Facebook

Český horolezecký svaz

Protierozní úpravy v Tiských stěnách

Protierozní úpravy v Tiských stěnách

Aktualizace

Sanační práce byly započaty ve Velkých Tiských stěnách. Nejdříve byly budovány dřevěné protierozní  hrázky, které zabraňují splavování erodovaného písku dále od skal; jejich realizace již byla ukončena. Práce pokračují umisťováním kamenných schodů, jejichž účelem je zpevnění povrchu turistických stezek ve svahu. Zároveň se začalo s realizací těchto opatření v Malých Tiských stěnách. Všechny turistické stezky byly prozatím v době prací volně průchozí, s uzavřením úseků tras se ani v dalších dnech nepočítá. 

Zde naleznete další informace a fotografie.  


 

Od 5. května přibližně do konce července budou v Tiských stěnách (CHKO Labské pískovce) probíhat sanační práce zaměřené na zmírnění eroze, která ohrožuje pískovcové skalní město. Sanace budou spočívat především v instalování dřevěných překážek zabraňujících splavování písku od úpatí skal.

informační leták

 

Rozsáhlý projekt je financován z Operačního programu životního prostředí, realizaci projektu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem, ve spolupráci s obcí Tisá. Podrobné informace jsou v této tiskové zprávě.

 

Práce budou probíhat ve všední dny, během víkendů by měly být Tiské stěny přístupné horolezcům i turistům. Až do 15.5. nedojde k žádné uzavírce turistické stezky, je však třeba počítat s pracemi podél cest a pohybem dělníků, kteří budou umisťovat protierozní přehrážky.

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz