarsko

Aktualizace - situace od 1. do 30. 9. 2022

Pro období od 1. do 30. září platí na území NP České Švýcarsko následující podmínky týkající se vstupu do lesa a pohybu po turistických cestách.

Díky zmírnění dosavadních zákazů, které byly přijaty kvůli ochraně zdraví návštěvníků i ochraně území, jsou pro lezce opět otevřeny ty oblasti NP, které nebyly zasaženy požárem.

 

Podmínky pro vstup do lesa a pohyb po cestách stanovené opatřením obecné povahy MŽP:

- zákaz vstupu do lesů na katastrálních územích uvedenýchv OOP v době od 21 do 6 hod.

zákaz vstupu na území zasažené požárem, s výjimkou vyznačených cest (zeleně)

- zákaz vstupu na turistické trasy vyznačené vmapě červeně

 

Opatření obecné povahy - září 2022

příloha

 

MŽP OOP mapa

 

 

Aktualizace 13. 8. 2022

Ministerstvo životního prostředí vydalo opatření obecné povahy, kterým od 13. do 31. 8. zakazuje pohyb veřejnosti na území NP České Švýcarsko mimo značené a současně otevřené cesty (viz mapa). Zákaz se týká celého území NP a je zdůvodněn nejen  bezpečnostními riziky v požárem zasažených územích, ale také prevencí vzniku požáru v celé oblast. 

 

OOP Priloha  mapa

 

Omezení se silně dotýká horolezectví, neboť naprostá většina skal na území NP se nachází ve volném terénu, mimo dosah značených cest. Lezení je možné jen na skalách, které jsou v bezprostřední blízkosti otevřených cest, nebo k ním tyto cesty vedou. 

 

OOP MŽP - NPČŠ zákaz vstupu do 31.8.2022

Příloha - otevřené cesty

Příloha - mapa

Vyjádření Správy NPČŠ

 

UPOZORŇUJEME ale, že opatření se týká pouze NP České Švýcarsko a nikoliv celého Labského údolí. Bez omezení můžeme fungovat na celém levém i pravém břehu, až po území NP. 

 

Situace, kterou musí Správa NP řešit v souvislosti s požárem, je zcela bezprecedentní, proto doufáme, že dočasné omezení přijmete s pochopením a budete je respektovat. 

 


8. 8. 2022

Správa Národního parku České Švýcarsko nám poskytla informace o aktuální situaci na území národního parku a jejím dopadu na možnosti lezení. Součástí informace je také poděkování horolezcům za pomoc při organizaci a zajišťování požárních hlídek. 

 

Malinový důl_foto J. Košík SDH Hřensko

 

V současnosti platí omezení vstupu veřejnosti do západní části NP a také do některých přilehlých území mimo NP, které vyhlásil Magistrát města Děčín. V oblasti jsou otevřené jen některé turistické stezky v okolí Jetřichovic a Růžovského vrchu. 

OOP Děčín

Mapa NPČŠ.pdf 

 

Pro lezce jsou nyní přístupné jen skály v severní části NP (např. Kyjovské údolí, Brtníky). 

 

Na území celého Ústeckého kraje platí Nařízení Ústeckého kraje

stanovující podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V období sucha je zakázáno:

- spalovat hořlavé látky na volném prostranství, 
- na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 
- používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Prosíme, abyste tyto zákazy respektovali!

 

Jaký bude další vývoj?

Již nyní je jasné, že území zasažené požárem a jeho nejbližší okolí bude pro veřejnost nepřístupné, uzavírka se bude týkat lezeckých terénů v sektorech Hřensko, Soutěsky a částečně Vysok Lípa. V ostatních částech NP se bude Správa NPČŠ snažit zachovat přístup pro turisty i lezce. 

 

V zasažených územích bude probíhat kontrola spálenišť, neboť v důsledku požáru mohou v exponovaném terénu hrozit sesuvy půdy, pády kamenů apod. Kontrola se bude týkat i stavu fixního jištění, na níž se bude podílet OVK Labské pískovce. 

 

 

Úplné znění informace od Správy NPČŠ: Informace pro horolezce


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz