Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení pro Adršpašsko - teplické skály

Nové povolení pro Adršpašsko - teplické skály

Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Broumovsko, vydala opatření obecné povahy, kterým uděluje souhlas s horolezeckou činností na území NPR Adršpašsko - teplické skály. 

 

Souhlas platí do konce roku 2029 a vztahuje se na všechny lezce, nikoli jen na členy ČHS. 

 

Podmínky, za kterých lze na území NPR provozovat horolezectví, jsou stejné jako dosud. Podstatné je časové a územní vymezení souhlasu, které je stanoveno takto: 

Lezení od 1.5. do 31.12 kalendářního roku:

Teplické skály - sektory Čapí hřeben, Bašta, Kamenec (část), Amfiteátr (část), Bišík (část), Vstupní rokle (pravá část)

Adršpašské skály - sektory Vstupní obvod, Město, Ostrov, Království (část), Milenecká hora.  

 

Lezení od 1.7. do 31.12. kalendářního roku:

Teplické skály - sektory Skalní a Chrámové náměstí, Bariéra, Na výsluní, Kaňon, Skalní ostrov, Teplické údolí, Vstupní rokle (část za potokem), Amfiteátr, Trojmezí, Záboř, Bišík (část), Mádrovo pole, Centrální část, Stráně, Biskupský hřeben, Kamenec (část)

Adršpašské skály - sektory Za pískovnou, Panoptikum, Jezerka, Podhradí, Himaláj, Království (část), Rokle nad Spáleným Mlýnem.

 

viz grafická příloha OOP

Opatření obecné povahy, plné znění: NPR ATS_OOP_2019 - 2029

 

V oblasti je samozřejmě nutno dodržovat pravidla pískovcového lezení. Lezení je povolenio jen na suchých skalách a za denního světla, platí úplný zákaz používání magnézia. Provádění prvovýstupů, osazování fixních jisticích prostředků i jejich údržba jsou možné jen po předchozím odsouhlasení správou CHKO. 

 

Adršpašsko - teplické skály patří do působnosti Oblastní vrcholové komise Broumovsko, v případě zájmu o prvovýstupy, údržbu jištění apod. kontaktujte jejího předsedu J. Škopa nebo příslušné správce skal - kontakty najdete v Databázi skal ČR u příslušných sektorů. 

 

Děkujeme, že dodržujete stanovené podmínky a pravidla a respektujete případné uzavírky kvůli hnízdění ptactva, 

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz