Facebook

Český horolezecký svaz

Povolení lezení v Českém ráji na dalších 5 let

Povolení lezení v Českém ráji na dalších 5 let

Tento týden nabylo právní moci rozhodnutí, kterým Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - správa CHKO Český ráj na základě žádosti ČHS povoluje provozování horolezectví na území CHKO Český ráj  na dalších 5 let, do konce roku 2026.

 

Rozhodnutí přináší několik změn týkajících se časových podmínek lezení, a poměrně zásadní změnu pokud jde o režim prvovýstupů. Časová omezení a režim prvovýstupů je zobrazen v mapkách, které jsou přílohou rozhodnutí. 

 

Územní a časové podmínky lezení na území CHKO Český ráj 

- Lezení je povoleno jen na skalách, které byly k 31.12.2021 uvedeny v naší databázi Skály ČR

- Povolení se nezvztahuje na oblast Apoleny, skalní masiv Sokolka v Příhrazských údolíčkách a na vyjmenované lokality a skály v Prachovských skalách.

- Ve většině oblastí Českého ráje je lezení povoleno jako dosud od 1.4. do 31.10. kalendářního roku, viz seznam uvedený v rozhodnutí. 

- Zvýšil se počet oblastí, kde je kvůli hnízdění povoleno lezení až od 1.7. Kromě obvodu Čertovy ruky ve Skaláku a Kozákova je do tohoto časového režimu zahrnut i Maják, Dračí věže a Úzká neznámá ve Skaláku,  několik věží v Laholi v Prachovských skalách, ostroh s věží Indián včetně objektů na protilehlé straně v Příhrazech, a také část Sokolí věže na Suškách. 

Omezení týkající se Sokolí věže by mělo být během roku opraveno tak, aby zde bylo možné lezení i na konci roku, popř. v lednu; o úpravě jednáme. 

- Celoroční lezení je možné na Pantheonu a na Suškách (s výjmkou části Sokolí věže).

- Ve Votrubcově lomu na Kozákově je možné ledolezení, za předpokladu dostatečné vrstvy ledu. Podmínkou je souhlas vlastníka pozemku, o který jsme požádali. 

 

Prvovýstupy

- V území CHKO jsou nově vymezeny oblasti, kde je zcela zakázáno provádění prvovýstupů. Tyto oblasti jsou v mapkách vyznačeny zeleně, resp. zeleně se šrafováním. Jedná se např. o Kozákov, Drábovnu na Maloskalsku, Hruboskalská údolíčka apod. 

- Ve většině dalších oblastí jsou prvovýstupy podmíněny udělením souhlasu správou CHKO. Týká se všech velkých lezeckých lokalit Českého ráje (Drábské světničky, Příhrazy, Sušky, Klokočí a Betlémské skály, Prachovské skály...), jejichž seznam je součástí rozhodnutí. Žádosti o povolení prvovýstupů bude vyřizovat ČHS se zapojením oblastních vrcholových komisí. O postupu vás budeme informovat. 

- Prvovýstupy, o nichž může samostatně rozhodnout OVK, jsou možné jen v Pleskotech a Pohoři. 

- V oblastech, které nejsou v mapách barevně vyznačeny, není režim prvovýstupů nijak upraven. 

 

Podmínky, které musí lezci dodržovat

Povolení lezení se vztahuje na členy ČHS a dle formulace rozhodnutí také na členy jiných horolezeckých organizací. 

Ve všech oblastech je nutno dodržovat zásady šetrného chování k přírodě, tj. nepoškozovat skály, nepoškozovat rostlinný kryt a povrch půdy, nerušit hnízdící ptáky apod., a respektovat zásady pravidel lezení na pískovcových skalách.

Při přístupu ke skalám je nutno používat veřejné, nebo značené cesty, aby nedocházelo k poškozování rostlinného a půdního krytu (eroze).

 

V oblastech Českého ráje zejména platí:

- nelézt na mokrém a vlhkém pískovci (s výjimkou celoročně otevřených oblastí),

- lézt v obuvi s hladkou podrážkou, nebo bosi (neplatí pro ledolezení ve Votrubcově lomu)

- k jištění používat jen fixní jisticí prostředky a textilní jisticí prostředky,

- nepoužívat magnézium ani jiné chemické prostředky (neplatí pro 1. a 2. ligu Pantheonu),

- úmyslně nepoškozovat a neměnit povrch skal (např. při manipulaci s lanem),

- slaňovat jen pomocí fixního slaňovacího zařízení, vyjma případů, kdy chybí nebo je poškozeno,

- cesty prostupovat zdola, nepoužívat horní jištění "top rope" (neplatí pro 1. a 2. ligu Pantheonu),

- počet členů lanového družstva smí být nejvýše 5 (neplatí pro lom Pánvička v Klokočských skalách),

- neodstraňovat z povrchu skal, spárek apod. rostliny, zeminu apod.

 

Kompletní znění rozhodnutí (včetně dvou oprav, které musely být provedeny), najdete v tomto článku, v rubrice Povolení lezení a samozřejmě v databázi Skály ČR Úpravy databáze skal tak, aby v ní byly promítnuty detaily nového povolení, budeme provádět postupně. 

 

CHKO Český ráj_Rozhodnutí 2022

CHKO Český ráj_Rozhodnutí 2022_Mapy 

 

Použitím následujícího QR kódu se dostanete k jednotlivým režimovým polygonům, vyznačujícím povolené lezení a možnosti prvovýstupů v aplikaci mapy.cz. 

Český Ráj - polygony  2022

 

Prosíme, abyste se seznámili se všemi podmínkami rozhodnutí, a stanovné podmínky důsledně dodržovali.

Pokud zjistíte zahnízdění, informujte příslušnou oblastní vrcholovou komisi nebo správce skal (kontakty najdete v databázi skal u jednotlivých sektorů), nebo přímo správu CHKO.

Děkujeme!

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz